Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Riba 3 Ayat+tentang+wadi'ah 4 Ilmu 5 Ali imran 6 Menuntut ilmu 7 akhlak 8 Sabar 9 kejadian manusia 10 Etika murid kepada guru 11 al jaatsiyah ayat 13 12 iblis 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 Sholat 16 akal 17 al maidah ayat 2 18 jual beli 19 an nahl ayat 125 20 muhammad 10 21 luqman 13 22 zakat 23 sedekah 24 ali imran 159 25 al ankabut ayat 45 26 Al imran 27 Dosa 28 amanat 29 al ikhlas 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 32 taubat 33 haji 34 an nisa ayat 59 35 yunus 10 36 al baqarah ayat 282 37 saba 19 38 Pohon 39 al+anam+ayat+1 40 an-nisa ayat 19 41 al ahzab ayat 21 42 luqman 43 ar rum ayat 30 44 surat quraisy 45 an nisa ayat 29 46 at taubah ayat 71 47 an+nisa+ayat+59 48 yunus 41 49 jujur 50 Takwa 51 jihad 52 al maidah ayat 1 53 AL HUJURAT AYAT 10 54 At taubah ayat 36 55 al mujadilah ayat 11 56 Ibrahim+ayat+34 57 muslim, bab pakaian (2125) 58 Masjid 59 an nisa ayat 9 60 Mengurus 61 surah hud ayat 61 62 an nur ayat 2 63 al-ikhlas 64 al baqarah ayat 21 65 Tentang bersi 66 ali Imran 64 67 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 68 Takdir 69 Agama 70 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 71 al- Baqarah ayat 195 72 at tahrim ayat 6 73 Cahaya 74 al baqarah ayat 30 75 Al-an'am ayat 165 76 al maidah ayat 90 77 nafas 78 Ibrahim 7 79 Ziarah kubur 80 ali imran 190 81 surat ali imran ayat 159 82 AL ISRA AYAT 23 83 Surah al baqarah ayat 30 84 Al baqarah ayat 2 85 surat Yunus ayat 57 86 luqman ayat 13 87 Hud ayat 61 88 lebih dari 89 Al Imran ayat 85 90 minyak 91 al+hijr+ayat+17 92 Surah al fattir ayat 39 93 Ibrahim ayat 7 94 mati 95 fikiran 96 an nisa ayat 58 97 ali+imran+97 98 al maidah ayat 44 99 an-Nahl ayat 125 100 3 ciri orang munafik

Hasil pencarian tentang al+maarij+ayat+39

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ


39. sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al ma'arij ayat 39?
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran
(Inilah) (ayat-ayat Al Kitab) yakni Alquran.