Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 al maidah ayat 2 10 ILMU 11 Ar rahman 12 zakat 13 ibrahim 14 al fushilat ayat 33 15 riba 16 al baqarah ayat 275 17 Al imran 18 ali imran 133 19 An nisa ayat 4 20 Al Imran 104 21 menuntut ilmu 22 sedekah 23 luqman 24 yunus 25 sabar 26 iman 27 suraT Al-Maidah AYAT 38 28 banjir 29 al-Baqarah ayat 275 30 Hujan 31 Sholat 32 shalat 33 Al maidah ayat 90 34 ar rahman 33 35 al maidah ayat 1 36 Muhammad 37 Al-Baqarah ayat 4 38 ali imran 159 39 an nisa ayat 29 40 sedih 41 al-isro ayat 26 42 al baqarah ayat 282 43 ali imran 14 44 Minyak+bumi+pertambangan 45 Maaf 46 Surat Al -insyirah 47 bumi 48 Luqman ayat 18 49 Soal sholat taraweh 50 teman 51 al hujurat ayat 13 52 ikhlas 53 fitnah 54 al maidah ayat 3 55 baik 56 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 57 nikmat 58 luqman ayat 15 59 Al isra ayat 23 60 Yusuf 61 ANNISA AYAT 29 62 Yusuf 87 63 hewan dan tumbuhan 64 Imran 65 Surat 19 ayat 12 66 wasiat 67 Ayat sedekah 68 pemimpin 69 Makar 70 khalifah 71 kurma 72 surga 73 bersyukur 74 Jual beli 75 mukmin 76 al baqarah ayat 185 77 Ghaib 78 Muhammad 7 79 ali imran 112 80 luqman ayat 20 81 Al Baqarah ayat 26 82 Rukun islam 83 al maidah ayat 54 84 an nisa ayat 1 85 hutang 86 Manusia 87 Al Qasas ayat 77 88 gaib 89 Surat ar ruum 30 90 muka 91 janji 92 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 93 al ahqaf ayat 15 94 Kematian 95 At+taubah+ayat+9103 96 AL FURQAN AYAT 2 97 al isra ayat 36 98 al baqarah ayat 183 99 Injil 100 ali imran ayat ke 7

Hasil pencarian tentang wahyu

Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada hamba Allah dan rasul-Nya apa yang Allah telah wahyukan....Wahyu itu merupakan perkara besar yang pengaruhnya amat luas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh...dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
Ikutilah petunjuk wahyu yang diturunkan Tuhan kepadamu....Sesungguhnya Allah, yang menurunkan wahyu kepadamu, adalah Maha Memberitahu rincian-rincian perbuatanmu
malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan) yakni malaikat-malaikat yang turun untuk menyampaikan wahyu...kepada para nabi dan para rasul supaya wahyu tersebut disampaikan kepada umat-umat manusia.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 4
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 43
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
(Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Penyayang) kepada...Maksudnya, Alquran ini sebagai wahyu yang diturunkan.
Kami telah memilihmu untuk diberi wahyu dan menyampaikan risalah-Ku.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 5
(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
(Tiada lain) tidak lain (ucapannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan) kepadanya.
huruf za sehingga jadilah al-muzzammil, artinya, orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaian sewaktu wahyu...datang kepadanya karena merasa takut akan kehebatan wahyu itu.
Al-Qur'ân yang diucapkannya itu tidak lain hanyalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepadanya.
Cerita-cerita itu tidak akan sampai kepadamu tanpa melalui wahyu dari Kami....Engkau tidak akan dapat mengetahui makar mereka tanpa melalui wahyu Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 40
Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
Al-Qur'ân adalah wahyu yang diturunkan oleh Zat yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini.
Kitab suci ini merupakan wahyu amat indah yang diturunkan oleh Sang Pemberi nikmat, besar dan kecil.
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 25
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita?
ditaati di sana) yakni dia ditaati oleh semua malaikat yang di langit (lagi dipercaya) untuk menurunkan wahyu
(Apakah diturunkan) boleh dibaca Tahqiq dan boleh pula dibaca Tas-hil (wahyu itu) peringatan itu (kepadanya...di antara kita) maksudnya, tidak pantas wahyu diturunkan kepadanya.
(Sesungguhnya Alquran itu) yakni wahyu Alquran (benar-benar firman yang memutuskan) yang memisahkan antara
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu
Keterangan mengenai penciptaan 'Isâ ini adalah kebenaran yang menjelaskan realitas dengan wahyu Tuhan
Aku tidak akan mendapatkan wahyu kecuali karena aku adalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah
(terhadap perkara yang gaib) hal-hal yang gaib berupa wahyu dan berita dari langit (sebagai seseorang...Dhadh; artinya seorang yang bakhil untuk menerangkannya, lalu karenanya ia mengurangi sesuatu daripada wahyu
Begitu juga, Kami telah memberi wahyu kepada Nûh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya....Juga, Kami telah memberikan wahyu kepada Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq, Ya'qûb dan Asbâth (yaitu nabi-nabi
Wahai Muhammad, sesungguhnya dirimu telah menerima wahyu yang turun dari sisi Tuhan.
malaikat-malaikat untuk menjaganya, hingga rasul itu dapat menyampaikan hal tersebut, di antara sejumlah wahyu-wahyu-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 45
Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 70
(Yaitu) orang-orang yang mendustakan Al Kitab (Al Quran) dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami