Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 ali+imran+159 11 surat yunus ayat 99 12 at taubah ayat 71 13 yunus ayat 99 14 saba' 46 15 ali imran 16 saba ayat 46 17 kebebasan 18 YUNUS 19 Ali imran 14 20 ibrahim 7 21 ilmu pengetahuan 22 surat al baqarah ayat 256 23 as saba 46 24 SABA+46 25 al hajj ayat 41 26 al maidah ayat 2 27 Berpikir 28 saba 29 Qs. Attin ayat 4 30 Surah+An+Nisa+Ayat+26 31 pemimpin 32 Anisa ayat 118 33 al mujadalah ayat 11 34 an nisa ayat 1 35 al-hajj ayat 41 36 Anisa+ayat+118 37 AL HUJURAT AYAT 13 38 jual beli 39 Surah al- baqarah ayat 36 40 ali imran 191 41 Arab 42 Ali Imran 185 43 surat saba ayat 46 44 rezeki 45 ali imran 103 46 ali imran 31 47 Ali Imran ayat 19 48 al imran ayat 159 49 al-baqarah ayat 36 50 Surat Ibrahim ayat 7 51 Ar rahman 52 al baqarah ayat 170 53 Syirik 54 al-baqarah ayat 256 55 surat saba' ayat 46 56 QS. Al-Hajj ayat 41 57 maryam 58 surat at taubah ayat 71 59 an najm ayat 39-42 60 Surat Al hajj ayat 41 61 An Nahl ayat 5 62 Sabar 63 An+Nahl+ayat+6 64 kebebasan musyawarah 65 ali imran 12 66 al mujadilah ayat 11 67 kurban 68 Surah Ali Imran 214 69 al baqarah ayat 3 70 surat al baqarah ayat 36 71 ibrahim 72 At Taubah ayat 31 73 AL+najm+ayat+23 74 al a'la ayat 7 75 al-baqarah ayat 170 76 luqman 14 77 ar rum ayat 39 78 Hadits Ahmad Nomor 17398 79 qs yunus 99 80 yunus 26 81 kemaslahatan 82 QS saba ayat 46 83 luqman 17 84 Al ahzab ayat 36 85 al-imran ayat 159 86 Menuntut ilmu 87 kedudukan wanita 88 Ibrahim ayat 34 89 as syura ayat 38 90 Al Baqarah ayat 275 91 yusuf 47-49 92 al an aam ayat 108 93 Angin 94 Perang badar 95 surat+al+baqarah+ayat+256 96 al+baqarah+ayat+84 97 al baqarah ayat 233 98 Al+Baqarah+ayat+260 99 al baqarah ayat 84-85 100 qs saba' 46

Hasil pencarian tentang al+baqarah+ayat+278+tafsir

Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan