Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 3 2 BANJIR 3 al ikhlas 4 Menuntut ilmu 5 an nisa ayat 29 6 ramadhan 7 al hujurat ayat 13 8 SEDEKAH 9 ali imran 104 10 ali imran 159 11 luqman 14 12 pendidikan 13 al maidah ayat 2 14 Yusuf 15 Terbelah 16 surga 17 Ali imran 18 yunus 101 19 orang tua 20 puasa 21 Sebutkan dan beri penjelasan tanda wasal pada surah yasiin ayat 47 22 al adiyat ayat 8 23 Ibrahim Ayat 7 24 Al Baqarah ayat 30 25 ilmu 26 Riba 27 An nur ayat 32 28 An Nisa ayat 3 29 surah+al+imran 30 ali+imran+ayat+130 31 harta 32 at tin ayat 4 33 al+baqarah+ayat+271 34 surat an-nuur ayat 2 35 ar rahman 36 al isra ayat 70 37 al-ikhlas 38 Ahmad 1/22 39 fitrah 40 yusuf 9 41 Tujuan penciptaan jin dan manusia 42 Ali+Imran+159 43 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 44 rezeki 45 luqman ayat 13 46 at Tahrim ayat 6 47 bencana alam 48 Surah ar rum ayat 56-57 49 matahari 50 al jumuah ayat 10 51 Neraka 52 Ayat golongan kanan dan kiri 53 surah+al-isra+ayat+32 54 shalat 55 al maidah ayat 6 56 al baqarah ayat 177 57 surah+al+ahzab+ayat+33 58 Quran 59 Hadist Nabi Muhammad Saw mengandung makna sesungguhnya dalam diri manusia terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah SWT yaitu 60 surat Al Imran ayat 193 61 Surat al hujurat ayat 12 62 Attaubah+ayat+40 63 ali imran 31 64 Hadis beserta sanad matan rawi 65 Isi+kandungan+surat+al+baqarah+ayat+186 66 al hujurat ayat 12 67 QS Al-Isra ayat 84 68 Manusia 69 ali imran ayat 30 70 kerjakan sholat tepat pada waktunya 71 macam macam hakim 72 an nahl ayat 97 73 Menghina kitab 74 taubat 75 al maidah ayat 8 76 ibrahim 7 77 ikhlas 78 keamanan 79 al baqarah ayat 275 80 Al+Hujurat+ayat+31 81 Sabar 82 Al+Baqarah+ayat+283 83 al+baqarah+ayat+183 84 tahrim ayat 6 85 Al Quran 86 al+baqarah+ayat+184 87 bekerja keras 88 al maidah ayat 90 89 Luqman+12+ 90 al+baqarah+ayat+22 91 yusuf 31 92 Ali Imran 190 93 zakat 94 Sholat 95 al+mujadilah+ayat+11 96 qs hud ayat 61 97 al+baqarah+ayat+282 98 ali imran 19 99 at tahrim ayat 66 100 Hukum+tajwid+nya+surat+al+hujurat

Hasil pencarian tentang Riba

(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba
sendi-sendi keluarga dan masyarakat dan memperhatikan tentang penurunan syariat, sehingga mengharamkan riba
hukum kisas, hukum perang, manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba