Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 tafsir surat al a 7 rezeki 8 ramadhan 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 ali imran 13 al maidah ayat 2 14 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 15 penciptaan manusia 16 al maidah ayat 3 17 Doa nabi adam 18 Al Anfal ayat 39 19 rumput rumputan 20 hewan 21 umrah 22 Sholat 23 Berpuasa 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Yunus 57 26 al lahab 27 Al baqarah ayat 183 28 al maidah ayat 32 29 al hujurat ayat 13 30 al-baqarah ayat 183 31 al maidah ayat 1 32 ali imran 190 33 an nisa ayat 58 34 Bumi 35 langit 36 ibrahim 37 Ali Imran 185 38 doa ziara kubur 39 Takwa 40 maryam+20 41 hati 42 ali+imran+190 43 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 44 pohon 45 Adam 46 Ad dhuha ayat 2 47 surat+al-'alaa+ayat+2 48 Bersyukur 49 Allah berbicara kepada nabi muhammad 50 al anam ayat 141 51 Thalut sungai 52 RUMPUT 53 Riba 54 surat Al baqarah ayat 183 55 yusuf 56 al-baqarah+ayat+186 57 Anjing 58 Saham 59 Tafsir surat alfatihah 60 yunus 62 61 kasih sayang 62 al baqarah ayat 155 63 Imran 64 hadist tentang qunut shubuh 65 ilmu tumbuh tumbuhan 66 al maidah ayat 5 67 ali imran 31 68 alam 69 yunus 40 70 kerajaan 71 al anfal ayat 11 72 ibrahim ayat 40 73 sikap 74 yunus 38 75 Hadis tentang qunut 76 Quran 77 dikembalikan 78 Kematian 79 surat al baqoroh 80 mudatsir+ayat+5 81 AR RUM AYAT 50 82 luqman 13 83 utusan 84 al hujurat ayat 10 85 Al+hujurat+ayat+56 86 ar rahman 87 Al+ahzab+ayat+65 88 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 89 at tahrim ayat 6 90 ali imran 159 91 Surat al an am 92 al-mujadalah ayat 11 93 ali imran 110 94 cinta 95 an nisa ayat 29 96 Harta 97 zina 98 Ali+Imran+159 99 ali+imran+113 100 ibrahim 32

Hasil pencarian tentang Sabar+dan+shalat

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu....Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 22
Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain...Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka....Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia....Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 177
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan...orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat...; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan..., penderitaan dan dalam peperangan....Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 31
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan....Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah...shalat untuk mengingat Aku.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat...dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku...(mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.