Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 al hujurat ayat 13 3 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 4 Al+imran+191 5 kami 6 al maidah ayat 90 7 Menuntut ilmu 8 Zina 9 yunus 84 10 ali imran 159 11 niat 12 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 13 An nasr ayat 2 14 al quran 15 yusuf 16 sholat 17 al mulk ayat 30 18 An nisa ayat 58 19 Al baqarah ayat 2 20 kiamat 21 Nikah 22 dalil+kitab+injil 23 Ibrahim 24 dosa 25 Al-Hujurat Ayat 13 26 dalil+kitab+zabur 27 luqman ayat 14 28 MAKAN 29 Al hajj ayat 7 30 obat 31 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 32 ali imran 130 33 jual beli 34 al-baqarah ayat 148 35 al+hujurat+ayat+12 36 Yusuf 87 37 al+luqman+9 38 al+luqman+8 39 Alam 40 al-maidah ayat 3 41 Solawat nabi 42 aurat 43 Sakit 44 yunus 45 Surah Al Maidah Ayat 90 46 kitab 47 Ali Imran ayat 9 48 ali imran 190 49 Perangilah 50 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 51 Asy syura ayat 11 52 Ar+rum+ayat+31 53 wanita 54 Nabi palsu 55 Surga 56 Al-luqman+ayat+13-17 57 al+maidah+ayat+9 58 An-Nisa Ayat 58 59 An nisa ayat 136 60 Latin dan arab 61 Al-Baqarah Ayat 282 62 al hadid ayat 22 63 Al+waqi'ah+ayat+68 64 al ahzab ayat 21 65 menutup mulut 66 al maidah ayat 44 67 ilmu 68 ar rum ayat 21 69 Surat Al kahfi 70 al-baqarah ayat 275 71 9 surat al-hadid ayat 3 72 al quraisy 73 syahadah 74 Al hijr 75 ali imron ayat 130 76 al qamar ayat 49 77 al maidah ayat 3 78 surah Al-Baqarah ayat 155 79 ar rahman 26-27 80 Neraka 81 Al maidah ayat 6 82 rusaknya iman 83 al-maidah+ayat+2 84 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 85 Pahala baca quran 86 al baqarah ayat 155 87 Ibrahim ayat 7 88 ali imran 92 89 An nisa ayat 141 90 Al Baqarah ayat 30 91 Isa putra Maryam 92 Ali imran ayat 7 93 hadis rusaknya iman 94 Peradaban islam 95 rukun iman 96 niat sholat idul Fitri 97 al-A’raaf:157 98 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 99 yunus 61 100 muhammad 19

Hasil pencarian tentang Tentang+baiat

Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah--dengan menyempurnakan baiat kepadamu--maka Allah akan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dengan kesetiaan itu, Allah menurunkan ketenangan dan memberikan kemuliaan kepada mereka saat mengadakan baiat
Dengan kesetiaan itu, Allah menurunkan ketenangan dan memberikan kemuliaan kepada mereka saat mengadakan baiat
denganmu) artinya yang telah diperbuat-Nya denganmu (ketika kamu mengatakan) kepada Nabi saw. sewaktu baiat
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan
berjanji setia kepadamu) di Hudaibiyah (di bawah pohon) yaitu pohon Samurah, jumlah mereka yang menyatakan baiat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 66
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang
(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kalian tanam?)...yaitu tentang tanah yang kalian bajak lalu kalian semaikan benih-benih di atasnya.
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 2
Tentang berita yang besar,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 117
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia...lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi
(Tentang orang-orang yang berdosa) tentang keadaan orang-orang yang berdosa, lalu mereka berkata kepada
Orang-orang yang dibersihkan dari dosa itu kemudian saling berhadapan dan saling berbincang tentang ihwal...mereka dan tentang keadaan mereka ketika masih di dunia.
Masing-masing mereka menanyakan kepada temannya tentang kehormatan yang mereka terima ini, dan juga tentang
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 3
yang mereka perselisihkan tentang ini.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 2
tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 1
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 41
tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 9
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 61
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat....Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
(Mereka berkata, "Demikianlah) sebagaimana perkataan kami tentang berita gembira ini (Rabbmu memfirmankan...Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 93
tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 63
Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 1
Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?
(Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 66
Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu...bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?