Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 hutang 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 al ahzab ayat 21 22 cinta 23 Al Isra ayat 73 24 Berdebat 25 matahari 26 puasa 27 Al-Imran (3 : 130) 28 Al-Imran ayat 130 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 Surga 32 surat al mujadalah ayat 11 33 miskin 34 Ta ha+ayat+14 35 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 36 surat+al+imranayat+110 37 Manusia 38 Kafir 39 Iman 40 sabar 41 al-mukminun+ayat+34 42 Aliimram+ayat+105 43 ilmu 44 al isra ayat 36 45 Ikhlas 46 al isra ayat 7 47 al baqarah ayat 275 48 al a'raf ayat 52 49 Jika allah menganugerahi rahmat 50 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 51 al qashash ayat 77 52 Dimana dia akan mati 53 surat al-an'am ayat 59 54 ALI IMRAN 159 55 surah al hadid ayat 57:3 56 injil 57 ibrahim ayat 7 58 AL Baqarah ayat 286 59 dosa 60 surat an nazi'at 61 Al-Muzammil ayat 20 62 al an'am ayat 71 63 al-mujadalah ayat 11 64 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 65 AN NAML AYAT 88 66 Al ikhlas ayat 1-4 67 asy+syuara+ayat+181+182+183 68 al baqarah ayat 81 69 keinginan berhasil 70 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 71 al-imron ayat 110 72 Hadist ibnu majah 2172 73 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 74 Sebaik baik penolong dan pelindung 75 ombak 76 surat al-zalzalah 77 Yusuf 84 78 khusyu 79 yusuf 80 ayat tentang serakah 81 pikun dan beruban 82 surah yusuf 65 83 permainan 84 berlayar 85 Saba 13 86 Tentang kematian 87 surah al Maun beserta terjemahan 88 ayat al-Baqarah 219 89 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 90 Surat Ali imran ayat 64 91 Surat Al Kahfi ayat 97 92 berserah diri 93 Nikah 94 surat Toha ayat 14 95 SURah FATHIR AYAT 28 96 Susah payah 97 Surat Al-Baqarah Ayat 256 98 Metode pendidikan 99 Bahasa kaumnya 100 al jumuah ayat 10

Hasil pencarian tentang Tidak+lesu+tidak+lemah+pantang+menyerah+sabar

Apakah yang Anda maksud Tidak lesu tidak lemah panjang menyerah sabar?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 146
Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak...(pula) menyerah (kepada musuh)....Allah menyukai orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sedangkan mubtadanya ialah: (pengikut-pengikutnya yang amat banyak) yakni yang bertakwa (maka mereka tidak...menjadi lemah) atau merasa takut (karena hal-hal yang menimpa mereka di jalan Allah) seperti mendapat...luka dan terbunuhnya nabi-nabi dan para sahabat mereka (dan tidak menjadi lelah) menghadapi perjuangan...(dan tidak pula menyerah) atau tunduk kepada musuh-musuh sebagaimana kamu lakukan ketika disiarkan orang...(Allah menyukai orang-orang yang sabar) dalam menerima bala hingga Allah berkenan memberikan imbalan
menempatkan kami dalam tempat yang kekal) sebagai tempat tinggal kami (dari karunia-Nya; di dalamnya kami tidak...merasa lelah) yakni tiada merasa payah (dan tiada pula merasa lesu") karena kecapekan, sebab di dalam...surga tidak ada lagi yang namanya taklif.
Atau maksudnya, mengapa sesembahan kamu tidak menolongmu padahal kamu ketika di dunia menyangka bahwa...Tampaknya mereka tidak mampu menjawab karena diri mereka telah diliputi oleh kehinaan dan kerendahan...dan mereka sudah menyerah kepada azab neraka sambil berputus asa, sehingga tidak dapat berbicara apa-apa...Oleh karena itulah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Bahkan mereka pada hari itu menyerah (kepada
Tetapi pada saat kalian lemah seperti ini, Allah memberikan keringanan bagi kalian untuk bersabar di...Apabila kalian berjumlah seratus orang pejuang yang sabar, maka jumlah itu akan dapat mengalahkan dua...Allah bersama orang-orang yang sabar dengan dukungan dan pertolongan-Nya(1). (1) Ayat di atas menjelaskan...Bagi orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual dan keyakinan yang tinggi, berapa jumlah musuh tidak...yang jauh lebih besar tapi tidak memiliki kekuatan batin.
Pada hari itu, mereka memang tidak dapat saling menolong....Bahkan mereka pasrah dan menyerah kepada keputusan Allah.
Bisa juga sabar dalam arti yang lebih luas, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam...menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima taqdir Allah yang cukup pedih serta sabar dalam menerima...class="tafsir-deskripsi"> Mereka bersandar kepada Allah dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan, tidak...Oleh karena itu, jika kebaikan luput dari seseorang, maka hal itu tidak lain karena tidak ada kesabaran..., kurang sungguh-sungguh dan tidak bertawakkal kepada Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 28
yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah...diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun".
Barangsiapa mematuhi Allah dan rasul-Nya dengan menyerah dan menerima perintah dan keputusan- Nya, akan...Allah dan orang-orang saleh yang memiliki kesesuaian antara apa yang mereka tampakkan dan yang mereka tidak...Orang yang berteman dengan mereka tidak akan sengsara, karena perkataannya tidak membosankan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak...Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada
Tinggalkanlah perselisihan dan pertikaian yang membuat kalian tercerai berai dan lemah....Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dengan memberi dukungan, peneguhan dan belaan yang
-deskripsi"> Ada pula yang mengartikan: mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar...Sabar artinya menahan diri terhadap hal-hal yang tidak disukai....Ia terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah....Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dengan...tidak keluh kesah.

-deskripsi"> Tentu kamu tidak mampu melakukannya....dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak...Ar Rahmaan: 33) Pada hari itu, segala tipu daya dan usaha mereka sia-sia dan mereka menyerah kepada azab
Setelah lama membangkang, mereka menyerah karena mengetahui hakikat kejahatan mereka....Karena terkejut, dengan berbohong mereka mengatakan, "Kami tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun di...Lalu malaikat dan para nabi menjawab, "Tidak! Kalian bohong!
-deskripsi"> Baik sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, maupun...sabar terhadap musibah dengan tidak keluh kesah....Sabar karena mencari keridhaan Allah itulah sabar yang bermanfaat....sabar tersebut tidaklah terpuji dan sia-sia, nas’alullahas salaamah wal ‘aafiyah....tindak kebodohan dari orang lain dengan sikap hilm (santun), gangguan dengan kesabaran, memberi ketika tidak
-deskripsi"> Yakni jadikanlah sabar dengan semua macamnya dan shalat sebagai penolongmu...Sabar itu ada beberapa macam, yaitu: 1) sabar dalam menjalankan keta'atan kepada Allah, 2) sabar dalam...menjauhi larangan Allah, dan 3) sabar terhadap taqdir Allah dengan tidak berkeluh-kesah....Berbeda dengan yang tidak memilikinya, mengerjakan shalat menjadi hal yang sangat berat meskipun hanya
takut dan merasa rendah diri (karena merasa hina, mereka melihat) ke neraka (dengan pandangan yang lesu...sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat") karena mereka kekal menjadi penghuni neraka dan tidak
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar...yang tidak disertai dengan gelisah.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 35
tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu
dan melakukan qiyamullail di malamnya, serta siap memutuskan perkara di tengah-tengah manusia serta tidak...

-deskripsi"> Sabar ada tiga macam: sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,...sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap taqdir Allah yang terasa pedih....Seorang hamba tidak berhak mendapat gelar sabar secara sempurna sampai terpenuhi ketiga macam sabar ini...Para nabi, Allah sebut sebagai orang-orang yang sabar karena mereka telah memenuhi ketiganya.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 44
cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
(Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan) tidak akan diberikan (melainkan kepada orang-orang yang...sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan) yakni pahala
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada...orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 35
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan
Berhala-berhala itu tidak akan mampu menciptakan apa pun, termasuk seekor lalat, makhluk yang hina dan...tidak berarti, meskipun mereka saling membantu untuk menciptakannya....itu tidak mampu menghalangi atau mengambilnya kembali....Padahal lalat itu sendiri sudah lemah....Keduanya memang sama-sama lemah, tetapi berhala-berhala itu tampak lebih lemah.
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
Hamba itu berkata, "Nampaknya, sikap tidak menerima dari dirimu yang terus-menerus itu menyebabkan kita...Aku akan menceritakan kepadamu hikmah di balik tingkah lakuku yang tidak kau ketahui dan membuatmu tidak...sabar untuk mengetahui rahasia sebenarnya."
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").