Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 sabar 8 ali imran 159 9 Kematian 10 Bumi 11 zina 12 Jika Allah menghendaki 13 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 14 bintang 15 Matahari 16 al mulk ayat 15 17 tafsir at-tahrim ayat 3 18 luqman 19 Tafsir surat al kafirun 20 Al-Hajj ayat 54 21 an nur ayat 2 22 dunia adalah cobaan 23 Ar rahman 24 Gempa 25 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 26 Syari’ah Charge Card 27 al ahzab ayat 21 28 Ibrahim 29 Hujan 30 Al-Jaatsiyah AYAT 13 31 hadiah 32 al-baqarah ayat 275 33 al maidah ayat 8 34 ikhlas 35 Surat Al Kahfi ayat 66 36 al baqarah ayat 16 37 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 38 Al Baqarah ayat 30 39 surah al kahfi ayat 1-2 40 AKAL 41 ayat tentang penjualan 42 takwa 43 surat+an+nisa+ayat+20 44 al hajj ayat 54 45 albaqarah ayat 30 46 pendidikan 47 al mudatsir ayat 85 48 Hadits ahmad+26216 49 Ali Imran 133 50 Ishaq 51 hati 52 ali imran 191 53 saba 13 54 Ibrahim 7 55 Al ikhlas 56 surat Ibrahim/14:7 57 QS. An-Nahl Ayat 91 58 yusuf 111 59 Surah Ibrahim 60 Annisa ayat 29 61 agama 62 al jumuah ayat 9 63 Kehidupan 64 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 65 Ibrahim 41 66 Al Baqarah ayat 195 67 surat al jazalah ayat 7-8 68 makan 69 Quraisy shihab 70 al hujurat ayat 10 71 surat al hujurat 72 an nahl ayat 90 73 al maidah ayat 25 74 Awan 75 Yunus 101 76 Luqman 13 77 al quran surat at-taubah 78 an nahl ayat 75 79 Mujadalah ayat 11 80 surat al imran 81 menuntut ilmu 82 an nisa ayat 19 83 an+nur+ayat+6 84 ibadah 85 jadilah 86 al maidah ayat 90 87 al maidah ayat 6 88 Annisa ayat 36 89 Thalut sungai 90 al-alaq+ayat+2 91 ayat kursi 92 an nahl ayat 97 93 Al Isra ayat 23 94 sakit hati 95 Iman 96 Surat Ali Imran 97 QS HUD AYAT 54 98 kekal 99 an+nur+ayat+33 100 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 !

Hasil pencarian tentang RUMPUT

terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 5
lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Yang mengeluarkan rumput-rumputan) atau Yang menumbuhkan rumput-rumputan.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 4
dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 31
dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
(Lalu dijadikan-Nya) sesudah rumput-rumputan itu hijau (kering) yaitu menjadi layu dan kering (kehitam-hitaman
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 31
Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 44
Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
(Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput) yakni seikat rumput lalang atau seikat ranting-ranting (
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 50
Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput
dengan mengalirkan air dari sumber-sumbernya (dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan
(setelah matinya) setelah ia mengalami kekeringan, yaitu Kami tumbuhkan padanya tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan
setelah keringnya (dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan) karena mereka berkembang biak dengan rumput-rumputan
Unta itu adalah milik Allah, maka biarkanlah dia memakan rumput di bumi Allah.
adalah aktifias dan interaksi sinar matahari melalui asimilasi sinar bersama tumbuhan generasi awal dan rumput-rumputan