Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 Ibrahim 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 cinta 9 sabar 10 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 11 surat ali' imran ayat 185 12 Kurban 13 ar-rum ayat 21 14 lumpuh dan buta 15 al ikhlas 16 Zina 17 JUAL BELI AYAT 18 dosa 19 sedekah 20 Maryam 21 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 22 Ar Rahman 23 Nikah 24 Nabi Ismail 25 Putra 26 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 27 Al-ahzab ayat 70 28 ar rahman 19 29 al imran 200 30 al+anam+ayat+14 31 ali imran 134 32 surat al imran ayat 185 33 pagi 34 yunus 99 35 Aliimram+ayat+105 36 al imran ayat 47 37 al anbiya ayat 30 38 surat Al-Baqarah ayat 177 39 ali imran 159 40 Gunung 41 al baqarah ayat 233 42 al baqarah ayat 256 43 Surah An-Najm ayat 24 44 AN NAML AYAT 88 45 al infitar ayat 6 7 46 al ahzab ayat 70 47 an nur ayat 35 48 miskin 49 ayat kursi 50 jual beli 51 perempuan 52 Matahari 53 al ahzab ayat 21 54 al-mukminun+ayat+34 55 al+bakarah+ayat+41 56 albaqarah ayat 26 57 surah al baqarah ayat 30 58 yusuf ayat 47-48 59 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 60 sholat 61 anak 62 ayat al-Baqarah 219 63 aL-AHZAB AYAT 21 64 al hasyir ayat 7 65 Fajar 66 pemahaman hadist abu daud no 332 67 uzair 68 maryam ayat 12 69 ayat tentang serakah 70 Hadits Muslim Nomor 2314 71 pelestarian alam 72 Sebaik baik penolong dan pelindung 73 buta 74 waktu 75 delapan puluh 76 imran 77 jujur 78 al hujurat ayat 10 79 atap terpelihara 80 Gelap 81 ali imran : 92 82 niat 83 arah 84 Surah Az-zummar ayat 9 : 85 UJIAN 86 Al Hijr 26 87 aL IMRAN AYAT 2 88 Matahari mengelilingi bumi 89 surah al maidah ayat 96 90 Al-A'râf ayat 20 91 Cahaya 92 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 93 bunuh 94 ikhlas 95 Sebagian keturunanku 96 Al furqaan 27 97 Riba 98 surat Toha ayat 14 99 al mujadalah ayat 11 100 maryam+ayat+30-35

Hasil pencarian tentang Surah+alkahfi+ayat+60

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
sebagai pasak untuk menguatkan bumi. (1). (1) Lapisan padat kerak bumi dapat mencapai ketebalan sekitar 60...bumi yang basah akan dikuatkan oleh gunung-gunung, persis seperti pasak menguatkan kemah (lihat tafsir ayat
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
Ayat ini sama dengan ayat 60 surat Al Anfal, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
Oleh karena peserta lomba biasanya ada yang menang dan ada yang kalah, maka Allah jelaskan di ayat tersebut...-deskripsi"> Maksudnya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat...57, 58, 59, dan 60 itu adalah orang yang bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan
-deskripsi"> Dhamir (k. ganti nama) ‘hu’ yang artinya ‘dia’ di ayat ini bisa...kembalinya kepada surah ini dan bisa juga kembalinya kepada kandungannya yang berupa nasihat

Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah sebuah surah...yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah...ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Ini adalah (suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan) dapat dibaca secara Takhfif, yaitu Faradhnaahaa...banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
(lihat Al Anbiya’: 60-65) Kemudian Nabi Ibrahim menjawab sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat...p>-deskripsi"> Yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti yang nyata dalam ayat
[[51 ~ ADZ-DZARIYAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat Allah yang terdapat di alam raya dan diri manusia serta keunikan dan ketelitian yang terdapat