Paling Sering Dicari

1 Tuliskan firman allah swt yang membahas tentang orang orang yang mendurhakai perinta 2 al maidah ayat 2 3 riba 4 ali imran 159 5 Keanekaragaman tumbuhan 6 Al+Hujurat+ayat+11-12 7 al hujurat ayat 13 8 ali imran 103 9 pemimpin 10 Zakat 11 al maidah ayat 8 12 niat 13 Tauhid 14 Al+hujurat+ayat+12 15 al maidah ayat 32 16 mengambil tanah qs 17 “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya, dan perlakukanlah wanita dengan baik. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bag 18 alam semesta 19 AL BAQARAH AYAT 275 20 Kiamat 21 al hadid ayat 3 22 al baqarah ayat 256 23 hujan 24 al-Maidah ayat 88 25 al baqarah ayat 30 26 al ikhlas 27 al+hujurat+ayat+13 28 Tuliskan dalil ananiyah 29 surah+al-zumar+ayat+68 30 Hadits muslim no 97 31 Shalat 32 Menuntut ilmu 33 iman 34 Haji 35 ali+imran+104 36 ali+imran+110 37 al maidah ayat 3 38 Al+hujurat+ayat+11 39 Idris 40 ayat alquran sembelih halal 41 Adam 42 ayat tentang syariat 43 Al+hadid+ayat+72 44 An Nisa ayat 29 45 al isra ayat 32 46 surah al maidah ayat 3 47 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 48 al baqarah ayat 282 49 surat al- hujuraat ayat 13 50 at taubah ayat 71 51 Ali imran 110 52 an nisa ayat 11 53 Surat+al+Baqarah+ayat+245 54 rukun iman 55 Ali+Imran+Ayat+191 56 Surat al maidah ayat 2 57 Al an'aam ayat 59 58 al+baqoroh+ayat+20 59 QS. Al-Shaffat ayat 96 yang artinya “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”. Dalil tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi pendirian dari aliran 60 al baqarah ayat 222 61 Surat an Najm ayat 39-42 62 al imran 63 Bathin 64 al-baqarah ayat 221 65 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 66 Surah al qashash ayat 47 67 AL ISRA AYAT 70 68 aisyah 69 surat an-nisa ayat 29 70 sedekah 71 Ali Imran 18 72 Tidaklah seorang pezina 73 al-baqarah ayat 153 74 Akhlak 75 Sapi 76 AL ISRA AYAT 33 77 al maidah ayat 6 78 sholat 79 al mumtahanah ayat 8 80 jual beli 81 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 82 Ali Imran 31 83 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 84 al maidah ayat 54 85 matahari 86 surat al anam ayat 162 87 yunus 9 88 fathir ayat 29 89 penyakit 90 Lawan kata taat 91 Al-Anam+ayat+141 92 Ar radu ayat 15 93 ibrahim 23 94 ali imran ayat 159 95 luqman 20 96 Al-Hujurat ayat 10-13 97 Siapa-siapa yang pantas menjadi imam sholat 98 ali imran 191 99 al maidah ayat 1 100 an nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang Solawat+nabi

(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Luth dan kaum Nabi Saleh, tentang penyembahan mereka
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 6
Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
(Berapa banyak nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.)
kelahiran Ishak) dengan adanya ayat ini dapat disimpulkan, bahwa anak yang disembelih itu bukanlah Nabi...Ishak tetapi anak Nabi Ibrahim yang lainnya, yaitu Nabi Ismail (seorang nabi) menjadi Hal dari lafal...yang diperkirakan keberadaannya, artinya kelak ia akan menjadi seorang nabi (yang termasuk orang-orang
(Maka mereka berbantah-bantahan di antara mereka tentang urusannya) yakni mengenai Nabi Musa dan saudaranya...itu (dan mereka merahasiakan percakapan) mereka yang menyangkut Nabi Musa dan Nabi Harun.
Begitu juga kaum nabi Ibrâhîm dan kaum nabi Lûth, mereka semua telah mendustakan keduanya.
untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi...) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya....(Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi...lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai...syariat Nabi Muhammad.
Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu al-Qur'ân dan syariat....Begitu juga, Kami telah memberi wahyu kepada Nûh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya....Juga, Kami telah memberikan wahyu kepada Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq, Ya'qûb dan Asbâth (yaitu nabi-nabi
(Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul Rabb mereka) mendurhakai Nabi Luth dan nabi-nabi lainnya
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
Jika kamu mendapatkan pendustaan dari kaummu, wahai Nabi, janganlah bersedih....Nabi Nûh didustakan oleh kaumnya, bangsa 'Ad mendustakan Nabi Hûd dan bangsa Tsamûd mendustakan Nabi
Seorang nabi juga tidak akan mungkin memerintah kalian untuk menjadikan malaikat atau nabi-nabi sebagai
adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah) menjadi sifat daripada lafal Ulaaika (yaitu para nabi...Maka firman-Nya (dari keturunan Adam) yakni Nabi Idris (dan dari orang-orang yang Kami muatkan bersama...Nuh) di dalam bahteranya, maksudnya adalah Nabi Ibrahim yaitu cucu daripada anak Nabi Nuh yang bernama...Sam (dan dari keturunan Ibrahim) yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq serta Nabi Yakub, (dan) dari keturunan...(Israel) yang dimaksud adalah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa (dan dari
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 38
Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya....(Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu.
(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang...Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa....Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa..., Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada...putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.
(Dan) ingatlah (kaum Ad) yakni kaum Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh (dan penduduk Rass) nama sebuah...sumur; Nabi mereka menurut suatu pendapat adalah Nabi Syuaib, tetapi menurut pendapat yang lain bukan...Nabi Syuaib.
berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi...(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth...) anak laki-laki Nabi Harun saudara lelaki Nabi Ibrahim (masing-masing) dari mereka itu (Kami lebihkan
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang dari segi maknanya (Ad) yakni kaum Nabi...Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh.
dapat dibaca Ummi dan Umma maksudnya ibuku, Nabi Harun sengaja menyebut nama ini untuk mengharapkan belas...kasihan dari Nabi Musa (Janganlah kamu pegang janggutku) Nabi Musa memegang janggut Nabi Harun dengan...tangan kirinya (dan jangan pula kepalaku) Nabi Musa memegang rambut kepala Nabi Harun dengan tangan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 56
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi....Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
(Dan Kami anugerahkan kepada mereka) bertiga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub (sebagian dari
(Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain) dengan memberikan...keistimewaan-keistimewaan tersendiri kepada masing-masing dengan keutamaan, sebagaimana yang pernah diberikan kepada Nabi...Musa yaitu dapat berbicara dengan-Nya, dan Nabi Ibrahim dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi
(Dan istrinya) yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum...sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan menyusul sesudah) (Ishak Yakub) yaitu anak Nabi...Ishak yang sempat melihat Nabi Ibrahim.
Allah yang telah menganugerahkan kepada diriku) memberiku (sekalipun) walaupun (sudah tua, Ismail) Nabi...Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan Ishak.) dilahirkan...sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Mendengar
(Dan Kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera itu) seperti perahu Nabi Nuh, perahu kecil dan besar...yang dibuat oleh mereka sesudahnya, bentuknya sama dengan perahu Nabi Nuh....Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, kami sungguh membenarkan kitab yang Engkau turunkan kepada nabi-nabi-Mu..., dan kami menjalankan perintah 'Isâ, nabi-Mu.
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya