Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 al-baqarah ayat 168 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Urusan 18 al-insyirah ayat 5 19 hewan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 orang tua 27 ikhlas 28 ali imran ayat 26 29 AL+AHZAB+AYAT+70 30 ali imran ayat 185 31 al bayyinah ayat 8 32 surat Al furqan ayat 20 33 Bersyukur 34 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 35 surat al baqarah ayat 11 36 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 37 Al+Anbiyâ+ayat+73 38 QS.Al imran ayat 79 39 lukman+ayat+15 40 al-maidah ayat 48 41 Surat al maidah ayat 48 42 surat Al furqan ayat 9 43 Al+hijr+ayat+48 44 ibrahim 32 45 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 46 Surga 47 ar rum ayat 21 48 Memohon ampun 49 an nisa ayat 59 50 menghindari perkelahian 51 al baqarah ayat 124 52 An nahl ayat 120 53 petunjuk 54 kemuliaan 55 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 56 Anjing 57 al baqarah ayat 261 58 mengharapkan pertemuan 59 al ahzab ayat 70 60 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 61 Ibrahim ayat 3 62 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 63 al furqan ayat 67 64 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 65 Ayat 36 surat al isra 66 al an'am ayat 38 67 ali imran 64 68 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 69 olah raga 70 nuh ayat 25 71 ali imran 190-191 72 Keras hati 73 bermain 74 an nisa ayat 1 75 Sedekah 76 an nisa ayat 58 77 Riba 78 an-nisa+ayat+29 79 al qadar ayat 1-5 80 al a'raf ayat 31 81 al-baqarah+ayat+66 82 an nisa ayat 9 83 pendidikan 84 ali imran 185 85 Hidup sederhana 86 ali+imran+188 87 al-baqarah ayat 245 88 Ibrahim ayat 43 89 Diamlah 90 Surat at-taubah 104 91 Sedikit sekali berterimakasih 92 Al-Nur ayat 51-54 93 Perang 94 Terhadap diri 95 Tadabbur asy syuara ayat 174 96 Cobaan 97 ibrahim 9 98 al-an’am ayat 136 99 MARYAM 100 Al Imran ayat 7

Hasil pencarian tentang Shalat+

-deskripsi"> Dalam shalat dan zakat terdapat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap...Pada shalat dan zakat terdapat ibadah hati, badan dan harta...."dan ruku'lah beserta orang yang ruku'", yakni shalatlah beserta orang yang shalat....Disebutnya shalat dengan ruku' menunjukkan bahwa ruku' merupakan rukun shalat, dan tidak dinamakan shalat...Disebutkan bagian dari gerakan shalat, yaitu ruku' untuk shalat menunjukkan wajibnya ruku'.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tafsir-deskripsi"> Kata-kata "tidak berdosa" untuk menyingkirkan rasa was-was atau keberatan mengqashar shalat...tafsir-deskripsi"> Qashar artinya meringkas, bisa meringkas 'adad (jumlah), yakni dengan mengerjakan shalat...yang empat rakaat menjadi dua rakaat, dan bisa maksudnya qashrush sifat, yaitu meringankan rukun-rukun shalat...Mengerjakan dua rakaat shalat yang empat rakaat tersebut dilakukan karena dalam perjalanan, dan meringankan...seperti pada shalat khauf yang disebutkan pada ayat selanjutnya.
-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan shalat....

-deskripsi"> Yaitu shalat Subuh....

-deskripsi"> Yaitu shalat ‘Ashar....

-deskripsi"> Yaitu dengan melakukan shalat Maghrib dan Isya....

-deskripsi"> Yaitu shalat Zhuhur, karena ketika itu matahari sudah condong ke barat
-deskripsi"> Yaitu shalat Maghrib dan Isya....

-deskripsi"> Maksudnya, kerjakan pula shalat-shalat sunat setelah shalat fardhu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
-deskripsi"> Yakni shalat Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib dan Isya....

-deskripsi"> Shalat Subuh disebut Qur’anul fajr, karena disyariatkannya memperpanjang...bacaan Al Qur’an di sana melebihi biasanya pada shalat fardhu lainnya....

-deskripsi"> Dalam ayat ini disebutkan waktu-waktu shalat fardhu, dan bahwa masuknya...waktu merupakan syarat sahnya shalat, dan bahwa waktu tersebut merupakan sebab wajibnya, karena Allah
Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan menyandang senjata dan bersiap siaga dalam shalat khauf meskipun...di sana terdapat gerakan dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengalihkan dari sebagian keadaan shalat..., namun di sana terdapat maslahat yang besar, yaitu menggabung antara shalat, jihad dan bersiap siaga...wa Ta'aala memerintahkan shalat berjama'ah dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini....

-deskripsi"> Ketika shalat.
Termasuk ke dalam apa yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah menjalankan shalat yang lima waktu dan...shalat-shalat sunah serta berdzikr pada waktu-waktu tersebut....

-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan melaksanakan shalat Subuh, Zhuhur dan â€

-deskripsi"> Disebutkan shalat meskipun ia termasuk ke dalam ibadah, karena kelebihan...kebaikan, maka Allah mensyariatkan berbagai ibadah yang tujuannya adalah untuk mengingat-Nya, terutama shalat...berfirman, “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat...Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain).
-deskripsi"> Yaitu orang-orang yang menunda shalat hingga lewat waktunya atau menyia-nyiakannya...Atau orang-orang yang tidak mengerjakan rukun-rukun shalat dalam shalatnya....Hal ini tidak lain karena kurang perhatiannnya mereka terhadap perkara shalat sehingga sampai meremehkannya...dan menyia-nyiakanya, padahal shalat merupakan ketaatan yang paling agung dan ibadah yang paling utama
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
situasi semakin memanas, di mana Fir’aun dan pengikutnya hendak menghalangi mereka dari menjalankan shalat...

-deskripsi"> Di sana mereka shalat dalam keadaan aman sebagai pengganti melakukan...shalat di gereja dan biara umum....

-deskripsi"> Karena shalat dapat membantu mengatasi berbagai masalah.
, (ia berkata), “Kaum musyrik membuat kami sibuk pada perang Khandaq sehingga (kami) tidak sempat shalat...Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Bilal untuk iqamat, ia pun iqamat, kemudian Beliau shalat...sebagaimana shalat pada waktunya, lalu Bilal iqamat untuk shalat Ashar, maka Beliau shalat sebagaimana...shalat pada waktunya....Kemudian Bilal mengumandangkan azan Maghrib, lalu shalat sebagaimana shalat pada waktunya.” (Hadits
Allah memuji mereka karena shalat mereka yang khusyu’ dan karena mereka menjaganya, dengan demikian...shalat mereka menjadi sempurna, karena tidak mungkin shalat seseorang sempurna, jika selalu memeliharanya
-deskripsi"> Dibicarakan secara terpisah melaksanakan shalat, menunjukkan tingginya kedudukan...shalat.

-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan shalat di waktu Maghrib dan Isya serta di...waktu Fajar (shalat Subuh)....

-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan waktu Fajar (shalat Subuh).

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.

-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan shalat ‘Idul Adh-ha....Disebutkan secara khusus shalat dan kurban karena keduanya termasuk ibadah yang paling utama dan pendekatan...Di samping itu, karena dalam shalat terdapat ketundukan hati dan anggota badan kepada Allah Subhaanahu...wa Ta'aala dan mengalihkannya kepada ibadah-ibadah lainnya, sedangkan dalam shalat terdapat pendekatan
-deskripsi"> Yakni dipanggil shalat dengan ucapan, “Hayya ‘alash shalaah” (artinya...: Marilah kita shalat).
kepada Tuhanmu dan bertasbihlah kepada-Nya baik di awal siang maupun akhirnya, di malam hari dan setelah shalat...

-deskripsi"> Yaitu shalat Subuh....

-deskripsi"> Yaitu shalat Zhuhur dan Ashar.

Perintah kepada sesuatu, berarti perintah pula kepada semua yang menjadikan shalat sempurna....Termasuk juga perintah mengajarkan mereka (keluarga) tentang shalat, seperti yang wajib dalam shalat...dan yang sunahnya, demikian pula yang membatalkan shalat dan yang makruh dalam shalat....Yang demikian karena apabila seseorang sudah mengerjakan shalat sesuai yang diperintahkan dan menjaganya
-deskripsi"> Ada yang menafsirkan dengan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya....

-deskripsi"> Yaitu mengerjakan shalat malam.

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
Sebab mengapa shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah karena seorang hamba yang...Inilah buah yang dihasilkan dari shalat, namun di sana terdapat maksud yang lebih besar dari itu, yaitu...dapat tercapai dzikrullah (mengingat Allah) seperti yang dikandung oleh shalat itu sendiri, di mana...wa Ta'aala menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, sedangkan ibadah yang paling utama adalah shalat..., pada lanjutan ayatnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 102
Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama...mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian...apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka
Oleh karena itulah, orang yang shalat di malam hari diperintahkan melakukannya selama semangat, ketika...

-deskripsi"> Dimana mereka kesulitan melakukan shalat duapertiga malam, separuhnya...Oleh karena itu, hendaknya ia melakukan shalat yang dirasakannya mudah dan ia pun tidak diperintahkan...shalat sambil berdiri ketika sulit melakukannya, bahkan kalau ia kesulitan melakukan shalat sunat, maka...Oleh karena itu, ia boleh mengqashar (mengurangi) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat dan boleh
menafsirkan dengan, “Sebagai kewajiban tambahan bagimu tidak umatmu” atau “Sebagai keutamaan di atas shalat...fardhu.” Ada pula yang menafsirkan, agar shalat malam itu menambah kedudukanmu, meninggikan derajatmu..., berbeda dengan selainmu, maka shalat itu sebagai penebus kesalahannya.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan hamba-hamba-Nya mendirikan shalat...Disebutkan ruku’ dan sujud karena keutamaan keduanya dan karena ia merupakan rukun shalat....

-deskripsi"> Keberuntungan terkait dengan beberapa perkara ini; shalat, ibadah dengan
-deskripsi"> Yakni jadikanlah sabar dengan semua macamnya dan shalat sebagai penolongmu...memiliki rasa takut kepada Allah, berharap apa yang ada di sisi-Nya dan rasa cinta kepada-Nya mengerjakan shalat...Berbeda dengan yang tidak memilikinya, mengerjakan shalat menjadi hal yang sangat berat meskipun hanya