Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 hujan 5 Al+hijr+ayat+47 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 Ayat yang ada arti al quranyya 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Almaidah ayat 48 11 Aman 12 al-insyirah ayat 5 13 al-maidah ayat 3 14 surat thaha ayat 180 15 laut 16 Al-Baqarah ayat 168 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 an-nur+ayat+36 19 huud+40 20 ali+imran+159 21 Ibrahim ayat 7 22 akhlak 23 surat Al furqan ayat 9 24 al-maidah ayat 48 25 Surat al maidah ayat 48 26 hewan 27 ali imran 28 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 29 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 30 ali imran ayat 185 31 QS.Al imran ayat 79 32 Al ikhlas 33 ali imran 64 34 sedekah 35 Al+hijr+ayat+48 36 AL MAIDAH AYAT 2 37 al bayyinah ayat 8 38 Ar-Rahman ayat 19 39 Ayat 43 40 surat al baqarah ayat 11 41 al fatiha ayat 1 42 saba 15 43 al isra ayat 26 44 dunia 45 Tafsir kepuasan kerja 46 al baqarah ayat 219 47 awan 48 surat Al furqan ayat 20 49 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 50 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 51 yusuf 52 orang tua 53 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 54 an-nisa+ayat+29 55 yunus 101 56 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 57 ali imran 139 58 Ibrahim ayat 43 59 ali+imran+,135 60 Al Baqarah ayat 30 61 Al-Baqarah ayat 177 62 surat+Asy+syuara+ayat+157 63 Tidak ada pertentangan dalam alqruan 64 Muslim 65 gunung 66 ali imran 185 67 al anfal ayat 17 68 Kitab belakang 69 Ayat tentang toleransi 70 bermain 71 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 72 an-nisa ayat 36 73 al araf ayat 31 74 Hadits Abu Daud No. 1241 75 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 76 al baqarah ayat 275 77 Ibnu Katsir 78 Tafsir surat alkafirun 79 ibrahim ayat 33 80 Zakat fitrah 81 an nisa ayat 36 82 al ghasiyah ayat 17-20 83 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 84 surah Ar-Ra’du ayat 11 85 al maidah ayat 3 86 Nabi Yahya 87 al a'raf ayat 31 88 Surat+Al+-+Baqarah : 269 89 an nisa ayat 59 90 Tadabbur asy syuara ayat 174 91 al ahzab ayat 70 92 ali imran 159 93 SURAT 2 AYAT 168 94 Faedah hadits At tarmizi no 2292 95 kabut 96 contoh waqaf la waqafu fih 97 Al Imran ayat 7 98 sebab 99 an nisa ayat 1 100 malaikat taat kepada Allah

Hasil pencarian tentang TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82

, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al Qur'an...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

tafsir-deskripsi"> Menjadi kera....

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163....Yaasiin: 82)

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud di sini ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap...Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....

tafsir-deskripsi"> Yakni dengan iman dan amal saleh....Al Baqarah: 112)

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.

tafsir-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:

tafsir-deskripsi"> Selanjutnya diterangkan lebih lanjut azab yang disebutkan dalam ayat sebelumnya...

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud dengan naungan di sini menurut terjemah Al Qur’an DEPAG

Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.

tafsir-deskripsi"> Tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda sesuai yang mereka inginkan berdasarkan...sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.

tafsir-deskripsi"> Baik dari kalangan ahli kitab maupun selain mereka....bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...Baqarah: 55), permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung...dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti...rasul telah datang membawakan ayat-ayat yang biasanya dengan ayat tersebut manusia mau beriman.

tafsir-deskripsi"> Yakni ketahuilah....

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, kamu semua harus berada di atasnya....

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian...akan tetapi orang-orang yang zalim tidak menghendaki selain durhaka sebagaimana yang diterangkan dalam ayat

tafsir-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.

[[82 ~ AL-INFITHAR (TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Surat al-Infithâr memaparkan...Ayat-ayat yang lain berisi peringatan pada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan--yang telah...Ayat-ayat selanjutnya memberikan penjelasan bahwa Allah Swt. mempunyai malaikat yang bertugas sebagai...Dikemukakan pula, dalam surat ini, bahwa kenikmatan dan kesenangan hidup akhirat akan didapat oleh orang-orang

tafsir-deskripsi"> Ada yang menafsirkan, bahwa dia akan kekal di neraka apabila menganggap...Ibnul Qayyim setelah menyebutkan pendapat para imam tentang ayat tersebut berkata dalam Madaarijus Salikin...:

tafsir-deskripsi"> Dalam surat Al Baqarah ayat 178 sudah diterangkan, bahwa pembunuh

tafsir-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...

tafsir-deskripsi"> Yakni ia meninggalkan pesan Allah....

tafsir-deskripsi"> Yakni keteguhan hati dan kesabaran dari perkara yang Kami larang....

tafsir-deskripsi"> Apa yang dialaminya menjadi pelajaran bagi keturunannya....Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara

tafsir-deskripsi">Adam dan Hawa dengan tipu daya dan bisikan setan akhirnya memakan buah pohon...mengakibatkan keduanya keluar dari surga. yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam surat...Al Baqarah ayat 34 di atas....Dalam ayat tersebut terdapat peringatan Allah Ta'ala kepada bani Adam agar waspada terhadap setan....

tafsir-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat

tafsir-deskripsi"> Memerintahkan sesuatu yang di sana terdapat hal yang dapat memperbaiki keadaan...

tafsir-deskripsi"> Infak di sini mencakup infak yang wajib, seperti zakat, infak kepada...

tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan...sahabat, Lihat juga ayat 254 surat (2) Al Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Baik ilmu-Nya maupun kekuasaan-Nya....Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

tafsir-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....

tafsir-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai...”

tafsir-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).

tafsir-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Di atas agama yang satu, yaitu Islam dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh...Baca juga ayat 213 surat Al-Baqarah....

tafsir-deskripsi"> Yakni sebagian mereka tetap di atas agama tauhid, sedangkan sebagian...

tafsir-deskripsi"> Ketetapan Allah itu ialah bahwa, perselisihan manusia di dunia itu akan...

tafsir-deskripsi"> Yaitu dengan diselamatkan-Nya orang-orang mukmin dan diazab-Nya orang-orang

Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim

tafsir-deskripsi"> Cara shalat khauf seperti tersebut pada ayat 102 ini dilakukan dalam...shalat sesuai kemampuan, bisa sambil berjalan, naik kendaraan menghadap kiblat maupun tidak (berdasarkan surat...Al Baqarah ayat 239)....ayat, "In kaana bikum adzam mim matharin au kuntum mardhaa."...Al Haafizh berkata, "Maka turunlah ayat tersebut."

tafsir-deskripsi"> Misalnya karena usianya yang masih kecil, maka ‘iddahnya selama tiga bulan...Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234....

tafsir-deskripsi"> Baik karena ditalak maupun karena ditinggal wafat suaminya.

tafsir-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104....

tafsir-deskripsi"> Di antara hikmahnya pula adalah karena dunia ini diberikan Allah untuk...

tafsir-deskripsi"> Ini pun termasuk hikmah Allah menguji hamba-hamba-Nya dengan kekalahan...

tafsir-deskripsi"> Syuhada' di sini ialah orang-orang Islam yang gugur di dalam peperangan...ayat 143 surat Al Baqarah.

tafsir-deskripsi"> Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat...Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk...ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya...sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik...perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama

tafsir-deskripsi"> Dalam hal kefasehan dan ketinggian sastra....dengan Al Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

tafsir-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada...satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat, bahkan satu surat

[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah...Surat al-Kahf diawali dengan pujian pada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas diturunkannya al-Qur'ân...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Selanjutnya, surat ini juga menuturkan kisah Ashhâb al-Kahf (pemuda-pemuda beriman penghuni gua) yang...Dalam surat ini Allah juga memerintahkan Rasulullah saw. agar membaca al-Qur'ân, memberi peringatan kepada