Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 Al maidah ayat 2 4 penyakit 5 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 6 Al hujurat ayat 13 7 al maidah ayat 6 8 surah luqman ayat 12-19 9 al ahzab ayat 33 10 Maryam 11 Al hujurat ayat 12 12 al hujurat ayat 49 13 luqman ayat 13 14 ali imran 191 15 Al maidah ayat 5 16 Surat al jumuah ayat 9-11 17 dalil rukun iman 18 Obat 19 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 20 Sabar 21 Kandungan surat Al baqarah 168-169 22 al mujadalah ayat 11 23 Al-maidah ayat 3 24 Al-Maidah ayat 2 25 an nisa ayat 59 26 An najm ayat 39-42 27 Akhlak 28 ar rahman 33 29 puasa 30 Surat Al bainah diturunkan setelah surat 31 Al baqarah ayat 2 32 an nur ayat 2 33 al baqarah ayat 30 34 sedekah 35 luqman ayat 14 36 Al hujurat ayat 10 37 Ali imran 159 38 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 39 Penyakit menular 40 Rasulullah menggambarkan persaudaraan umat islam seperti 41 AT TAUBAH AYAT 34 42 surah maidah ayat 33 43 an nisa ayat 29 44 jual beli 45 al bayyinah ayat 5 46 zakat 47 al isra ayat 32 48 Kiamat 49 Al Baqarah ayat 83 50 Az zumar ayat 53 51 Al ahzab ayat 21 52 al maidah ayat 8 53 ilmu 54 luqman ayat 12 55 Ali imran 56 ali imran 134 57 Musibah 58 Al mukminun ayat 12 -14 59 iman 60 ali imran ayat 92 61 Kandungan surah al maun ayat 4 62 al baqarah ayat 31 63 al baqarah ayat 282 64 al mujadilah ayat 11 65 an nisa ayat 8 66 Yasin ayat 52 67 isi kandungannya 68 Wabah penyakit corona 69 luqman 13 70 1. Al-Baqarah ayat 148, 71 al maidah ayat 48 72 Al isra ayat 23 73 bencana 74 al maidah ayat 1 75 At Tahrim ayat 6 76 al maidah ayat 32 77 Tentang wabah 78 At taubah ayat 35 79 Al jumuah ayat 10 80 yunus ayat 40 81 an nisa ayat 4 82 al ikhlas 83 Riba 84 taubat 85 Luqman 14 86 yusuf ayat 87 87 niat 88 yunus 41 89 an nisa ayat 9 90 at taubah ayat 71 91 surat maidah ayat 8 92 Surat tentang hari kiamat 93 al zalzalah ayat 7-8 94 Al-Imran ayat 190-191 95 Al isra ayat 27 96 al maidah ayat 90 97 muhammad 98 al hijr 9 99 al hujurat ayat 11-12 100 al baqarah ayat 275

Hasil pencarian tentang Riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba