Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 annissa ayat 19 3 al+araf ayat 200 4 Al Araf ayat 200 5 Dengki 6 keistimewaan berpikir 7 distribusi 8 al maidah ayat 3 9 binatang+melahirkan 10 ali imran 133 11 luqman 12 Al iklash halaman berapa 13 Quran 14 at+taubah+ayat+128 15 Takdir 16 ali imran 17 ali imran 159 18 Adam 19 Yunus 62-63 20 ali imran 104 21 Surat Yasin ayat 36 22 QS Al Araf ayat 200 23 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 24 Kaya 25 al-Tagabun ayat 2 26 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 27 Zina 28 Kiamat 29 ali+imran+134 30 Al Maidah ayat 6 31 ali+imran+135 32 Al-Baqarah ayat 143 33 musuh yang nyata 34 al-baqarah+ayat+24 35 surah+al-alaq+ayat+1-5 36 Imran 37 ali+imran+136 38 an-nahl ayat 91 39 qs al isra ayat 32 40 al insyirah ayat 7 41 al ahzab ayat 21 42 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 43 an-nisa-ayat-11 44 Surah Al Ikhlas 45 Murka Allah 46 hadits tentang utang 47 anak 48 Kontrol diri 49 al-Maidah ayat 6 50 at+taubah+ayat+129 51 Surat at takasur 52 Demi masa 53 tafsir al araf ayat 200 54 surat al maidah ayat 2 55 surat+ali imran ayat 164 56 an-nur yang buruk untuk yang buruk 57 taubat 58 Tumbuhan+ obat 59 Al-Kahfi ayat 110 60 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 61 al isra ayat 7 62 Rezeki 63 Sabar 64 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 65 padang mahsyar 66 Takut 67 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 68 tafsir al a'raf ayat 200 69 riba 70 Al-Hijr ayat 49-50 71 Al-Hujurat ayat 15 72 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 73 yusuf 88 74 Al maidah ayat 6 -10 75 surat as saff ayat 11 76 dosa 77 al+madinah+ayat+3 78 surat+ali+imran+ayat+159 79 Umur 40 tahun 80 Hadis muslim 2459 81 yunus+100 82 Muhammad 83 Wafatkan 84 Luqman+ayat+33 85 surah Al-Mu'minun ayat 70 86 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 87 yunus ayat 71 88 Zabur,+Injil,+taurat,+furqan 89 hadis tentang memberkatinya dan memberi kedamaian 90 Puasa 91 sikap dermawan 92 Allah+Meliputi 93 hadits imam malik 1298 94 Shalat 95 Yusuf 96 Bathil 97 Menahan marah 98 al+isra'+ayat+32+33 99 ayat qs al a'raaf (7) :179 100 albaqarah ayat 1

Hasil pencarian tentang ali+imran+133

۞ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ


133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
memenuhi janji mereka untuk beriman dan mereka tetap di atas kekafiran (lihat pula surah Al A’raaf: 133

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali, yaitu di ayat 130, 131dan 133
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya