Paling Sering Dicari

1 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 2 ali imran 3 masjid 4 Sholat 5 ali imran 159 6 Ali+imran+7 7 niat 8 al anbiya ayat 30 9 ar rahman 10 al maidah ayat 2 11 perasangka baik 12 Albaqarah ayat 284 13 Sebab+turun+ayat+19+Surah+At-Taubah 14 pengendalian diri 15 Rezeki 16 Al imran 17 tafsir surat al Quraisy 18 surah+al+fath+ayat+29 19 ikhlas 20 Sejarah+perkembangan+islam+di+indonesia+ 21 Hujan 22 ali imran 110 23 al baqarah ayat 30 24 sabar 25 Al- hujurat ayat 13 26 Surat+Al+bawarah+ayat+225 27 Muslim 28 waktu 29 taubat 30 Al-A’raf Ayat 199 31 berfikir 32 Surat at thoriq 33 Ibrahim 35 34 mujadalah ayat 58 35 al-mu`minun+ayat+18 36 an nahl ayat 18 37 Hadis+tentang+asmaul+husna+al+wakil 38 Saba 39 Dunia 40 membudayakan amar makruf nahi mungkar 41 Af'al perbuatan 42 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 43 setiap penyakit ada obatnya 44 An-Nisa ayat 29 45 Al maidah ayat 35 46 Ali imran 104 47 ali+imran+ayat+173 48 yunus 59 49 ali imran 133 50 Marah 51 surah taubah ayat 103 52 an nisa ayat 58 53 menciptakan alam semesta 54 Al hijr 94 55 al baqarah ayat 43 56 belajar 57 An Nisa ayat 34 58 Al maidah ayat 8 59 Tafsir surah at tariq ayat 13 60 An-nahl ayat 125 61 Asy-Syura ayat 42 62 fussilat ayat 10 63 pendidikan 64 kekerasan seksual 65 qaf+ayat+17- 66 Surat+ِalmudathsir+Ayat+41 67 nuh+ayat+10 68 zina 69 Surat al ghasiyah 70 al+a'raf+ayat+7 71 Surat Al-A’raf Ayat 156 72 dusta 73 Dalil tentang alquran 74 surat Ar-Rum ayat 41 75 al+an'am+ayat+6 76 as-sajdah ayat 32:4 77 al qashas ayat 77 78 nafas 79 berpikir 80 Ali imran ayat 102 81 al baqarah ayat 29 82 surat al maidah ayat 2 83 saba 28 84 ayat tentang filsafat islam 85 surah al baqarah ayat 43 86 al+hujurat+ayat+13 87 Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? 88 bersyukur 89 Al quran 90 surat al-alaq ayat 1-5 91 ali imran 169 92 muhammad 3 93 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 94 al lahab 95 Kemudahan 96 q.s yusuf ayat 3 97 yunus ayat 101 98 surah+-taubah+ayat+103 99 Golongan pertengahan 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang harta

(Dan kalian memakan harta pusaka) harta peninggalan (dengan cara mencampur-aduk) tanpa segan-segan lagi..., maksudnya kalian mencampur-baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian;...atau kalian mencampur-baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda...mereka, yang mengharapkan tambahan harta dan perkenan Allah, dan yang menolong Allah dengan jiwa dan...harta mereka.
Ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta...telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta..., maka serahkanlah harta-harta mereka....Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa...Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya.
Berikanlah kepada anak yatim harta yang berhak mereka miliki....Peliharalah harta itu demi kemaslahatan mereka....Jangan pula kalian mengambil harta mereka lalu memasukkannya ke dalam bagian dari harta kalian.
(Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan) untuk memusuhi Muhammad (harta yang banyak") maksudnya banyak...mengeluarkan harta untuk memusuhinya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 19
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
(Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak) harta yang luas dan berlimpah, berupa tanam-tanaman
(Serta mengumpulkan) harta (lalu menyimpannya) menaruhnya di dalam peti simpanan dan tidak menunaikan...hak Allah yang ada pada harta bendanya itu.
Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta...benda, harta yang menjadi hak milik mereka....Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah- olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak
Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan...Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi...Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.
(Dan bahwasanya Dia yang memberi kekayaan) kepada manusia berupa harta benda (dan yang memberikan kecukupan...) Dia memberikan harta untuk mencukupi kebutuhan orang itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada...mereka harta-hartanya....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
(Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta
Harta dan anak yang mereka banggakan saat di dunia akan dirampas dan dibinasakan....Kelak di akhirat, ia akan datang seorang diri: tanpa harta, anak dan penolong.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 18
serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 2
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,
(Dan sesungguhnya karena cintanya kepada kebaikan) maksudnya cinta atas harta benda (dia sangat bakhil...) artinya lantaran sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang amat bakhil atau kikir.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 14
karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 12
Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 6
Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian...dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta...hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 20
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 8
dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberi kalian pahala dan Dia tidak akan meminta harta...Jika Dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian supaya memberikannya, kalian menjadi kikir....Dia akan menampakkan kedengkian kalian karena kalian sangat cinta kepada harta itu.
kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberi kalian pahala dan Dia tidak akan meminta harta...Jika Dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian supaya memberikannya, kalian menjadi kikir....Dia akan menampakkan kedengkian kalian karena kalian sangat cinta kepada harta itu.
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
akan melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta...haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba.
kepadanya dengan mengingkarinya, kaumnya menasihatinya dengan berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan harta...bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta benda itu melupakanmu dari bersyukur kepada Allah...Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda."...diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw. telah tertipu oleh harta...Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta