Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 surat+al+fiil 5 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 6 yunus 7 al maidah ayat 2 8 hutang 9 sedekah 10 Ilmu 11 riba 12 hadist muhammad tentang manusia 13 shalat 14 Sholat 15 al fushilat ayat 33 16 maryam 17 ali imran 185 18 Rezeki 19 AL MAIDAH AYAT 1 20 Ar rahman 21 muhamad nikah 22 at tahrim ayat 6 23 Muhammad 24 Jual beli 25 zakat 26 al imran 27 al baqarah ayat 275 28 Niat 29 al Isra ayat 23 30 pendidikan 31 khalifah 32 ali imran 92 33 al maidah ayat 3 34 Luqman ayat 12 35 ali imran 159 36 al+maidah+ayat+3 37 ikhlas 38 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 39 Leburan logam 40 Menuntut ilmu 41 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 42 Maaf 43 Manusia 44 Muhammad 7 45 surat+al+taubah+50 46 Ghaib 47 Tumbuhan 48 ali+imran+ayat+104 49 al mujadalah ayat 11 50 Ayat sedekah 51 surah ali imran ayat 130 52 al imran 104 53 Surat 19 ayat 12 54 hujan 55 iman 56 an nisa ayat 29 57 QS Al- Baqara ayat 30 58 yusuf 59 sabar 60 mukmin 61 ali imran ayat 159 62 yunus 57 63 Ibrahim 40 64 al-baqarah ayat 30 65 Surat Al-Baqarah Ayat 184 66 Akhlak 67 ali+imran+ayat+92 68 al baqarah ayat 185 69 luqman ayat 18 70 Agar kamu bertakwa 71 ali imran ayat 104 72 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 73 sakit 74 Rukun islam 75 Anaml ayat 31 76 yusuf 57 77 keutamaan membaca qur'an 78 Pendidikan islam 79 at-takwir ayat 6 80 PEMIMPIN 81 Malam siang matahari dan bulan 82 Jika kau mensyukuri nikmat ku maka akan ku tambahkan 83 al-baqarah ayat 185 84 sesat 85 Makar 86 ali imran ayat ke 7 87 Aurat 88 muka 89 Injil 90 Iblis 91 al+baqoroh+ayat+59 92 al+isra+ayat+36 93 Ibadah 94 kurma 95 ali imran 112 96 Kematian 97 Al Hujurat ayat 12 98 al baqarah ayat 30 99 hewan 100 ali imran 52

Hasil pencarian tentang orang+tua

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
(Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal) orang-orang yang
(Kecuali seorang perempuan tua) yakni istri Nabi Luth sendiri (yang termasuk dalam golongan yang tinggal...) orang-orang yang dibinasakan.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua..., dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 171
kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
(Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu) atau terburu-buru mengikutinya
(Kedua surga itu hijau tua warnanya) kelihatan hijau pekat karena sangat hijaunya.
Apabila langit terbelah, ia akan berwarna merah tua seperti minyak yang terbakar.
Kedua surga itu berwarna hijau tua sehingga, karena begitu hijaunya, tampak kehitam-hitaman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"
maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda?...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...pula muda) atau terlalu kecil, tetapi (pertengahan) (di antara demikian), yakni di antara tua dan muda
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 69
menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua...warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 29
isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua
Mûsâ berkata, "Allah berfirman kepadaku bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda: pertengahan...antara tua dan muda.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya.
Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan...Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan.
(Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...mengikut mereka (Maka apakah Engkau akan membinasakan kami) Engkau akan mengazab kami (karena perbuatan orang-orang...dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan.
Ampunilah aku, ibu bapakku) kedua orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang yang beriman (orang yang masuk...ke dalam rumahku) atau mesjidku (dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan...) hingga hari kiamat nanti (dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan
merupakan pergantian dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua...) aku berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula) Nabi...(Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh") kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 39
, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua
Kemudian Mûsâ menjawab dengan menyitir firman Allah, "Sapi itu berwarna kuning tua, jernih dan menyenangkan...orang yang memandangnya karena kejelasan dan kejernihan warnanya itu."
Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua...warnanya, maksudnya yang kuning pekat (yang menyenangkan orang-orang yang memandang.") artinya menarik
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 8
isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua
aku akan mempunyai anak, sedang istriku dalam keadaan mandul dan aku telah mencapai umur yang sangat tua
Mereka lebih memilih masuk ke dalam kelompok orang-orang lemah--orang tua, wanita dan anak-anak--yang
Ibrâhîm berkata, 'Bagaimana kalian membawa kabar gembira tentang anak itu, padahal aku sudah tua renta