Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 Ilmu 12 riba 13 Sholat 14 al fushilat ayat 33 15 shalat 16 maryam 17 Muhammad 18 muhamad nikah 19 Rezeki 20 al imran 21 AL MAIDAH AYAT 1 22 Ar rahman 23 ali imran 185 24 al baqarah ayat 275 25 at tahrim ayat 6 26 Jual beli 27 zakat 28 ali imran 92 29 al maidah ayat 3 30 Niat 31 pendidikan 32 ikhlas 33 ali imran 159 34 Menuntut ilmu 35 an nisa ayat 29 36 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 37 Leburan logam 38 al+maidah+ayat+3 39 khalifah 40 al Isra ayat 23 41 Luqman ayat 12 42 Surat 19 ayat 12 43 yunus 57 44 Manusia 45 al mujadalah ayat 11 46 Tumbuhan 47 ali+imran+ayat+104 48 QS Al- Baqara ayat 30 49 iman 50 Ghaib 51 Ayat sedekah 52 surah ali imran ayat 130 53 al baqarah ayat 185 54 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 55 Ibrahim 56 Akhlak 57 surat+al+taubah+50 58 Ibrahim 40 59 hujan 60 sabar 61 luqman ayat 18 62 Maaf 63 ali imran ayat 159 64 yusuf 65 ayat kursi 66 al-baqarah ayat 30 67 Muhammad 7 68 Surat Al-Baqarah Ayat 184 69 ali+imran+ayat+92 70 mukmin 71 Agar kamu bertakwa 72 ali imran ayat 104 73 an nahl ayat 115 74 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 75 keutamaan membaca qur'an 76 Pendidikan islam 77 Rukun islam 78 al anfal ayat 2 79 al fathir ayat 15 80 hisab 81 Malam siang matahari dan bulan 82 yusuf 57 83 al-baqarah ayat 185 84 puasa ramadhan 85 wasiat 86 ali imran ayat ke 7 87 gaib 88 PEMIMPIN 89 Iblis 90 albaqarah ayat 2 91 fasik 92 hewan 93 kafir 94 annisa ayat 29 95 ali imran 112 96 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 97 Al Hujurat ayat 12 98 al imran 104 99 Aurat 100 Al baqoroh ayat 201

Hasil pencarian tentang SEDEKAH

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah