Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 Zakat 10 taubat 11 surat al hujurat ayat 10 12 ibrahim+ayat+3 13 ibrahim 14 Perhiasan 15 ali imran 16 Jual beli 17 kitab+zabur 18 ali imran 159 19 zina 20 Pakaian menutup aurat 21 ilmu 22 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 23 al+maidah+ayat+38 24 jihad 25 Yusuf 26 Bentuk molekul 27 surat al jumu'ah 28 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 29 an nisa ayat 1 30 Yunus 31 Pertengkaran 32 al maidah ayat 3 33 Luqman 34 ibrahim 7 35 al Baqarah ayat 219 36 muhammad 37 injil 38 Langit 39 menutup aurat 40 imran 41 niat 42 an nisa ayat 4 43 aL aNKABUT AYAT 20 44 surat an-naba' 45 akhlak 46 Kepatuhan syariah 47 an nisa ayat 3 48 Allah 49 Rahasia 50 at taubah ayat 105 51 Ar rad ayat 11 52 ali imran 104 53 ali imran 190 54 ali+imran+31 55 an+nisa+ayat+6 56 Minta ampun 57 Perang badar 58 surat al ikhlas 59 zabur 60 Al ikhlas 61 Hadits abu Daud 1116 62 Kerusakan 63 Keberagaman tumbuhan 64 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 65 ali imran 102 66 al imran 67 al maidah ayat 8 68 Al hajj ayat 5 69 jaringan tumbuhan 70 syariat 71 an nisa ayat 64 72 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 73 bumi langit bulan matahari 74 al isra ayat 82 75 wanita 76 berserah diri 77 al+qaff+ayat+30 78 sholat 79 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 80 Surat al isra ayat 2 81 ar-rum ayat 41 82 Riba 83 luqman 13 84 Tajwid+surat+al+anbiya 85 kitab Taurat 86 Surat sad ayat 24 87 al isra ayat 55 88 al maidah ayat 2 89 tulang 90 pekerjaan 91 hadits ibnu majah 225 92 Ketaatan 93 an nur ayat 32 94 takwa 95 at taubah ayat 103 96 sel pada tumbuhan 97 al isra ayat 70 98 Hadits tentang berpakaian sesuai 99 surat+an-nisa+ayat+3 100 alanfal+ayat+63

Hasil pencarian tentang Unta

terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 4
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila unta-unta yang bunting) unta-unta yang sedang bunting (ditinggalkan) dibiarkan begitu saja...Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka.
(Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka) yakni Nabi Saleh ("Unta betina Allah) maksudnya biarkanlah unta...dan minumannya") dan hari bagian minumnya; sesungguhnya bagian minum itu digilirkan antara mereka dan unta...; untuk unta sehari dan untuk mereka sehari.
Shâlih--yang diberikan Allah mukjizat seekor unta--menanggapi tuntutan mereka, seraya berkata, "Ini adalah...seekor unta dari Allah yang Dia jadikan sebagai mukjizat....Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
(Maka mereka memanggil kawannya) yaitu seorang yang gagah perkasa untuk membunuh unta betina itu (lalu...kawannya itu menangkap) unta itu seraya menghunus pedangnya (dan menyembelihnya) menyembelih unta betina
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi) dibagi-bagi (antara mereka) dengan unta...betina itu; yakni sehari buat mereka dan hari yang lainnya buat unta betina, demikianlah seterusnya...(tiap-tiap minum) bagian air (dihadiri) oleh yang punya giliran, yakni kaum Nabi Saleh dan unta betina...lama kelamaan mereka merasa bosan dengan adanya pembagian ini, lalu mereka bersepakat untuk membunuh unta
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 33
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 17
Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah yang dijadikan untuk kalian sebagai bukti kebenaranku dalam...Karena unta betina itu lain daripada yang lain, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, sebab ia milik...Jangan sekali-kali kalian ganggu unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 13
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
Janganlah kalian ganggu unta ini, jika kalian tidak ingin dibinasakan oleh azab yang besar."
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 36
Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan...Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Said bin Musayyab yang telah mengatakan bahwa bahirah ialah unta...Saibah ialah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja dibiarkan demi untuk berhala-berhala mereka..., maka unta tersebut tidak boleh dibebani sesuatu pun....Wasilah ialah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya betina setelah ia beranak...Dan ham ialah unta pejantan yang dipekerjakan dalam masa yang telah ditentukan dan jika masanya telah
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan)
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak
Allah yang menundukkan unta kepada kalian.
Tersebutlah bahwa bagi unta betina itu satu hari minum, dan untuk mereka satu hari lainnya, akhirnya...(Kemudian mereka sembelih unta betina itu) yang melakukannya adalah orang yang terkuat berdasarkan perintah...Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami) yakni azab sebagai balasan atas pembunuhan unta
(Seakan-akan mereka) yakni warna kulit mereka (adalah telur) burung unta (yang tersimpan dengan baik)...bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh bulu induknya, sehingga tidak ada suatu debu pun yang
minum seperti minumnya) dapat dibaca Syarba, atau Syurba, dalam keadaan Nashab karena menjadi Mashdar (unta...yang kehausan) maksudnya, bagaikan unta yang sedang kehausan.
sepuluh unta betina yang kalian beri nama hâm!...Apabila seekor unta betina melahirkan lima ekor anak dan yang terakhir adalah jantan, kuping unta betina...Unta betina itu kemudian dinamakan bahîrah, yaitu yang terpotong telinganya. b....Apabila unta jantan telah menghasilkan sepuluh anak betina, mereka mengatakan, "Punggung unta itu harus...Unta seperti itu dikenal dengan nama hâm (asal kata hamâ: 'melindungi').
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 156
Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 59
Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka...menganiaya unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 65
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 14
Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan
(Dan di atas punggung-punggung ternak itu) khususnya unta (dan juga di atas bahtera) yaitu perahu-perahu
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
(Dan unta-unta itu) al Budna adalah bentuk jamak dari lafal Badanah, yaitu hewan unta (Kami jadikan untuk...(Demikianlah) sebagaimana penundukan tadi (Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian) sehingga