Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Berfikir 4 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 5 tumbuhan 6 ali imran 7 Bidadari 8 al ikhlas 9 al hujurat ayat 13 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 amanat 13 Luqman 14 Bintang 15 ikhlas 16 al imran 31 17 Surat-ad-dahr-ayat-23 18 Luqman ayat 20 19 Surat Luqman Ayat 14 20 ibrahim 52 21 hutang 22 tolong menolong 23 Ilmu 24 q.s yunus 105 25 Surga 26 Ali Imran ayat 159 27 al maidah ayat 2 28 al maidah ayat 8 29 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 30 surah an najmu ayat 3-4 31 al ahzab ayat 21 32 Zina 33 istri 34 Surat Al Baqarah ayat 267 35 surat al anbiya ayat 30 36 al imran 159 37 al alaq ayat 1-5 38 Al-Baqarah ayat 247 39 hadits abu daud 40 yusuf 111 41 al isra ayat 55 42 AL HIJR 9 43 Al Luqman ayat 14 44 an+nur+ayat+59 45 malu 46 Surat+At+Takatsur+ayat+1 47 Gempa 48 Surat+At+Takatsur+ayat+2 49 Tanah 50 Al-Hujurat ayat 11 51 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 52 luqman 18 53 Surat+At+Takatsur+ayat+3 54 ridha 55 yunus 57 56 Hari kebangkitan 57 Syariat 58 at-taubah+ayat 3 59 Surat+Al+An+am+152 60 Ibrahim ayat 7 61 al-baqarah ayat 188 62 Ar Rahman 63 rezeki 64 Ali imran 104 65 menuntut ilmu 66 surah yusuf 67 67 surah al hajj ayat 5 68 al maidah ayat 45 69 surat+yunus+ayat+58 70 Surat luqman 71 al maidah ayat 1 72 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 73 surat+al+isra ayat 26 dan 27 74 Hukum pidana 75 al baqarah ayat 168 76 pasangan 77 hadits memelihara lidah 78 pertengkaran 79 cinta 80 Surat Al Baqarah 282 81 PEREMPUAN 82 surat+al+baqarah+ayat+275 83 islam 84 al maidah ayat 90 85 penciptaan manusia dan jin 86 An Nahl ayat 97 87 Hujan 88 al ahzab ayat 49 89 nikah 90 ali+imran+ayat+159 91 ali imran 159 92 ali imran 31 93 Annisa ayat 12 94 Tanya 95 surat al furqon ayat 63 96 Surat al luqman ayat 14 97 al imron ayat 103 98 Surat al hadid ayat 7 99 quraisy 100 Surat+Al-Mukminun+ayat+12

Hasil pencarian tentang al-Qur’an+mempergunakan+istilah+an-nafs+(artinya+jiwa)+dan+istilah+al-ruh+(ruh)+

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 7
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
(Dan apabila ruh-ruh dipertemukan) dengan jasadnya masing-masing.
(Ia memancarkan) berkedudukan menjadi Haal dengan memperkirakan adanya lafal Qad sebelumnya; artinya...Ia mengeluarkan (daripadanya mata air) yakni dengan mengalirkan air dari sumber-sumbernya (dan menumbuhkan...tumbuh-tumbuhannya) yakni, pohon-pohon dan rumput-rumputan yang menjadi makanan ternak, dan demikian...Dikaitkannya istilah Al-Mar'aa kepada bumi hanyalah merupakan ungkapan Isti'arah,
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 29
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku,
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada...Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan...banyak laki-laki dan perempuan....Sesungguhnya dari nafs yang satu itulah kalian berasal.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 91
Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya...ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa...yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya...sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah
(Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak muda yang yatim di kota ini, dan di bawahnya...ayahnya adalah seorang yang saleh) maka dengan kesalehannya itu ia dapat memelihara kedua anaknya dan...Istathas'a artinya mampu....istilah Aradtu (aku menghendaki); terkadang memakai istilah Aradnaa (kami menghendaki), dan terkadang...memakai istilah Araada Rabbuka (Rabbmu menghendaki).
(Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang...Di dalam istilah bahasa atau lugah jika dikatakan bashara fulaanun syakhshan, artinya si polan melihat
Mengapa ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mengucapkan perkataan bohong dan memakan...Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
("Ruh Quduslah yang telah menurunkannya) yakni Alquran itu (dari sisi Rabbmu dengan benar) lafal bilhaqqi...lafal nazzalahu (untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman) dengan keimanan mereka kepada Alquran (dan
(Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar...sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah Jumat yang diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Dialah, Allah, yang menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1) dan...semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi kami anak yang sehat dan
Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga...'Isâ membenarkan kalimat Allah yang berupa perintah, larangan dan kitab-kitab-Nya yang diturunkan kepada...Dan ia termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah.
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia...pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar).
Kalau mereka memerangi kalian, mereka pasti akan kalah dan lari dari pertempuran....Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
(Di sana) kelak di hari kiamat (pertolongan itu) kalau dibaca Al-Walaayah artinya pertolongan, dan kalau...dibaca Al-Wilaayah artinya kerajaan (hanya dari Allah Yang Hak) kalau dibaca Al-Haqqu menjadi sifat...dari lafal Al-Walaayah dan kalau dibaca Al-Haqqi menjadi sifat dari Lafzhul Jalalah atau Allah (Dia adalah...sebaik-baik Pemberi pahala) lebih baik daripada pahala selain-Nya seandainya ada yang dapat memberi pahala (dan...sebaik-baik Pemberi balasan) lafal 'Uqban atau 'Uquban artinya balasan bagi orang-orang Mukmin; dinashabkan
(Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya) telah sempurna kejadiannya (dan Kutiupkan) Kualirkan (...Dimudhafkannya lafal ruh kepada Allah dimaksud untuk memuliakan Nabi Adam....Roh adalah tubuh yang lembut dan tidak kelihatan oleh mata, yang membuat manusia dapat hidup karena memasuki
Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy...'an al-munkar yang merupakan faktor keberadaan kalian dalam kebenaran dan kebaikan....Mereka yang melakukan hal itu menjadi terpecah ke dalam beberapa kelompok dan saling berselisih dalam...Mereka yang berpecah dan berselisih itu akan mendapatkan siksa yang amat besar.
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan...Ar-Ruh) yakni malaikat Jibril (di malam itu) artinya pada malam kemuliaan/lailatulkadar itu (dengan...Huruf Min di sini bermakna Sababiyah atau sama artinya dengan huruf Ba; yakni mereka turun dengan seizin
(Pada hari itu) lafal Yauma merupakan Zharaf bagi lafal Laa Yamlikuuna (ketika ruh berdiri) yakni malaikat...(dan para malaikat dengan bershaf-shaf) lafal Shaffan menjadi Haal artinya dalam keadaan berbaris bershaf-shaf...semuanya (kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah) untuk berbicara (dan...ia mengucapkan) perkataan (yang benar) mereka terdiri dari orang-orang yang beriman dan para Malaikat
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Yaitu, selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman...Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada...Akan tetapi, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan lainnya keluar dari batas-batas keimanan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 164
seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa...) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah....Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Wahai Muhammad, ceritakan pula kepada mereka kisah Mûsâ yang ada di dalam al-Qur'ân....Sesungguhnya ia adalah orang yang tulus jiwa, hati dan jasmaninya kepada Allah....Dan ia telah dipilih sebagai nabi dan rasul.
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal...sehingga jadilah al-Muddatstsir, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya sewaktu wahyu