Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Jual beli 7 al ikhlas 8 Mimpi 9 riba 10 zakat 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 Menghargai pendapat orang lain 13 al hujurat ayat 13 14 bekerja 15 surah al maidah ayat 89 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 yunus 18 hadits+surat+an+nahl 19 Menuntut ilmu 20 gunung 21 AL MUJADALAH AYAT 11 22 Menerima harta dengan nafsu serakah 23 ibrahim 7 24 syari'ah 25 ali imran ayat 130 26 Al Maidah ayat 1 27 al+ikhlas 28 al baqarah ayat 30 29 akhlak 30 penciptaan manusia 31 jujur 32 yunus+ayat+85-86 33 yusuf 3 34 Pemimpin 35 neraka 36 Penyakit 37 al maidah ayat 6 38 ALI IMRAN 102 39 al-baqarah ayat 286 40 al an'am ayat 38 41 An nisa ayat 58 42 ALMAIDAH AYAT 2 43 ibrahim 52 44 Babi 45 surat al wakiah 46 ibadah 47 hujan 48 Hud ayat 7 49 az zariyat ayat 56 50 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 51 Ali imran 45 52 ibrahim ayat 28 53 An nahl ayat 90 54 Surat+Ali+Imran+ayat+190 55 Mengutamakan kepentingan bersama 56 yusuf 47 57 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 58 mencatat dengan jujur 59 obat 60 al imran 186 61 al maidah ayat 87-88 62 laut 63 At-taubah+ayat+103 64 niat 65 sakit 66 Ali Imran 159 67 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 68 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 69 al A'raf ayat 54 70 at taubah ayat 71 71 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 72 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 73 al-baqarah ayat 30 74 An-Nur ayat 59 75 sedekah 76 Al baqarah ayat 198 77 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 78 AL MAIDAH AYAT 2 79 al hujurat ayat 14 80 Al-Maidah ayat 3 81 hadits hutang 82 Hadits ahmad 83 Ditakdirkan sesat oleh Allah 84 surat al isro ayat87 85 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 86 Al Imran 85 87 Al baqarah ayat 104 88 masjid 89 Mendidik anak 90 PEMBERI ILMU 91 al mu'minun ayat 99-100 92 Amal jariyah 93 Berbicara 94 Munafik 95 takdir 96 Al maidah ayat 8 97 at tahrim ayat 6 98 mengembalikan barang sewaan 99 syahadah 100 keutamaan islam

Hasil pencarian tentang Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159

diperkenankan-Nya bagimu, "Sesungguhnya Aku) sungguh Aku pasti (memberikan bantuan kepadamu) akan menolongmu (dengan...mendatangkan seribu malaikat yang datang berturut-turut") yakni mereka datang secara berturut-turut,...bantuan seribu malaikat, kemudian menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang...dijelaskan di dalam surah Ali Imran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi...dengan rasa menerima apa yang kalian dengar (serta taatlah) kepada Allah (dan nafkahkanlah) di jalan...(Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung...) orang-orang yang memperoleh keberuntungan.
ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian) wahai orang-orang mukmin (ketika kalian berjumpa dengan...Maka tatkala perang telah berkecamuk lalu Allah memperlihatkan kepada mereka jumlah kalian yang lebih...besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran...(karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar kamu mendapat rahmat) ayat...ini diturunkan sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah Jumat yang diungkapkan...oleh ayat ini dengan istilah Alquran, mengingat khutbah itu mengandung ayat-ayat Alquran....Menurut pendapat lain berkaitan dengan pembacaan Alquran secara mutlak.
(Yang datang dari Allah) lafal minallaah ini berkaitan erat dengan lafal Waaqi' yang ada di akhir ayat...pertama (yang mempunyai tempat-tempat naik) tempat-tempat naik bagi para malaikat, yaitu langit.
(Maka berperanglah kamu) hai Muhammad (di jalan Allah kamu tidaklah dibebani kecuali dengan kewajibanmu...Maka sabda Nabi saw., "Demi Tuhan yang diri saya berada dalam kekuasaan-Nya, saya akan pergi walaupun...bersama 70 orang berkuda ke Badar Shughra sehingga Allah pun menolak serangan orang-orang kafir itu dengan...ke dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah...Ali Imran.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...berbicara tentang hukum-hukum alam dan pelajaran yang dapat dipetik....Keterangan tempat orang-orang yang gugur dalam perang di jalan Allah. g....Permulaan surat ini sama dengan permulaan surat terdahulu.]]...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut...nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang).
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...berkata) kepada teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya...dengan turunnya surah ini?")...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
menjadi Hal yang bersifat Lazimah atau harus (adalah) janji mereka seperti yang telah disebutkan tadi...(janji dari Rabbmu yang patut dimohonkan kepada-Nya) artinya orang yang telah dijanjikan kepadanya hal...itu patut untuk memohon kepada-Nya, sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya yang lain, yaitu, "...Berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau."...Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri...dari yang bersangkutan (di antara penduduk alam) yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu
Ini adalah (kitab yang diturunkan kepadamu) khithab atau pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi saw...engkau akan menyampaikannya karena merasa khawatir akan didustakan (supaya kamu memberi peringatan) berkaitan...dengan lafal unzila, artinya supaya engkau memperingatkan (dengan kitab itu dan menjadi pelajaran) yaitu...bahan pengingat (bagi orang-orang yang beriman) kepada kitab itu.
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
jatuhkan kepada mereka) kepada ratu Balqis dan kaumnya (kemudian berpalinglah) pergilah (dari mereka) dengan...tidak terlalu jauh dari mereka (lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.") yakni, jawaban atau...reaksi apakah yang bakal mereka lakukan....Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...isi surah tersebut.
(diturunkan suatu surah?")...yang di dalamnya disebutkan masalah jihad....(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...penyakit) berupa keragu-raguan dalam memeluk agamamu, mereka adalah orang-orang munafik (melihat kepadamu dengan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...karena sesungguhnya kalian sama denganku adalah orang-orang Arab yang fasih dalam berbahasa....Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian...dalam tuduhan kalian yang menyatakan, bahwa Alquran itu hanyalah buat-buatan belaka.
(Yaitu untuk memotong) berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan (segolongan...orang-orang yang kafir) dengan terbunuh dan tertawan (atau untuk menjadikan mereka hina dina) disebabkan...kekalahan (sehingga mereka kembali dengan tangan hampa) tidak memperoleh apa yang mereka harapkan....Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang...bersabda, "Bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan
(Dan setiap) lafal kullan ini dinashabkan dengan alamat naqsh sedangkan tanwinnya merupakan pergantian...tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah...kisah-kisah para rasul ini atau ayat-ayat ini (serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang...beriman) orang-orang yang beriman disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat...memanfaatkan adanya kisah-kisah atau ayat-ayat ini untuk mempertebal keimanan mereka, berbeda dengan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sekiranya kamu merasa ragu) atau bimbang (tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami) maksudnya...tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari Allah, (maka buatlah...sebuah surah yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan...kalian kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya, niscaya akan meminta izin kepadamu orang-orang yang...sanggup) yakni mereka yang memiliki kemampuan (di antara mereka untuk tidak berjihad dan mereka berkata..., "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk.").
(Maka disebabkan mereka melanggar) ma merupakan tambahan; ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang,...yang maksudnya: Kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar (perjanjian mereka dan karena kekafiran...mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang...("Hati kami tertutup") tak dapat mendengar apa yang kamu katakan (bahkan Allah telah mengunci hati mereka
kepadamu dan kepada ibumu) syukurilah nikmat-Ku itu (di waktu Aku mendukung kamu) menguatkan kamu (dengan...ruhul kudus) malaikat Jibril (kamu dapat berbicara dengan manusia) menjadi hal bagi kaaf atau dhamir...telah dikemukakan dalam surah Ali Imran....lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya seizin-Ku) dengan kehendak-Ku....(Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek...jar dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf`ul itu (dan bertakwalah kepada...Allah yang kamu beriman kepada-Nya.)
(Supaya Allah membedakan) lafal ini berkaitan dengan lafal takuunu pada ayat yang sebelumnya....Boleh dibaca tidak memakai tasydid atau memakainya; artinya memisahkan (antara golongan yang buruk) orang...kafir (dan yang baik) orang mukmin (dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian...di antara mereka berada di atas sebagian yang lain (dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam....Mereka itulah orang-orang yang merugi).
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...itu karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan..., bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar Rahman hingga selesai....Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk...pembicaraan yang lain....Karena sesungguhnya kamu jika demikian) artinya duduk bersama mereka (serupa dengan mereka) dalam kedosaan
(Dan terhadap nikmat Rabbmu) yang dilimpahkan kepadamu, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat lainnya...(maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya) yakni mengungkapkannya dengan cara mensyukurinya....Di dalam beberapa Fi'il pada surah ini Dhamir yang kembali kepada Rasulullah saw. tidak disebutkan karena...demi memelihara Fawashil atau bunyi huruf di akhir ayat.