Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 sabar 5 Riba 6 Ilmu 7 Ali imran 8 al hujurat ayat 13 9 dalil+kitab+injil 10 al ikhlas 11 ali imran 19 12 zakat 13 ibrahim 8 14 Surat+An+n 15 ibrahim 24 16 ali imran ayat 190 17 al imran 18 iman 19 an nisa ayat 1 20 Ali+imran+ayat+191 21 Keutamaan orang yg mengajar 22 upah 23 yunus 24 Ibrahim 7 25 tolong menolong 26 jual beli 27 Ali imran 110 28 al alaq ayat 1 - 2 29 ibrahim ayat 8 30 sholat 31 an+nahl+ayat+4+tafsir 32 Akhlak 33 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 34 At taubah ayat 24 35 Niat 36 ali imran 104 37 islam 38 ali imran 159 39 Anak 40 Surat Al-A’raf Ayat 10 41 pertengkaran 42 al+a'raf+ayat+176 43 tumbuhan 44 saba' ayat 46 45 an nisa ayat 29 46 riak takbur 47 ibrahim ayat 7 48 al alaq ayat 1 49 surat+nuh+ayat+11 50 Hijr 19 51 Penyakit 52 Surah Maryam 53 ali imran aat 191 54 Pasar uang halal atau haram 55 Zina 56 al+alaq+ayat+5 57 al rahman 5 58 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 59 ibrahim+26 60 surat nuuh ayat 60 61 al hijr 9 62 Pemimpin 63 ibrahim+27 64 nikah 65 Menghitung nikmat allah 66 Firman Allah memberikan kelengkapan 67 al hijr 22 68 al maidah ayat 2 69 ali imran 102 70 allah 71 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 72 al anbiya ayat 22 73 al a raf ayat 176 74 az zariyat ayat 56 75 Surah an nahl ayat 12 76 dalil+kitab+zabur 77 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 78 al-hijr 79 ali imran ayat 31 80 hutang 81 Puasa senin 82 Mukjizat nyanyian nabi Daud 83 al isra ayat 23 84 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 85 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 86 At tahrim ayat 6 87 al an'am ayat 50 88 Perniagaan 89 al ahzab ayat 21 90 Jibril 91 an+nisa+ayat+101 92 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 93 al baqarah ayat 282 94 Ali Imran 195 95 ibrahim+ayat+25 96 al anbiya ayat 33 97 hadits muslim 1631 98 al-hasyr+ayat+22-24 99 ar rum ayat 30 100 An NIsa ayat 58

Hasil pencarian tentang al+Quran+

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al...Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 1
Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 81
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,