Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 al mulk ayat 2 3 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 4 Islam 5 Allah 6 Al Baqarah ayat 30 7 surga 8 tolong menolong 9 al imran 104 10 riba 11 YUNUS 5 12 Ayat nabi nuh 13 al baqarah ayat 275 14 surat+An-Najm+ayat+38 15 ar rahman 16 Sabar 17 yunus 18 Al Hujurat Ayat 13 19 Yusuf 87 20 QS. Al-Baqarah ayat 124 21 ali imran ayat 159 22 Nabi saw 23 al-Hujurat ayat 13 24 al hijr ayat 9 25 Al-Baqarah ayat 152 26 ali imran 133 27 surah+al+baqoh+ayat+222 28 ayat 145 29 dimana Allah 30 al baqarah ayat 233 31 pendidikan 32 Munafik 33 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 34 gunung 35 luqman 36 AT TAHRIM AYAT 6 37 Nabi Isa adalah anak Allah 38 Surat an Nisa ayat 142 39 Menjaga kesehatan 40 Belajar 41 khalifah 42 AN NISA AYAT 29 43 IMAN 44 Tafsir tentang teknologi 45 Ali imran 139 46 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 47 yunus 57 48 anak Allah 49 ali imran 8 50 waktu 51 bersyukur atas rezeki 52 al hijr 53 katakan 54 rezeki 55 luqman 13 56 An naml ayat 19 57 bekerja 58 Q.S. Fathir ayat 2 59 annur ayat 3 60 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 61 Maryam ayat 54 - 65 62 Al baqarah ayat 31 63 QS. al-Luqman ayat 10 64 Kandungan+surat+Al+anfal 65 Ayat 42 66 Bertaubat kami hapus 67 Surat+albaqaroh+1-13 68 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 69 Tuhan tiga 70 az zukhruf ayat 11 71 Surah an nisaa ayat 101 72 Allah Tuhan 73 ali imran 103 74 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 75 Pecahan 76 ibrahim 1 77 Surah Ali-Imran ayat 114 78 puasa 79 balasan perbauatan buruk 80 Ali imron ayat 102 81 ashshof ayat 61 82 Surat Ar-rahman ayat 19 83 an nahl ayat 97 84 zina jangan 85 surat+al+ ibrahim+ayat+40 86 mimpi 87 Nabi isa adalah Tuhan 88 Aplikasi Indonesia Hadis Riwayat Bukhari Kitab Jenazah 3 Ulasan Home Hadis Bukhari Jenazah Bagikan Baca Hadis Bukhari kitab Jenazah lengkap dengan bacaan arab, latin, Audio & terjemah Indonesia 1. Hadis Bukhari Kitab Jenazah حَدَّثَنَا مُوسَى بْن 89 sihir 90 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 91 Jizyah 92 al mu'min ayat 37 93 muhammad 19 94 Sedekah 95 kebinasaan bagi pengingkar nikmat allah 96 surat+al+hajj+ayat+22 97 yunus+58 98 al+mutaffifin ayat+1-3 99 Boros 100 Sekejap

Hasil pencarian tentang al+anam+ayat+1

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ


1. Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al anak ayat 1?
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan...kaki tafsir ayat 84 dan 85 surat ini.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)...Beberapa pakar tafsir menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
"(1). (1) Dalam Ensiklopedia Britanica disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika...mengatakan bahwa Maryam adalah saudara Hârûn seperti termaktub pada ayat di atas....arti hubungan darah, tetapi "saudara" atas dasar kesamaan sikap, seperti disebut dalam kamus Lisân al