Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 al ahzab ayat 59 11 Al a'raaf 179 12 ali imran 190-191 13 Al-A’raaf 179 14 qaaf 16 15 Al maidah ayat 2 16 luqman 17 Luqman ayat 20 18 Sedekah 19 Al maidah ayat 90 20 al imran 190-191 21 Al-A’raaf (7):179 22 Al Imran 190 23 surat Al-A'Raaf ayat 179 24 yusuf 25 al imran ayat 190-191 26 QS.+Al-A’raaf+(7):179 27 Adam 28 ali imran ayat 190-191 29 al baqarah ayat 22 30 surat al baqarah ayat 165 31 ali+imran+190+191 32 ali imran ayat 159 33 al hujurat ayat 13 34 al qaaf ayat 16 35 Ali-imran ayat 190-191 36 ayat kursi 37 al baqarah ayat 26 38 al maidah ayat 1 39 Al-Hujurat ayat 10 40 an-Nisa ayat 58 41 al baqoroh ayat 188 42 AL-BAQARAH AYAT 30 43 Az-Zukhruf ayat 32 44 rahmat 45 ali imran 190 191 46 Al baqarah ayat 233 47 doa nabi adam 48 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 49 ali imran 110 50 al isra ayat 32 51 sabar 52 ali imran 103 53 al imran ayat 130 54 qaaf ayat 50 55 Surat az-Zumar ayat 18 56 Surat Al Baqarah ayat 247 57 al maidah ayat 8 58 Surat Fatir ayat 28 59 Luqman+33 60 al hasyr ayat 7 61 surat al araaf 179 62 al+qasas+ayat+50 63 surat al a'raaf ayat 179 64 berpasang pasangan 65 al-Bayyinah ayat 5 66 al baqarah ayat 275 67 Q.S Al-Qashass ayat 84 68 surah+al+isra'+ayat+58 69 Al-A'Raaf ayat 179 70 Al-A’raaf 71 al baqarah ayat 27 72 al-hujurat ayat 13 73 a'raaf 74 al baqarah ayat 165 75 At-Taubah ayat 105 76 al+maidah ayat 90 77 Ali-Imran 78 ali imran 191 79 Ali Imran+ayat+159+ 80 menciptakan manusia 81 al baqarah ayat 195 82 Ali Imran 83 makhluk berpasangan 84 Surat Al-An’am: 162 85 al-a'raf ayat 179 86 ali imran ayat 190 87 AL IMRAN 125 88 at tahrim ayat 6 89 ZINA 90 Surat At-tahrim ayat 6 91 takdir 92 surah al luqman ayat 14 93 yunus 72 94 al-baqarah ayat 185 95 Asy-Sy'araa+ayat+82 96 YUSUF 72 97 mengubah diri mereka sendiri 98 Bumiku luas 99 bahasa binatang 100 Yusuf 93

Hasil pencarian tentang Tafsir+tentang+teknologi

Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan
al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan), yang dikenal di kalangan ahli tafsir
sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 66
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang
(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kalian tanam?)...yaitu tentang tanah yang kalian bajak lalu kalian semaikan benih-benih di atasnya.
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 2
Tentang berita yang besar,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 117
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia...lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi
(Tentang orang-orang yang berdosa) tentang keadaan orang-orang yang berdosa, lalu mereka berkata kepada
Orang-orang yang dibersihkan dari dosa itu kemudian saling berhadapan dan saling berbincang tentang ihwal...mereka dan tentang keadaan mereka ketika masih di dunia.
Masing-masing mereka menanyakan kepada temannya tentang kehormatan yang mereka terima ini, dan juga tentang
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 3
yang mereka perselisihkan tentang ini.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 2
tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 1
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?