Paling Sering Dicari

1 niat 2 asmaul husna 3 puasa 4 Hud ayat 1 5 An Naml ayat 6 6 iman 7 ibrahim 8 ali+imran+ayat+16 9 Al-Maidah ayat 2 10 an nisa ayat 29 11 ibrahim 7 12 Tulislah 13 surat at tahrim ayat 6 14 At tahrim ayat 6 15 at taubah ayat 105 16 an nisa ayat 4 17 al hujurat ayat 6 18 surat alzalzalqh 19 haji 20 zina 21 ibadah 22 Al+maidah+ayat+90 23 nikah 24 AN NISA AYAT 3 25 Takwa 26 Ayat Alquran tentang filsafat 27 an-nahl ayat 90 28 al maidah ayat 8 29 Annisa ayat 1 30 Berangsur 31 Al baqarah ayat 275 32 ali imran 159 33 ali+imran+ayat+17 34 anak berkebutuhan khusus 35 ali imran 104 36 ali imran ayat 77 37 Sedekah 38 gunung meletus 39 zakat 40 Babi 41 at tauriq ayat 3 42 marah 43 ali+Imran+ayat+102 44 al ikhlas 45 Fathir ayat 31 46 anak 47 imran 61 48 al an'am ayat 165 49 ilmu 50 Surah aRum+ayat+21 51 al maidah ayat 1 52 Surat 17 ayat 23 53 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 54 Zaitun 55 Al+Maidah+ayat+101 56 banjir 57 an nahl ayat 90 58 berat 59 Makna surat al baqarah ayat 234 60 al anfal ayat 75 61 asy syura ayat 20 62 Ali imran 110 63 surat+thaha+ayat+125 64 Taubat 65 an Nisa ayat 36 66 Az Zukhruf ayat 4 67 Dalam kubur berputus asa 68 Al anfal ayat 9 69 al imran 192 70 Hutang 71 surat al-fatihah 72 Al-Mutaffifin+ayat+2 73 Ibrahim ayat 24 74 ALI IMRAN 75 yasin+ayat+30-38 76 An Nuur ayat 35 77 Budak 78 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 79 ali imran 103 80 ali imran ayat 15 81 surah yusuf 82 Kedengkian 83 SURAT AL KAFIRUN 84 Ikan 85 Al hijr 9 86 jual beli 87 Al-Mu'minun Ayat 19 88 Tidak membeda-bedakan 89 al maidah ayat 5 90 an-nahl ayat 125 91 MUHAMMAD 92 Puasa tiga hari 93 Membela diri sesudah teraniaya 94 At Taubah ayat 24 95 keluarga 96 QS. al ahzab ayat 21 97 Al luqman 10 98 Jiran+baik 99 surat alkhafi 100 Arah yang tidak disangka-sangka

Hasil pencarian tentang Sikap+muslim+yerhadap+yahudi

Hai kaum Yahudi, kalian yang menyangka sebagai pengikut agama Ya'qûb, apakah kalian menyaksikan saat-saat...Ketahuilah, bahwa Ya'qûb dan anak-anaknya adalah orang-orang Muslim, penganut ajaran tauhid, bukan penganut...agama Yahudi seperti kalian dan juga bukan penganut agama Nasrani.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
yang paling buruk adalah tempat kembali mereka. (1) (1) Suatu ketika, antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi...Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu....Kebiasaan orang-orang Yahudi itu kemudian dilarang oleh Rasulullah saw., tetapi mereka tidak mengindahkan
Orang-orang Yahudi yang berpaling itu memang telah tertipu oleh anggapan dan angan-angan kosong mereka...angan-angan kosong itu dilatarbelakangi oleh kesombongan dan kebohongan mereka yang terus menerus dalam sikap
Akan tetapi mereka tetap mempertahankan sikap keras kepala mereka dan masing-masing kelompok menganggap...Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani
(Apa saja yang kalian tebang) hai orang-orang muslim (dari pohon kurma) milik orang kafir (atau yang...memberikan kehinaan) dengan mengizinkan kalian menebangnya (kepada orang-orang fasik) yakni orang-orang Yahudi
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Muslim....Hal ini menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati dari pelaku pembunuhan tidak disengaja....yang diterima pelaku pembunuhan tak disengaja itu bukan dosa karena membunuh, melainkan dosa karena sikap...Disebutkan pula bahwa pembunuhan tidak disengaja dapat dihindari dengan sikap hati-hati dan waspada.
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
Sikap beragama yang paling baik adalah ikhlas bribadah hanya kepada Allah....Selain itu, termasuk sikap beragama yang baik juga, adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik secara...Pada diri Ibrâhîm terdapat titik temu agama antara umat Islam, Yahudi dan Nasrani.
Di antara orang-orang Yahudi itu banyak yang berharap untuk dapat mengembalikan kalian, orang-orang Muslim
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
Tetapi orang-orang kafir, akibat sikap membangkang dan sikap fanatisme mereka, lalai melakukan perbuatan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 111
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang...beragama) Yahudi atau Nasrani".
Ingatlah pula, wahai orang-orang Yahudi, sikap kalian yang sesat dan berdosa terhadap Mûsâ dan rasul-
(Dan terhadap orang-orang Yahudi) dimaksud para pemeluk agama Yahudi (Kami haramkan apa yang telah Kami...ceritakan dahulu kepadamu) di dalam firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami
(Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Kristen, mengatakan, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali...orang-orang yang beragama Yahudi atau Kristen.")...Ucapan ini dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan Kristen Najran tatkala mereka berbantahan...Kata Yahudi, "Hanya orang Yahudilah yang akan masuk ke dalamnya."
Doa yang kami panjatkan kepada-Mu ini adalah untuk menunjukkan sikap penghambaan, sikap tunduk, dan sikap
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi) mereka adalah pemeluk agama Yahudi (orang-orang...Shabi'in) salah satu sekte dari orang-orang Yahudi (orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang
mereka bukti-bukti kebesaran Kami dengan berbagai macam cara, agar mereka kembali dan bertobat dari sikap...Tetapi mereka tidak mau kembali dan tetap berada dalam sikap ingkarnya.
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak...Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing...pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir.
(Demikian itu) maksudnya sikap mereka itu (adalah karena mereka) disebabkan oleh karena mereka (kaum...Ayat berikut ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi saw., "Kepada rasul-rasul
Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat kelompok orang yang bodoh, buta huruf dan tidak mengetahui...Yaitu kebohongan yang dihiasi oleh pendeta-pendeta Yahudi itu dan diberikan anggapan pada mereka bahwa
bagi mereka yang beriman dan mengharap Allah dengan jiwa yang bersih dari kekufuran, kemunafikan dan sikap
(Sebagaimana Kami telah menurunkan) azab (kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah) yaitu Yahudi