Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Sabar 3 ali imran 134 4 ali imran 92 5 ilmu 6 al ahzab ayat 21 7 Bisu 8 an nisa ayat 59 9 ibrahim 7 10 Al maidah ayat 32 11 al qashash ayat 77 12 Nujum+ayat+1 13 an nahl ayat 125 14 al-balad+ayat+9 15 kepentingan 16 al maidah ayat 1 17 yunus 18 al-balad+ayat+7 19 yusuf 20 al-balad+ayat+6 21 b. Surah An-nisa’ ayat 43 22 Hutang 23 kebenaran kesesatan 24 Riba 25 al maidah ayat 3 26 surga 27 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 28 niat 29 luqman 13 30 an nisa ayat 9 31 sebagian 32 Al Luqman 20 33 Akhlak 34 musa 35 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+147 36 tafsir ibnu katsir 37 al-balad+ayat+2 38 al mujadalah ayat 11 39 at tahrim ayat 6 40 sholat 41 Suray al baqarah ayat 153 42 al ikhlas 43 al-balad+ayat+10 44 an nisa ayat 29 45 Shalat 46 Surat+Arrad8 47 al isra ayat 32 48 ali imran 102 49 hukum 50 main bola 51 Al Imran 139 52 al-balad+ayat+5 53 Haji 54 NABI NUH 55 al hujurat ayat 13 56 Zina 57 TAHRIM AYAT 6 58 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 59 al maidah ayat 5 60 an-nisa ayat 29 61 Al Baqarah ayat 275 62 Surat+al+hijr+ayat+43-44 63 al isra ayat 24 64 maryam 65 Memaafkan 66 Surah al baqarah ayat 3 67 enam masa 68 Surat Anisa ayat 16 69 Ber lomba dalam kebajikan h 70 al+isra+ayat+23 71 Luqman 20 72 al baqarah ayat 72 73 ar rum ayat 41 74 hadits riwayat ahmad 17320 75 al baqarah ayat 286 76 AKAL 77 yunus 25 78 Dinding ini rahmat dari tuhan 79 al+baqarah+ayat+144 80 al-baqarah+ayat+153 81 al luqman 34 82 al maidah ayat 6 83 semua 84 az-zumar+ayat+6 85 sebagian+tidaklah+bersyukur 86 an nisa ayat 10 87 Surah Al-Baqarah ayat 276 88 Ayat Al-Qur’an Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami/Istri, Suami Sebagai Pemimpin Rumah Tangga 89 hadits ibnu majah 1958 90 ali imran 103 91 Al baqarah ayat 2 92 At Taubah ayat 111 93 ali imran 110 94 surat+al-duha+1 95 ibrahim, ishak, yakub 96 zakat 97 Nafkah 98 al-balad+ayat+8 99 surat 51+56 100 Salam yang tidak Allah tetapkan

Hasil pencarian tentang Al+ahzab+ayat+21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا


21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-Mujadilah, 21).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran