Paling Sering Dicari

1 hujan 2 Riba 3 Al ikhlas 4 ZAKAT 5 Sabar 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al maidah ayat 1 9 dalil+kitab+injil 10 al maidah ayat 2 11 islam 12 al imran 13 Al Baqarah ayat 22 14 sedekah 15 Akhlak 16 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 17 ilmu 18 jihad 19 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 20 al maidah ayat 48 21 Surat+Maryam+Ayat+94 22 al alaq ayat 1 - 2 23 ali imran 24 ali imran 159 25 pembeza hak dan batil 26 ibrahim ayat 8 27 Keutamaan orang yg mengajar 28 an nisa ayat 29 29 Jual beli 30 Al hujurat ayat 13 31 ali imran 19 32 malu 33 ali imran 64 34 Surat+Maryam+Ayat+76 35 al hajj ayat 62 36 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 37 konflik beragama 38 an nisa ayat 58 39 an nahl ayat 68-69 40 Perniagaan 41 Surah Maryam 42 surat saba ayat 3 43 al bAQARAH AYAT 256 44 Iman 45 ali imran ayat 19 46 Utang 47 Hijr 19 48 Al hijr 49 al rahman 5 50 Pasar uang halal atau haram 51 riak takbur 52 Surat Al-A’raf Ayat 10 53 Firman Allah memberikan kelengkapan 54 surat+nuh+ayat+11 55 ibrahim 8 56 pertengkaran 57 al baqarah ayat 30 58 ali imran ayat 190 59 al hijr 22 60 tolong menolong 61 Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain 62 quran 63 Surat+Maryam+Ayat+80 64 al+kafirun+ayat+6 65 Haji 15 66 hud ayat 6 67 petunjuk 68 Perintah berperang 69 ali imran 190 70 at taubah ayat 24 71 al-Ahzab ayat:12 72 musibah 73 Ali Imran 102 74 sihir 75 an-nisa' ayat 136 76 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 77 Surat+Maryam+Ayat+97 78 surat+nuh+ayat+10 79 al alaq ayat 1-5 80 asy+syu'ara+ayat+192 81 teladan 82 ali+imran+67 83 Surat an nisa 84 Surat+Maryam+Ayat+98 85 al+baqarah+ayat+30 86 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 87 al maidah ayat 90 88 Thaha+ayat+44 89 ali imran 18 90 al hijr 9 91 Al-Maidah ayat 3 92 an+nisa+ayat+101 93 Ali Imran 103 94 at tahrim ayat 66 95 Adab dan akhlak 96 al+kafirun+ayat+4 97 AL BAQARAH AYAT 11 98 Ali Imran 110 99 an nisa ayat 34 100 al-isra ayat 70

Hasil pencarian tentang Riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba