Paling Sering Dicari

1 riba 2 kiamat 3 At tahrim ayat 6 4 ilmu 5 SURAT AL KAFIRUN 6 Al Hijr 9 7 an nisa ayat 29 8 ali imran ayat 19 9 Sesaji untuk berhala 10 al hujurat ayat 13 11 An Naml ayat 6 12 wasiat 13 al maidah ayat 6 14 an nisa ayat 3 15 al imran 16 Munafik 17 An nur ayat 32 18 surah fatir ayat 34 19 Adam 20 luqman ayat 13 21 ibrahim 22 Dalam kubur berputus asa 23 Ali imran 130 24 Al-Hajj Ayat 37 25 At taubah ayat 114 26 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 27 Aisyah 28 Ali imran 110 29 Berangsur 30 Ali Imran 159 31 al+Ali-Imran: 190 32 al maidah ayat 8 33 al maidah ayat 2 34 surat al kahfi ayat 110 35 ibrahim 35 36 Niat 37 Ayat Alquran tentang filsafat 38 hari kiamat 39 Sajian 40 Hidangan sesaji 41 Az Zukhruf ayat 4 42 syaitan 43 Buah+dada 44 An Nuur ayat 35 45 al imran 192 46 ibrahim ayat 7 47 tenggelam+bumi 48 ali+imran+134 49 al maidah ayat 54 50 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 51 Surat Al Baqarah ayat 102 52 anak berkebutuhan khusus 53 Surat al mulk 54 Talak 55 al baqarah ayat 20 56 sungai 57 dari 58 ali imran 76 59 Membela diri sesudah teraniaya 60 as syura ayat 38 61 Jiwa 62 luqman 13 63 Al+Maidah+ayat+101 64 al Imran 104 65 menyusui 66 Syirik 67 Al-Mutaffifin+ayat+2 68 an nahl ayat 90 69 Hud ayat 1 70 Sajian+nenek moyang 71 tulisan assalamualaikum arab 72 TAUBAT 73 Al-Maidah ayat 2 74 Ibnu katsir 75 abu daud 76 al isra ayat 55 77 al an'am ayat 165 78 Fathir ayat 31 79 al baqarah ayat 30 80 sholat 81 An nisa ayat 1 82 surat an-nisa ayat 59 83 Ali+imran+110 84 Annajm ayat 39 85 At takwir ayat 20 86 Surat al isra ayat 55 87 yasin+ayat+56 88 an nisa ayat 7 89 pendidikan 90 berat 91 Ali Imron ayat 190 92 Ayat 60 sampai 70 93 az zumar ayat 3 94 surat al imran ayat 18 95 Hidangan 96 ali imran 134 97 ALI+IMRAN+169 98 al maidah ayat 1 99 Ali imran 185 100 waris

Hasil pencarian tentang Sembilan+puluh+sembilan+nama

Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis yaitu sembilan...puluh sembilan nama-nama yang baik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 23
Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor
perempuan tua yang mandul") yang tidak dapat melahirkan anak sama sekali, pada saat itu umur Sarah mencapai sembilan...puluh sembilan tahun, sedangkan Nabi Ibrahim seratus tahun; atau umur Nabi Ibrahim pada saat itu seratus...dua puluh tahun, sedangkan umur Siti Sarah sembilan puluh tahun.
Salah seorang dari dua yang berperkara itu berkata, "Saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan
memberiku (sekalipun) walaupun (sudah tua, Ismail) Nabi Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan...puluh sembilan tahun (dan Ishak.) dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya
(Allah mempunyai asma-asma yang baik) yang sembilan puluh sembilan, demikianlah telah disebutkan oleh...bentuk muannats dari al-ahsan (maka bermohonlah kepada-Nya) sebutkanlah Dia olehmu (dengan menyebut nama-nama-Nya...berasal dan kata alhada dan lahada, yang artinya mereka menyimpang dari perkara yang hak (dalam menyebut nama-nama-Nya...) artinya mereka mengambil nama-nama tersebut untuk disebutkan kepada sesembahan-sesembahan mereka, seperti...nama Latta yang berakar dari lafal Allah, dan Uzzaa yang berakar dari kata Al-Aziiz, dan Manaat yang
(Sesungguhnya saudaraku ini) maksudnya, saudara seagamaku ini (mempunyai sembilan puluh sembilan ekor
dari tiada (Yang membentuk rupa, hanya kepunyaan-Nyalah asma-asma yang paling baik) yang berjumlah sembilan...puluh sembilan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis.
(Dan demikianlah) lafal Kadzaalika dia'athafkan kepada Kadzaalika Naqushshu pada ayat sembilan puluh...sembilan.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 30
Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua) aku berumur sembilan...puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula) Nabi Ibrahim pada saat...itu berumur seratus atau seratus dua puluh tahun.
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat...sebuah fakta astronomis yang membuktikan bahwa tiga ratus tahun matahari itu sama dengan tiga ratus sembilan
Lalu ia menetap dan menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 25
Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).
berfungsi menafsirkannya yaitu (telah Kami tetapkan) bagi peredarannya (manzilah-manzilah) sebanyak dua puluh...delapan manzilah selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulannya....Kemudian bersembunyi selama dua malam, jika bilangan satu bulan tiga puluh hari, dan satu malam jika...bilangan satu bulan dua puluh sembilan hari (sehingga kembalilah ia) setelah sampai ke manzilah yang
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 48
Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak
sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya) sewaktu Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul ia berumur empat puluh...tahun atau lebih dari itu (maka ia tinggal di antara mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun)
hisab tahun Qamariah sebagaimana yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, maka menjadi bertambah sembilan...tahun, dan hal ini disebutkan di dalam firman selanjutnya, yaitu (dan ditambah sembilan tahun) yakni...hisab yang tiga ratus tahun berdasarkan tahun Syamsiah dan hisab yang tiga ratus sembilan tahun berdasarkan
Ada sembilan tokoh kaum Tsamûd yang memelopori tindakan perusakan di muka bumi, melalui pendapat dan
Kami telah memberi Mûsâ sembilan mukjizat yang nyata(1). Meskipun demikian, mereka mengingkarinya....Dan Fir'aun berkata kepada Mûsâ, "Kukira kau adalah orang yang terkena sihir, Mûsâ." (1) Sembilan mukjizat
(Pergilah kamu beserta saudaramu) kepada manusia (dengan membawa ayat-ayat-Ku) yang berjumlah sembilan
dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi bulan) dalam perjalanannya (manzilah-manzilah) selama dua puluh...delapan malam untuk setiap bulan, setiap malam daripada dua puluh delapan malam itu memperoleh suatu...manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada tiga puluh...Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 101
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 12
(Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan buah mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Fir'aun dan kaumnya
sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah sembilan
itiyyan berasal dari lafal 'Ataa artinya Yabisa atau kering, maksudnya ia telah mencapai umur seratus dua puluh...tahun, dan istrinya telah mencapai umur sembilan puluh delapan tahun.
kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya) kaumnya Firaun (dengan membawa ayat-ayat Kami) yang berjumlah sembilan
(Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam...bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu...Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan...tiga tahun atau tiga puluh tahun (dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh...tauhid (dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridai) maka Abu Bakar segera memerdekakan sembilan
(Dan adalah di kota itu) yakni kota kaum Tsamud itu (sembilan orang laki-laki) dari kalangan kaum laki-laki
(mereka mendustakan ayat-ayat Kami kesemuanya) yakni sembilan ayat yang diberikan kepada Nabi Musa (lalu