Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 Akhlak 7 kejadian manusia 8 iblis 9 al maidah ayat 2 10 al maidah ayat 1 11 Sabar 12 At Taubah ayat 36 13 ali imran 104 14 Zakat 15 Sedekah 16 al hujurat ayat 13 17 AL HUJURAT AYAT 10 18 Menuntut ilmu 19 an nisa ayat 58 20 an-Nahl ayat 125 21 jual beli 22 nikah 23 jujur 24 riba 25 al jaatsiyah ayat 13 26 Ali Imran ayat 159 27 waktu 28 zina 29 Iman 30 luqman 31 luqman 13 32 ali imran 33 al isra ayat 23 34 masjid 35 akal 36 Ibrahim 42 37 Pasar modal 38 QS. Ali Imran (3): 67 39 luqman 34 40 ali imran 97 41 Adz-Dzariyat ayat 56 42 surat Yunus ayat 57 43 Ibrahim 7 44 Puasa 45 Ziarah kubur 46 al imran 47 jual beli dan riba 48 ali+imran+105 49 Taubat 50 an nahl ayat 125 51 Al-A’raf+ayat+129 52 Takdir 53 Khalifah 54 al- Baqarah ayat 195 55 maha lembut 56 Hutang 57 Utang 58 Lingkungan pendidikan Islam 59 anggota badan tanggu 60 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 61 al baqarah ayat 2 62 Memaafkan 63 an nisa ayat 29 64 An-Nisa+ayat+8+ 65 al maidah ayat 3 66 yusuf 67 Rukun Maqam 68 Agama 69 al hijr 41 70 ikhlas 71 q.s An- nisaa ayat 59 72 muslim, bab pakaian (2125) 73 yunus 41 74 ikan 75 Musnad Ahmad 5364 76 Perang 77 kafir 78 gigi 79 Yunus ayat 57 80 Al maidah ayat 90 81 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 82 fathir ayat 39 83 pemimpin 84 luqman ayat 14 85 hud ayat 13 86 Hak milik 87 al imran 104 88 AL MUJADILAH AYAT 11 89 sholat 90 bekerja 91 Besi 92 ali imran ayat 185 93 Tentang ansor 94 analysis+pendidikan+jasmani+dalam+surat+hud+ayat+52 95 niat 96 AL BAQARAH AYAT 23 97 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 98 Ibrahim ayat 7 99 Yusuf 55 100 Shalat

Hasil pencarian tentang ad+dukhan+ayat+15

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ


15. Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
(Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama) menurut suatu qiraat harakat Tanwinnya...Ad adalah nama suatu kaum yang dikenal dengan nama kaum 'Ad, sedangkan kaum yang lainnya adalah kaum
Allah telah membinasakan kaum Nabi Nûh sebelum membinasakan 'Ad dan Tsamûd....Sesungguhnya kaum Nabi Nûh lebih zalim dan lebih tiran daripada kaum 'Ad dan Tsamûd.
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang dari segi maknanya (Ad
(Kaum Ad telah mendustakan para Rasul).
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 60
Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka....Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.
Setelah generasi Nûh, Kami menciptakan generasi lain, yaitu kaum 'Ad.
Sedangkan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin.
(Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka...mendustakan ayat-ayat Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-Nya (disebabkan dosa-dosa mereka)....Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang
(Dan kaum Ad) kaum Nabi Hud (kaum Firaun dan kaum Luth.)
Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
(Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras) sangat keras suaranya (...lagi amat kuat) kuat lagi keras; angin tersebut ditimpakan atas kaum Ad, sekalipun mereka kuat lagi keras
Sesungguhnya apa yang Allah turunkan kepada kabilah 'Ad sebagai balasan pendustaan mereka, merupakan...Tetapi kebanyakan mereka yang dibacakan berita 'Ad ini tidak beriman.
(Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat) kaum (yang lain) mereka adalah kaum Ad.
Orang yang mengetahui kisah kaum 'Ad ini hendaknya berhati-hati....Kaum 'Ad mengingkari nikmat yang diberikan oleh Pencipta mereka dan tidak mensyukurinya dengan beriman...Ingat, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad karena mendustai Hûd.
Kaum Tsamûd dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang mengejutkan semua makhluk karena kedahsatannya
Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Kami benar-benar telah meneguhkan kaum 'Ad dengan kelapangan hidup...Namun pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan ayat-ayat
tidak memperhatikan) artinya tidak mengetahui hai Muhammad (bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad
[[44 ~ AD-DUKHAN (KABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 59 ayat ~ Surat ini diawali dengan uraian tentang al-Qur'ân
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
(Ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir) mereka ingkar (terhadap Rabb mereka....Ingatlah, sesungguhnya amat jauh) dari rahmat Allah (bagi kaum Ad yaitu kaumnya Hud).
Dalam kisah kaum 'Ad juga terdapat pelajaran.
Kaum 'Ad telah mendustakan Hûd, seorang rasul yang diutus kepada mereka.
Kabilah 'Ad telah mendustakan Hûd a. s., rasul mereka.
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
mengutus Nûh kepada kaumnya untuk mengajak kepada keesaan Tuhan, Kami juga mengutus Hûd kepada kaum 'Ad...(1) Di antara bangsa-bangsa Semit yang paling kuat adalah kaum 'Ad....Perkampungan mereka berada di lembah Ahqâf yang disebut di dalam al-Qur'ân, surat al-Ahqâf ayat 21....Yang juga perlu diingat, menurut sebagian pakar barat, tempat tinggal 'Ad berada di dataran tinggi Hijâz...Menurut pendapat manapun, tidak tertutup kemungkinan bahwa kaum 'Ad pada suatu masa pernah bepergian
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 50
Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Huud.