Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 ilmu 4 Sabar 5 Riba 6 Etika murid kepada guru 7 shalat 8 ali imran 9 AkhlaK 10 al jaatsiyah ayat 13 11 iblis 12 kejadian manusia 13 ali imran 159 14 an nahl ayat 125 15 luqman 16 At taubah ayat 36 17 al maidah ayat 3 18 Menuntut ilmu 19 sedekah 20 al hujurat ayat 13 21 al maidah ayat 2 22 luqman 13 23 akal 24 jujur 25 an-nisa ayat 19 26 jual beli 27 amanat 28 Ibrahim 7 29 al ikhlas 30 Sholat 31 Hadist Bukhori dan muslim 32 haji 33 ali imran 97 34 Pasar modal 35 yunus 10 36 Puasa 37 taubat 38 ali imran 190 39 Zakat 40 Pohon 41 ali Imran 64 42 muhammad 10 43 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 44 al imran 45 saba 19 46 Al baqarah ayat 2 47 al+anam+ayat+1 48 nikah 49 surat Yunus ayat 57 50 Hud ayat 61 51 al- Baqarah ayat 195 52 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 53 al ankabut ayat 45 54 surat ali imran ayat 159 55 an nisa ayat 29 56 Surah al baqarah ayat 30 57 maha lembut 58 Agama 59 luqman 34 60 ali+imran+97 61 Ibrahim+ayat+34 62 Ziarah kubur 63 QS. Ali Imran (3): 67 64 al ikhlas ayat 1 65 Surat Al-mulk ayat 15 66 AL HUJURAT AYAT 10 67 surat quraisy 68 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 69 Masjid 70 jihad 71 an nisa ayat 9 72 surah hud ayat 61 73 al-ikhlas 74 al baqarah ayat 282 75 Takwa 76 al maidah ayat 1 77 Al-an'am ayat 165 78 Tentang bersi 79 an nisa ayat 59 80 al-Furqan ayat 67 81 AL ISRA AYAT 23 82 muslim, bab pakaian (2125) 83 nafas 84 lebih dari 85 Takdir 86 al ahzab ayat 21 87 yunus 41 88 Rukun Maqam 89 Mengurus 90 Musnad Ahmad 5364 91 kurang dari 92 Ibrahim+ayat+32 93 an-nahl ayat 90 94 Memaafkan 95 minyak 96 al-ahzab+ayat+125 97 ali imran 61 98 saba 28 99 surat Al Qashash ayat 77 100 at tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang SEDEKAH

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah