Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 ALI+IMRAN+191 3 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 4 surat+AL-A'la+ayat+14 5 riba 6 Nabi meninggal 7 maaf 8 Surga 9 kesedihan 10 ALLAH 11 Berkah 12 ar rum ayat 30 13 Sholat iedul fitri 14 hari raya 15 al ankabut ayat 2 16 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 17 Ikhlas 18 rezeki 19 Jibril 20 sedekah 21 bidara 22 harga diri 23 al isra ayat 23 24 zakat 25 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 26 At taubah ayat 34-35 27 Sikap muslim yerhadap yahudi 28 al ikhlas 29 Hadits Muslim Nomor 1164 30 memaafkan 31 Maut 32 al imran 134 33 Maryam 34 Melata 35 ALI+IMRAN+190 36 Sembilan puluh sembilan nama 37 Ghuluw dalam beragama uzair 38 Ali imran 39 al imran 40 luqman 13 41 al maidah ayat 3 42 al-alaq ayat 1-5 43 Ibrahim :7 44 Al Ahqaaf 20 45 kurma 46 Yunus+25 47 Kiamat 48 Ibrahim 49 majusi 50 tolaklah keburukan dengan kebaikan 51 Surah yunus 92 52 Ali+Imran+85 53 Takwa 54 ali imran ayat 92 55 Hadist tentang hukum menyambung rambut 56 Puasa 57 Surat Al-A’raaf ayat 180 58 ali imran 190 59 mati 60 surat yusuf 61 surat al maidah ayat 1 62 ali imran 102 63 Kiblat 64 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 65 Aisyah 66 hijrah 67 banjir 68 Al isra ayat 49 69 Sebaikbaik hadiah adalah doa 70 surah+yusuf+ayat+12 71 surat At-Taubah:34 72 Ali+Imran+193 73 almujadalah+ayat+11 74 Allah menjelaskan 75 al-baqarah ayat 186 76 Istri istri mu adalah 77 Pemimpin+berlepas+dari 78 al isra ayat 2 79 Dengan tangan kami 80 quran surat yusuf 46 81 al an'an ayat 108 82 al-An’am ayat 108 83 Ar+rum+ayat+3 84 Al+Anam ayat 145 85 annisa ayat 59 86 Nabi ilyas as disebutkan didalam al quran durat as shaffat ayt 123 - ayat 87 makan buta 88 Memveri sakam kepada saya 89 Hadits muslim nomer 1164 90 al imran 104 91 Manusia 92 Sedangkan orang yang membaca Alquran tetapi ter 93 Dasar-dasar perekonomian 94 ruh+itu+ada+dalam+gemggamanku 95 Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 96 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib-Thabba' telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pe 97 masuk+surga 98 Hadist tentang perkemahan anak pramuka dan api unggun 99 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat 28+28 100 kehidupan dunia

Hasil pencarian tentang Yunus+40

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ


40. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
ucapan mereka (Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang) hanya 40
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
masa (kepada Musa selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40
An-Nisa, 40)
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
neraka, kecuali selama hari-hari yang berbilang") maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40
sebelum diciptakannya Adam dan setelah itu baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi 40
("Maka kalau begitu negeri itu) yakni tanah suci tadi (diharamkan atas mereka) memasukinya (selama 40
Hud, 40).
Sekitar 40 pengosongan aliran listrik dalam satu menit--yang, karena cahayanya yang amat terang--dapat
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[40 ~ GHAFIR (MAHA PENGAMPUN) Pendahuluan: Makkiyyah, 85 ayat ~ Seperti halnya beberapa surat lain,