Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 Ilmu 4 Niat 5 pemimpin 6 Ali Imran 7 al maidah ayat 48 8 al maidah ayat 1 9 Al Maidah Ayat 2 10 jihad 11 menuntut ilmu 12 al ikhlas 13 al Baqarah ayat 285 14 ali imran 31 15 sabar 16 Ali Imran 190 17 Salam 18 Hadis tentang Musa dan khidir 19 AT TAUBAH AYAT 60 20 Ali Imran 104 21 Al Baqarah ayat 4 22 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 23 iman 24 Al-Imran 182 25 ali imran 159 26 zakat 27 Surat+Maryam+Ayat+94 28 Surat Al maidah ayat 1 29 luqman 30 pinjaman 31 Ayat+47 32 Luqman ayat 18 33 ali imran ayat 110 34 Cahaya 35 al hijr 9 36 surat+al hijr+AYAT+36 37 al ankabut ayat 51 38 muhammad 39 Akhlak 40 ali imran 19 41 al isra ayat 32 42 2154 hadist muslim 43 al-maidah ayat 2 44 al anfal ayat 2 45 an-nisa ayat 58 46 al baqarah ayat 256 47 Albaqarah ayat 2017 48 Pendidikan 49 ali+imran+191 50 al ahzab ayat 21 51 al-qiyamah ayat 2 52 tentang murabahah 53 al+maarij+ayat+35 54 Surat+Maryam+Ayat+76 55 AN nahl ayat 90 56 nikah 57 Maksiat 58 al quran 59 an nisa ayat 58 60 Al Baqarah ayat 275 61 islam 62 khalifah 63 makan 64 Tentang kesehatan jiwa 65 Timbangan 66 Itulah perumpamaan 67 Al+alaq+ayat+96 68 daud 69 bumi 70 annisa ayat 51 71 ar rum ayat 21 72 Hadits+at+huru 73 gunung 74 sungai 75 maryam 76 an nisa ayat 3 77 ali imran 110 78 An nisa ayat 29 79 al+insan+ayat+46 80 akhlak baik 81 al+mukminun+ayat+109 82 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 83 ali imran ayat 7 84 Surah Al-Fatihah ayat 2 85 ghafir ayat 60 86 ciri ciri nabi 87 penyakit 88 An Nisa Ayat 51 89 Kezaliman 90 Surat Al-Baqarah ayat 285 91 AL baqarah ayat 2 92 Perangilah 93 surat+al-+mujadilah+ayat+33 94 Surat addzariyat ayat 19 95 al maidah ayat 8 96 yunus 99 97 al+baqarah+ayat+285 98 Al Baqarah ayat 282 99 ali imran 64 100 QS Al Lukman ayat 14

Hasil pencarian tentang Tumbuhan

(Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan) maksudnya retak-retak karena daripadanya keluar tumbuh-tumbuhan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat At-Tariq Ayat 12
dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 51
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan
(Dan sungguh jika) lam menunjukkan makna qasam (Kami mengirimkan angin) yang membahayakan tumbuh-tumbuhan...(lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning/kering, benar-benar tetaplah mereka) benar-benar...lafal ayat ini menjadi jawab dari qasam pada awal ayat tadi (sesudah itu) sesudah mengeringnya tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya) menjadi tumbuh subur disebabkannya (tumbuh-tumbuhan...di muka bumi) atau air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, hingga tumbuh-tumbuhan itu menjadi...segar dan tumbuh dengan suburnya (kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi) (kering) layu dan bagian-bagiannya...Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan
Sebagian untuk diminum dan sebagian yang lain untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan....Di tempat tumbuh-tumbuhan itulah kalian menggembalakan hewan ternak kalian agar dapat menjadikannya makanan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 45
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan...di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.
Dan Kami bersumpah, "Jika Kami benar-benar telah mengirimkan angin yang memberikan bahaya bagi tumbuh-tumbuhan...akan tetap bersikap kufur kepada Allah dan mengingkari nikmat-Nya setelah mereka melihat kuningnya tumbuhan
(Kemudian Kami belah bumi) dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalamnya (dengan sebaik-baiknya.)
langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan...) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian menggembalakan
(Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian) seperti biji gandum (dan tumbuh-tumbuhan) seperti
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 7
mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan
Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki dan tumbuh-tumbuhan
disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan sesudah itu, hal ini merupakan bukti bagi kekuasaan Allah....Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Lembut) terhadap hamba-hamba-Nya, karena itu Dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 10
hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan
Sesungguhnya adanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan di bumi merupakan bukti yang jelas akan adanya Sang
Juga terdapat segala tumbuh-tumbuhan yang harum aromanya.
bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 22
Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit
awan ke suatu negeri yang dilanda kekeringan sehingga tanahnya yang mati Kami hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan
(Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan dan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 95
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.
(Dan di langit terdapat rezeki kalian) yaitu hujan yang menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan sebagai
(Dan buah-buahan serta rumput-rumputan) yaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang ternak; tetapi
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 99
Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan...maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
Dan dengan air itu juga Kami menumbuhkan biji tumbuhan yang dituai,