Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ali imran 104 5 ilmu 6 al maidah ayat 6 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Shalat 9 ali imran 10 perjanjian 11 riba 12 Luqman 13 ali imran 159 14 yunus 15 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 16 almuminun+ayat+gg-100 17 Islam 18 Tumbuhan 19 an nisa ayat 58 20 al baqarah ayat 2 21 SYAITAN 22 hadits+tentang+menjaga+keturunan 23 an nisa ayat 29 24 al baqarah ayat 30 25 yunus 57 26 Zina 27 Zakat 28 Surat an naba 29 niat 30 Hak dan kewajiban suami istri 31 yunus 5 32 Al imran 103 33 luqman 15 34 surat+fushshilat+ayat+33 35 Jalan keluar 36 ali imran 54 37 Tajjwid qs al anfal ayat 30 38 Al imran 104 39 Sholat 40 ALI+IMRAN+159 41 Surat annisa 42 ali imran 19 43 al maidah ayat 3 44 Al Baqarah ayat 1 45 maha pengasih 46 al hujarat ayat 13 47 sihir 48 al maidah ayat 2 49 ali imran 110 50 kiamat 51 Surga 52 Al anbiya ayat 30 53 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 54 almuminun+ayat+99-100. 55 sehat 56 al hijr 22 57 tafsir+ar-rum+ayat+41 58 Belajar 59 al maidah ayat 8 60 al ahzab ayat 21 61 penyayang 62 al ahzab ayat 72 63 ali imran 145 64 pembunuhan 65 pentingnya akal 66 Makanan halal 67 ali imran 130 68 maha suci 69 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 70 merusak 71 Istri yang ber iman 72 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 73 Ali imran 103 74 annisa ayat 29 75 Al+maidah+ayat+135 76 al+hijr+72 77 Sifat sholat 78 jadilah mumin yg tangguh 79 az zumar ayat 68 80 Musa api 81 susu 82 Maryam+96 83 yusuf 84 tipu daya 85 bidadari 86 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 87 Ayat 46 88 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 89 MARYAM 90 Takdir 91 ar+rahman+ayat+3 92 zaitun 93 ar+rahman+4 94 azab 95 al baqarah ayat 256 96 al+maidah+ayat+90 97 Surat al araf 96beserta latinya 98 surat al rum ayat 39 99 ayat kursi 100 bersikap merasa paling bisa segalanya

Hasil pencarian tentang Tidaklah+disebut+sebagai+mukmin,+yang+biasa+hidup+kenyang

Alangkah jauh perbedaannya antara orang-orang munafik itu dengan orang-orang Mukmin....Yang disebut kedua ini adalah mereka yang mempersembahkan diri mereka untuk mendapatkan perkenan Allah...Bagi orang-orang Mukmin, kekuasaan menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah kepada manusia....Sebab, Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia dengan menjadikan orang-orang Mukmin sebagai pemimpin
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dalam suasana seperti itulah Allah Swt. menguji ketabahan iman orang-orang Mukmin....Saat itu mereka digoncang oleh perasaan takut yang luar biasa.
(Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat) orang kafir dan orang mukmin.
Mereka bukanlah orang-orang yang beriman dengan tulus dan tidak pantas untuk disebut sebagai orang-orang...Mukmin.
(Dialah yang telah menjadikan) menciptakan (bagimu bumi sebagai hamparan), yakni hamparan yang tidak...begitu keras dan tidak pula begitu lunak sehingga tidak mungkin didiami secara tetap (dan langit sebagai...bermacam (buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu) buat kamu makan dan kamu berikan rumputnya pada binatang...kamu mengetahui) bahwa Dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah...layak disebut dan dikatakan tuhan.
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan) kepada Nabi (raa`inaa) artinya perhatikanlah kami...; 'raa'inaa' diambil dari kata 'muraa`ah', tetapi orang-orang Yahudi biasa mengatakan 'raa`unah' yang...dalam bahasa mereka berarti 'teramat bodoh' sebagai ejekan kepada Nabi, maka orang-orang mukmin dilarang...mengucapkan kata-kata itu, (dan katakanlah) yakni sebagai gantinya, (unzhurnaa) artinya lihatlah kami...kafir disediakan siksaan pedih) yang menyakitkan sekali, yaitu neraka.
mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu kembali dari tempat penggembalaan dalam keadaan kenyang
Fir'aun dan pengikutnya Kami jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir setelahnya dalam menerima...siksaan yang serupa dengan mereka....Selain itu, mereka juga Kami jadikan sebagai bahan pembicaraan luar biasa yang dapat menjadi pelajaran
Biarkan mereka tertawa karena gembira dengan tidak ikut berperang dan bangga dengan mengejek orang-orang Mukmin...Sebab, tawa mereka itu tidak akan berlangsung lama, karena akan berhenti bersama habisnya masa hidup...Setelah itu mereka akan menangis tiada hentinya di akhirat, sebagai balasan perbuatan buruk yang dahulu
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 36
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah...dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan...Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
'Isâ hanyalah seorang hamba yang Kami beri nikmat kenabian....Ia Kami jadikan sebagai pelajaran yang luar biasa, seperti perumpamaan--karena diciptakan tanpa bapak...--bagi Banû Isrâ'îl yang membuktikan kesempurnaan kekuasaan Kami.
(Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira) (dan pemberi peringatan...) yang memperingatkan manusia tentang neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 56
Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.
(Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan...) yaitu dengan cara membakar mereka hidup-hidup (kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab...Jahanam) disebabkan kekafiran mereka (dan bagi mereka azab pembakaran) sebagai pembalasan dari pembakaran...mereka terhadap orang-orang yang beriman, pembalasan itu kelak akan ditimpakan kepada mereka di akhirat...api tersebut keluar dari paritnya dan langsung mengejar dan membakar mereka, sebagaimana keterangan yang
Bunda 'Isâ adalah wanita biasa yang selalu benar dalam setiap ucapannya dan mempercayai Tuhannya....Keduanya membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup....Itulah bukti bahwa mereka manusia biasa....Maka perhatikanlah, wahai orang-orang yang mendengar, keadaan mereka yang buta akan tanda-tanda kekuasaan...Allah yang telah dijelaskan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 73
Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya...sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
(Dan tidaklah Kami jadikan mereka) para rasul itu (tubuh-tubuh) lafal Jasadun sekalipun kata tunggal...tetapi maknanya jamak (yang tiada memakan makanan) tetapi justru mereka memakannya (dan tidak pula mereka...itu orang-orang yang kekal) hidup di dunia.
(Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh) dengan dibaca takhfif dan tasydid (anak-anak mereka)...dengan mengubur mereka hidup-hidup (karena kebodohan) karena ketidakmengertian mereka (lagi tidak mengetahui...dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah memberi rezeki kepada mereka) yaitu apa-apa yang telah...Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.)
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 15
Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai..., yang tidak dapat hidup lagi.
"Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu," katanya melanjutkan, "adalah anak sepasang suami istri yang...Mukmin....Aku tahu, bahwa jika anak itu hidup dan tumbuh dewasa, ia akan menyebabkan kedua orangtuanya kafir.
Golongan Mukmin dan golongan kafir dapat diibaratkan sebagai dua orang: yang satu buta--berjalan tanpa...petunjuk--dan tuli--tidak dapat mendengar ajakan keselamatan--dan yang lain memiliki mata yang tajam...Dua golongan di atas tidaklah sama, baik untuk saat ini (dunia) maupun dikemudian hari (akhirat)....golongan Mukmin dan golongan kafir, antara yang hak dan yang batil--sehingga, dengan pertimbangan itu..., kalian akan menjauhi kesesatan dan mengikuti jalan yang lurus?
Mereka melanjutkan lagi, "Kamu pun adalah manusia biasa seperti kami....Jadi, bagaimana mungkin kamu menganggap memiliki keistimewaan sebagai nabi dan rasul?...Kalau ajakanmu memang benar, perlihatkanlah kepada kami suatu mukjizat yang dapat membuktikan kebenaran
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 18
Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain engkau...(untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup..., sampai mereka lupa mengingati (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa".
Mûsâ membantah anggapan mereka, dan berkata, "Patutkah kalian menganggap kebenaran yang kusampaikan dari...Allah ini sebagai suatu bentuk sihir?...Apakah mungkin kebenaran yang kalian saksikan ini dapat disebut sebagai sihir?...Inilah aku, Mûsâ, yang menantang kalian untuk membuktikan anggapan itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 22
Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah...yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita"....Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
Dia bebas memberi ampunan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang Mukmin....Yang disebut terakhir, itu karena mereka adalah orang-orang yang lalim.
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya....(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
terjemahan ayat Surat An-Nas Ayat 4
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 56
Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan...; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap...kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai
Dengan keimanan yang ada pada kalian, kalian tidaklah sama dengan orang-orang musyrik....Orang yang dahulu sesat layaknya orang mati, lalu hatinya diberi cahaya petunjuk bagai kehidupan, diberi...cahaya keimanan dan hujjah yang jelas, hingga berjalan di bawah cahaya itu, tidaklah sama dengan orang...yang hidup dalam kegelapan yang bertumpuk....bagi orang-orang yang zalim dan ingkar.