Paling Sering Dicari

1 thursina 2 surat al qiyamah ayat 1-2 3 ali imran 67 4 yunus 5 al baqarah ayat 151 6 ali imran 7 an+nisa+ayat+59 8 al baqarah ayat 111 9 al ankabut ayat 3 10 AL IKHLAS 11 surah+al+baqarah+ayat+188 12 An nisa ayat 125 13 an nisa ayat 29 14 Muhammad 15 Ar rahman 16 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 17 cinta 18 al ahqaf ayat 13 19 taubah ayat 31 20 ali imran 159 21 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 22 ali imran ayat 67 23 al isra ayat 15 24 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 25 QS. Ali Imran (3): 67 26 al imran ayat 104 27 al maidah ayat 2 28 Muslim 4969 29 Al Hajj ayat 54 30 an nisa ayat 58-59 31 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 32 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 33 Sedih 34 mengamati alam 35 an nisa ayat 146 36 maryam 37 al baqarah ayat 153 38 Pakaian 39 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 40 Yusuf 41 Al imran 42 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 43 An Nisa ayat 58 44 Saba ayat 16 45 al maidah ayat 1 46 AL-BAQARAH AYAT 148 47 niat 48 tafsir ayat 50 surat al an'am 49 Asy-syu'ara+ayat+8 50 an nur ayat 9 51 ibrahim 52 Hadits cinta 53 An-Nisa ayat 59 54 ali imran 200 55 quran 56 al+baqarah+ayat+234 57 yusuf ayat 4 58 al+kahfi+ayat++4 59 utang 60 al baqarah ayat 275 61 An-nisa+ayat+59 62 Talak 63 al araf ayat 185 64 surah fatir ayat 29 65 At tahrim ayat 6 66 al baqarah ayat 42 67 al imron ayat 198 68 rasul 69 al maidah ayat 3 70 al mujadilah ayat 11 71 al ahzab ayat 59 72 surat an nisa ayat 58 73 Putus asa 74 1. Jangan mudah mengobral sumpah 75 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 76 Al-Baqarah ayat 243 77 surah al baqarah ayat 151 78 al hujurat ayat 13 79 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 80 berpikir 81 Pembaruan Islam 82 ibrahim ayat 7 83 al baqarah ayat 10 84 Anak 85 al baqarah ayat 43 86 al hujurat ayat 11 87 al maidah ayat 8 88 al isra ayat 32 89 albaqarah ayat 2 90 ali imran 130 91 an nur ayat 2 92 hadits tentang etika lingkungan 93 akhlak 94 Surat Ar-Ra’d 95 al anfal ayat 27 96 Al maidah ayat 18 97 Surat asyuaro ayat 214 98 an+nisa+ayat+58 99 An-Nisa+ayat+58 100 annisa ayat 58-59

Hasil pencarian tentang al-Qur’an+mempergunakan+istilah+an-nafs+(artinya+jiwa)+dan+istilah+al-ruh+(ruh)+

(Ia memancarkan) berkedudukan menjadi Haal dengan memperkirakan adanya lafal Qad sebelumnya; artinya...Ia mengeluarkan (daripadanya mata air) yakni dengan mengalirkan air dari sumber-sumbernya (dan menumbuhkan...tumbuh-tumbuhannya) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan yang menjadi makanan ternak, dan demikian...Dikaitkannya istilah Al-Mar'aa kepada bumi hanyalah merupakan ungkapan Isti'arah,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak muda yang yatim di kota ini, dan di bawahnya...ayahnya adalah seorang yang saleh) maka dengan kesalehannya itu ia dapat memelihara kedua anaknya dan...Istathas'a artinya mampu....istilah Aradtu (aku menghendaki); terkadang memakai istilah Aradnaa (kami menghendaki), dan terkadang...memakai istilah Araada Rabbuka (Rabbmu menghendaki).
(Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang...Di dalam istilah bahasa atau lugah jika dikatakan bashara fulaanun syakhshan, artinya si polan melihat
surga-surga yang merupakan tempat kelezatan, ladang kebaikan, tempat kesenangan, menyenangkan hati, jiwa...maupun ruh, tempat yang kekal, berada di dekat Tuhan Yang Maha Penguasa, bersenang-senang karena dekat...dengan-Nya, karena melihat wajah-Nya dan mendengarkan ucapan-Nya....indah itu, yang tidak mungkin diraih dengan pengorbanan harta, pembantu dan anak, bahkan tidak juga...dengan jiwa dan ruh, selain dengan iman dan amal saleh.
ayat ke 21) seperti para malaikat, ruh para nabi, para shiddiqin dan para syuhada, dan bahwa Allah Subhaanahu...Ada yang berpendapat, bahwa ‘Illiyyin artinya tempat di langit ketujuh di bawah ‘Arsy....Al A’masy meriwayatkan dari Hilal bin Yasaf ia berkata: Ibnu ‘Abbas pernah bertanya kepada Ka’ab...” Ia (Ka’ab) menjawab, “Ia adalah bumi yang ketujuh dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang kafir.â...Ia menjawab, “Ia adalah langit ketujuh, dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang mukmin.”Ibnu Abbas
-deskripsi"> Maksud diturunkan Al Qur’an dan ditetapkan syari’at bukanlah agar engkau...Al Qur’an dan syariat yang ditetapkan Yang Maha Pengasih adalah agar seseorang memperoleh kebahagiaan...dan keberuntungan, Dia memudahkan semua jalan yang menuju ke arah sana dan menjadikannya makanan bagi...ruh dan hati, yang jika berhadapan dengan fitrah yang masih selamat dan akal yang sehat niscaya akan...menerima dan tunduk kepadanya karena kandungannya yang berisi kebaikan di dunia dan akhirat.

-deskripsi"> Al Qur’an disebut ruh karena dengannya hati dan ruh menjadi hidup,...demikian pula maslahat dunia dan agama menjadi hidup dengannya; karena di dalamnya terdapat kebaikan...dan ilmu yang banyak....Oleh karena itulah, Dia berfirman, “Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab (Al Quran) dan...Dengannya mereka mengenal hakikat dan dengannya mereka memperoleh petunjuk ke jalan yang lurus.
-deskripsi"> Ar Ruh di ayat ini ada yang menafsirkan dengan malaikat Jibril, dan ada...pula yang menafsirkan dengan semua ruh, baik ruh orang baik maupun ruh orang jahat, yaitu ketika wafat...dan seterus sampai ke langit yang di sana ada Allah Subhaanahu wa Ta'aala....untuk melewati langit tersebut dan dilepaslah ruhnya oleh para malaikat yang membawanya sehingga ia...Al Hajj: 31)

-deskripsi"> Maksudnya, para malaikat dan ruh jika menghadap Allah
Nabi Musa mengungkapkan kata-katanya dengan memakai istilah La'alla yang artinya mudah-mudahan karena
dimaksud untuk membedakannya dari manusia yang merdeka, karena manusia yang merdeka disebutkan dengan istilah...seorang) lafal man di sini nakirah maushufah, artinya seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya (yang...Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan...secara terang-terangan) artinya dia menafkahkannya sekehendak hatinya....antara hamba sahaya dan orang merdeka yang bebas dalam bertindak; tentu saja tidak.
Padahal Tawrât dan Injîl keduanya diturunkan Allah jauh sesudah masa mereka, sebagaimana Allah mengabarkannya...Allah akan memberi balasan sebab keterpurukan kalian dalam kepalsuan dan sesungguhnya Allah tiada akan...konvensional di berbagai negara telah banyak menyinggung soal persaksian palsu sebagaimana disinggung oleh al-Qur'ân...Ini yang dikenal dengan istilah ta'zîr, yaitu hukuman yang model dan bentuknya diserahkan pada kebijaksanaan...pemimpin negara (waliy al-amr). }
(Makanlah) daripadanya (dan gembalakanlah ternak kalian) di dalamnya....Lafal An'am adalah bentuk jamak dari lafal Ni'amun, yang artinya mencakup unta, sapi dan kambing....Dikatakan, Ru'tul An'aama atau aku menggembalakan ternak dan Ra'aituhaa atau aku telah menggembalakannya...Maksudnya, Kami memperbolehkan bagi kalian untuk memakannya dan mengembalakan ternak padanya....Akal dinamakan dengan istilah ini, karena dapat mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan-perbuatan
(Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa) menurut...sabar dalam mengerjakan sesuatu (lalu Dia bersemayam di atas Arsy) Arsy menurut istilah bahasa artinya...singgasana raja, yang dimaksud dengan bersemayam ialah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya..., artinya: keduanya itu saling menutupi yang lain silih-berganti (yang mengikutinya) masing-masing di..., bulan dan bintang-bintang) dengan dibaca nashab diathafkan kepada as-samaawaat, dan dibaca rafa` sebagai
mengeluarkannya kembali, tiba-tiba tampak bagaikan cahaya matahari yang menyilaukan pandangan mata (dan...dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut...Pengertian tangan diungkapkan dengan istilah Janah yang artinya sayap, karena kedua tangan bagi manusia...Takhfif, yakni Fadzanika dan Fadzannika, yang dimaksud adalah tongkat dan tangan itu; keduanya merupakan...(dari Rabbmu yang akan kamu hadapkan kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya.
(Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar...sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah Jumat yang diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada...Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan...banyak laki-laki dan perempuan....Sesungguhnya dari nafs yang satu itulah kalian berasal.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dalam hal ini al-Qur'ân mengatakan lâ yuhibb-u Allâh-u al-jahr-a bi al-sû' min al-qawl yang berarti '...lâ yuhibb-u Allâh-u al-jahr-a bi al-sû', maka pengertiannya tidak hanya mencakup kejahatan yang dilakukan...Dan, memang, kejahatan dalam bentuk lain disinggung pada ayat lain, yaitu ayat ke-19 surat al-Nûr yang...artinya berbunyi 'Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersiarnya berita amat keji itu di kalangan...diterangkan lagi pada kesempatan lain, menyangkut apa yang dalam hukum positif disebut dengan berbagai istilah

-deskripsi"> Wahyu disebut ruh, karena dengannya jiwa manusia hidup....tafsir-deskripsi"> Inilah inti dakwah para nabi, di mana karena inilah Allah Ta’ala menurunkan kitab-kitab dan...Dalam ayat selanjutnya Allah Ta’ala menyebutkan bukti dan dalil yang menunjukkan keberhakan-Nya untuk
-deskripsi"> Iman artinya kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan...penyerahan jiwa atau pengakuan di hati yang membuahkan ketundukkan di lisan (dengan iqrar) dan pada anggota...Shalat menurut bahasa 'Arab: doa, menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai...dengan takbir dan diakhiri dengan salam....Contoh pengeluaran yang wajib adalah zakat, menafkahi anak dan istri, kerabat (seperti orang tua) dan
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 7
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)

-deskripsi"> Ketika ruh mereka diangkat ke langit, lalu dijatuhkan ke sijjin (bagian...bawah bumi), berbeda dengan orang mukmin, pintu langit akan dibukakan untuknya dan ruhnya dinaikkan...

-deskripsi"> Artinya mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkin masuknya
(Dan apabila ruh-ruh dipertemukan) dengan jasadnya masing-masing.
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan...Ar-Ruh) yakni malaikat Jibril (di malam itu) artinya pada malam kemuliaan/lailatulkadar itu (dengan...Huruf Min di sini bermakna Sababiyah atau sama artinya dengan huruf Ba; yakni mereka turun dengan seizin
-deskripsi"> Ketika orang-orang Yahudi menyangka bahwa mereka di atas agama Ibrahim dan...

-deskripsi"> Dengan maksud menguji mereka dan agar hatinya tenteram...., Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Mahaesa", sedangkan amal, diambil dari kata-kata mereka, "Kami...Inilah arti Islam secara istilah, yakni menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk...patuh kepada-Nya dengan ta'at serta berlepas diri dari syirk dan pelakunya.
shallallahu 'alaihi wa sallam melihat malaikat Jibril di tempat itu, dimana tempat itu adalah tempat ruh-ruh...yang tinggi yang bersih dan indah yang tidak didekati oleh setan serta ruh jahat lainnya.
Dia adalah (Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari) dari...Sengaja Dia memakai cara ini dengan maksud untuk mengajari makhluk-Nya supaya berlaku perlahan-lahan dan...tidak tergesa-gesa dalam segala hal (kemudian Dia berkuasa di atas Arasy) arti kata Arasy menurut istilah...dalam lafal Istawaa Makna Istawaa ialah bersemayam, karena ungkapan inilah yang sesuai dengan keagungan dan
Dialah, Allah, yang menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1) dan...semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi kami anak yang sehat dan
Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus Jibril kepada Maryam, lalu Jibril meniupkan ruh dari leher baju...menjadi manusia dari materi ruh....Oleh karena itulah, ia disebut Ruuhullah, yakni ruh ciptaan Allah....

-deskripsi"> Yakni memiliki kedudukan tinggi baik di dunia dan di akhirat....Allah menyebarkan pujian untuknya di timur dan barat.
(Pada hari itu) lafal Yauma merupakan Zharaf bagi lafal Laa Yamlikuuna (ketika ruh berdiri) yakni malaikat...(dan para malaikat dengan bershaf-shaf) lafal Shaffan menjadi Haal artinya dalam keadaan berbaris bershaf-shaf...semuanya (kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah) untuk berbicara (dan...ia mengucapkan) perkataan (yang benar) mereka terdiri dari orang-orang yang beriman dan para Malaikat