Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Ar rad ayat 11 6 Sabar 7 al ikhlas 8 Tafsir ayat 22 9 ali imran 104 10 Hukum+al+ankabut 11 surat an nisa ayat 135 12 Surga 13 Dalil+tentang+kreatif 14 an nisa ayat 36 15 Ali Imran 159 16 ar+Rahman+ayat+15 17 Al maidah ayat 3 18 Ilmu 19 yunus 20 ali imran 134 21 Tauhid 22 maryam 23 Zalim 24 ibrahim 25 Surat Lukman ayat 32 26 al maidah ayat 2 27 shaad 28 Ayat 1 29 Ibadah 30 al hujurat ayat 13 31 Alam kubur 32 Zina 33 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 34 an nisa ayat 29 35 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 36 yunus 107 37 Al-Hajj+ayat+41 38 Surat Al baqarah ayat 284 39 muslim 40 Ar rahman 41 Al-ghafir+ayat+8 42 Al Baqarah ayat 151 43 Unsur surat Ibrahim ayat 18 44 Surah+Ibrahim ayat 10 45 Al+hujurat+ayat+56 46 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 47 an-nisa ayat 58 48 ayat Quran tentang sejarah 49 luqman ayat 13 50 Hadits Ahmad Nomor 16628 51 Abu daud 52 waris 53 al hajj ayat 78 54 rezeki 55 al baqarah ayat 168 56 an nur ayat 2 57 surat muhammad ayat 15 58 al jumuah ayat 10 59 luqman 12 60 al+maidah+ayat+3 61 waktu 62 surat al-Hujurat ayat 13 63 Ar-Rahman 64 al+anbiya+ayat+90 65 Surah Al hujurat ayat 6 66 ali imran 185 67 ali+imran+146 68 al+anbiya+ayat 90 69 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 70 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 71 sedekah 72 al mu'minun ayat 8 73 sombong 74 Perlakukanlah+setan musuh 75 AL MAIDAH AYAT 76 76 al imran 77 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 78 hujan 79 Ali imran 103 80 Syirik 81 ali imran 97 82 belajar 83 niat 84 Hadits muslim nomor 1 85 masjid 86 An-Nisa ayat 135 87 ali imran 85 88 al maidah ayat 6 89 tahrim ayat 6 90 Maryam 68 91 ayat tentang sabar 92 saba' 24 93 al isra ayat 23 94 ali+imran+135 95 ali imron ayat 104 96 an+najm+ayat+39 97 surah+an'am+ayat+144 98 Ibrahim 34 99 albaqoroh ayat 215 100 al baqarah ayat 198

Hasil pencarian tentang Unta

terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 4
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan apabila unta-unta yang bunting) unta-unta yang sedang bunting (ditinggalkan) dibiarkan begitu saja...Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka.
(Lalu Rasul Allah berkata kepada mereka) yakni Nabi Saleh ("Unta betina Allah) maksudnya biarkanlah unta...dan minumannya") dan hari bagian minumnya; sesungguhnya bagian minum itu digilirkan antara mereka dan unta...; untuk unta sehari dan untuk mereka sehari.
Shâlih--yang diberikan Allah mukjizat seekor unta--menanggapi tuntutan mereka, seraya berkata, "Ini adalah...seekor unta dari Allah yang Dia jadikan sebagai mukjizat....Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
(Maka mereka memanggil kawannya) yaitu seorang yang gagah perkasa untuk membunuh unta betina itu (lalu...kawannya itu menangkap) unta itu seraya menghunus pedangnya (dan menyembelihnya) menyembelih unta betina
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi) dibagi-bagi (antara mereka) dengan unta...betina itu; yakni sehari buat mereka dan hari yang lainnya buat unta betina, demikianlah seterusnya...(tiap-tiap minum) bagian air (dihadiri) oleh yang punya giliran, yakni kaum Nabi Saleh dan unta betina...lama kelamaan mereka merasa bosan dengan adanya pembagian ini, lalu mereka bersepakat untuk membunuh unta
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 33
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 17
Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah yang dijadikan untuk kalian sebagai bukti kebenaranku dalam...Karena unta betina itu lain daripada yang lain, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, sebab ia milik...Jangan sekali-kali kalian ganggu unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 13
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".
Janganlah kalian ganggu unta ini, jika kalian tidak ingin dibinasakan oleh azab yang besar."
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 36
Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan...Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.
Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Said bin Musayyab yang telah mengatakan bahwa bahirah ialah unta...Saibah ialah unta betina yang mereka lepaskan begitu saja dibiarkan demi untuk berhala-berhala mereka..., maka unta tersebut tidak boleh dibebani sesuatu pun....Wasilah ialah unta betina yang sewaktu melahirkan anak unta pertama kalinya betina setelah ia beranak...Dan ham ialah unta pejantan yang dipekerjakan dalam masa yang telah ditentukan dan jika masanya telah
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan)
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak
Allah yang menundukkan unta kepada kalian.
Tersebutlah bahwa bagi unta betina itu satu hari minum, dan untuk mereka satu hari lainnya, akhirnya...(Kemudian mereka sembelih unta betina itu) yang melakukannya adalah orang yang terkuat berdasarkan perintah...Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami) yakni azab sebagai balasan atas pembunuhan unta
(Seakan-akan mereka) yakni warna kulit mereka (adalah telur) burung unta (yang tersimpan dengan baik)...bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh bulu induknya, sehingga tidak ada suatu debu pun yang
minum seperti minumnya) dapat dibaca Syarba, atau Syurba, dalam keadaan Nashab karena menjadi Mashdar (unta...yang kehausan) maksudnya, bagaikan unta yang sedang kehausan.
sepuluh unta betina yang kalian beri nama hâm!...Apabila seekor unta betina melahirkan lima ekor anak dan yang terakhir adalah jantan, kuping unta betina...Unta betina itu kemudian dinamakan bahîrah, yaitu yang terpotong telinganya. b....Apabila unta jantan telah menghasilkan sepuluh anak betina, mereka mengatakan, "Punggung unta itu harus...Unta seperti itu dikenal dengan nama hâm (asal kata hamâ: 'melindungi').
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 156
Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 59
Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka...menganiaya unta betina itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 65
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 14
Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan
(Dan di atas punggung-punggung ternak itu) khususnya unta (dan juga di atas bahtera) yaitu perahu-perahu
Beritahukan mereka bahwa air itu milik bersama antara mereka dan unta betina itu.
(Dan unta-unta itu) al Budna adalah bentuk jamak dari lafal Badanah, yaitu hewan unta (Kami jadikan untuk...(Demikianlah) sebagaimana penundukan tadi (Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian) sehingga