Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 al maidah ayat 2 8 rezeki 9 AL-Baqarah ayat 185 10 ILMU 11 Ar rahman 12 riba 13 Al imran 14 zakat 15 ibrahim 16 al fushilat ayat 33 17 al baqarah ayat 275 18 sabar 19 ali imran 133 20 An nisa ayat 4 21 menuntut ilmu 22 Al Imran 104 23 sedekah 24 luqman 25 yunus 26 al baqarah ayat 282 27 banjir 28 suraT Al-Maidah AYAT 38 29 iman 30 Hujan 31 Sholat 32 al-Baqarah ayat 275 33 shalat 34 Al maidah ayat 90 35 ar rahman 33 36 al maidah ayat 1 37 Al-Baqarah ayat 4 38 Muhammad 39 ali imran 159 40 an nisa ayat 29 41 sedih 42 al-isro ayat 26 43 Jual beli 44 mukmin 45 bersyukur 46 al baqarah ayat 185 47 Ghaib 48 Muhammad 7 49 Minyak+bumi+pertambangan 50 ali imran 14 51 Surat Al -insyirah 52 teman 53 Maaf 54 Luqman ayat 18 55 baik 56 Soal sholat taraweh 57 al hujurat ayat 13 58 ikhlas 59 fitnah 60 Yusuf 61 bumi 62 nikmat 63 luqman ayat 15 64 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 65 Al isra ayat 23 66 Yusuf 87 67 al maidah ayat 3 68 Imran 69 ANNISA AYAT 29 70 Surat 19 ayat 12 71 Ayat sedekah 72 kurma 73 Makar 74 khalifah 75 pemimpin 76 hewan dan tumbuhan 77 wasiat 78 surga 79 al hijr 80 nikah 81 sesat 82 Niat 83 an nisa ayat 34 84 al anfal ayat 2 85 al ikhlas 86 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 87 ali imran 190 88 alam semesta 89 hadits sahur 90 AL+HUJURAT+ayat+13 91 Puasa sya'ban 92 surat an nahl ayat 32 93 al fathir ayat 15 94 an nisa ayat 58 95 Maryam 59 96 Yunus 16 97 Perselisihan 98 mawas diri 99 ali imran 134 100 Surat albaqarah halaman pertama

Hasil pencarian tentang Sakit+penggugur+dosa

(Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit") maksudnya, aku akan mengalami sakit.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 89
Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku sakit".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 80
dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
(Dan apabila aku sakit. Dialah yang menyembuhkan aku).
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 91
Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas
Atau makna yang dimaksud ialah saling bertaut antara sakit berpisah dengan dunia dan sakit menghadapi
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 17
Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 145
Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
(Tiada dosa atas orang-orang yang lemah) yakni orang-orang jompo (atas orang-orang yang sakit) seperti...orang buta dan orang yang sakit parah yang tak sembuh-sembuh (dan atas orang-orang yang tidak memperoleh
Tiada dosa bagi orang-orang yang buta, cacat dan sakit untuk tidak ikut memerangi orang-orang kafir,
Bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah
Kami benar-benar mengetahui betapa sakit dan sesaknya hatimu akibat kata-kata syirik, ejekan dan hinaan
ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Sesungguhnya setan telah menimpakan kepadaku kepayahan dan rasa sakit
Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sakit dan panasnya neraka jahanam ini!"
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 34
menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit
Di situ mereka bernafas dengan disertai rintihan sakit ketika menghirup dan mengeluarkan nafas dari dada
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
(Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit) apabila
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
puluh hari atau setelah empat puluh hari sejak ia ditelan ikan besar itu (sedangkan ia dalam keadaan sakit...) yakni kurus kering dan sakit bagaikan anak ayam yang terserang penyakit kok.
Kalau mereka menyembunyikan rasa sakit mereka, maka neraka adalah akhir dan tempat tinggal mereka yang
Tatkala menderita sakit, ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku terserang penyakit
Dan cukuplah Rabbmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya) Dia mengetahui dosa-dosa...mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 25
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan...sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan...Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.
(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa
Sekiranya Ahl al-Kitâb, Yahudi dan Nasrani, meyakini Islam dan nabinya serta menjauhi dosa-dosa yang...telah Kami sebutkan, maka Kami pasti akan menghapus dosa-dosa kecil mereka.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 23
Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai
Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka Kami akan menghapus dosa-dosa kecil
(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya) yakni dosa-dosa
mereka menggaulinya, para suami itu menjumpai mereka dalam keadaan perawan kembali; dan tidak ada rasa sakit