Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 ali imran 190 5 Saba 13 6 sabar 7 Ali imran 104 8 al baqarah ayat 233 9 masjid 10 Hadis+Al+hakim+8473 11 luqman 13 12 al maidah ayat 2 13 bintang 14 niat 15 an nur ayat 2 16 surah+al+fath+ayat+29 17 al isra ayat 32 18 surat+al+hujurat+12 19 Ayat 158 20 Bumi 21 belajar 22 taubat 23 hujan 24 Ali imran 25 Ad+dahr+ayat+4 26 Yunus 57 27 Utusan 28 Doa mohon kemenangan 29 Bunuhlah 30 muhammad 7 31 berfikir 32 Al ikhlas 33 al+Mujadalah ayat+11 34 an+nur+ayat+31 35 Iman 36 yusuf 37 surat+al+hujurat+13 38 an nisa ayat 4 39 AL MULK AYAT 19 40 ali imran 14 41 mujadalah ayat 58 42 Dunia 43 hujurat ayat 13 44 Ibrahim 45 Al hujurat ayat 13 46 Tafsir Ali+Imran+109 47 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 48 al Hijr 94 49 Ali imran 110 50 ali imran ayat 103 51 Al imran 104 52 al anbiya ayat 30 53 Al Mujadalah ayat 11 54 Surah Al a'raf ayat 54 55 Urusan 56 Nuh+ayat+13 57 Ibadah 58 yunus 40 59 Tajwid surat 73 60 memperbaiki diri 61 Kisah dakwah nabi yahya 62 asy syuara ayat 13 63 surat+ar-rahman+ayat+19 64 an-nur ayat 2 65 surat huud ayat 117-119 66 kerja sama 67 Surah Al ikhlas 68 Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. 69 Nabi 70 surat+al-maidah ayat 2 71 surat yunus ayat 40-41 tafsir ibnu katsir 72 wabah penyakit 73 ali imran 103 74 berjuang 75 yunus 10:34 76 Ibrahim 7 77 Ar Rahman 78 al ankabut ayat 1 dan 2 79 Hadits Ibnu Majah Nomor 3661 80 ali+imran+191 81 tafsir dan sebab turun surat al baqoroh ayat 83 82 minyak bumi 83 Muhammad 84 almuzammil ayat 20 85 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 86 Perkataan 87 batu 88 hud ayat 2 89 ali+imran+104 90 Maryam ayat 1-2 91 petunjuk 92 saleh 93 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 94 Gurun pasir 95 surah al fath ayat 29 96 surat+an+nisa+ayat+37 97 Yunus+ayat+27 98 al maidah ayat 8 99 Taat 100 Kesusahan

Hasil pencarian tentang YUNUS+40-41

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
ucapan mereka (Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang) hanya 40
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
masa (kepada Musa selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40
An-Nisa, 40)
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
neraka, kecuali selama hari-hari yang berbilang") maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40
sebelum diciptakannya Adam dan setelah itu baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi 40
("Maka kalau begitu negeri itu) yakni tanah suci tadi (diharamkan atas mereka) memasukinya (selama 40
Hud, 40).
Sekitar 40 pengosongan aliran listrik dalam satu menit--yang, karena cahayanya yang amat terang--dapat
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[40 ~ GHAFIR (MAHA PENGAMPUN) Pendahuluan: Makkiyyah, 85 ayat ~ Seperti halnya beberapa surat lain,
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan
mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara tentang perang (al-Hajj: 39-41