Paling Sering Dicari

1 sabar 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 q.s al-furqan ayat 63 4 Berfikir 5 cinta 6 al ikhlas 7 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 8 Mencuri 9 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 10 Ar Rahman 11 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 12 al hujurat ayat 13 13 al ahzab ayat 21 14 Bintang 15 Ali Imran 16 al imran 31 17 amanat 18 ridha 19 ikhlas 20 surah an najmu ayat 3-4 21 kafir 22 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 23 rezeki 24 Surat+At+Takatsur+ayat+1 25 Surat+At+Takatsur+ayat+2 26 Surat Al Baqarah ayat 267 27 Ali imran 104 28 Surat-ad-dahr-ayat-23 29 q.s yunus 105 30 yunus 57 31 an+nur+ayat+59 32 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 33 Yusuf 40 34 Al-Baqarah ayat 247 35 Kekerasan 36 at-taubah+ayat 3 37 Penciptaan Manusia 38 Tidur 39 Surat+At+Takatsur+ayat+3 40 malu 41 al imron ayat 103 42 Ayat-ayat aspek budaya 43 Belajar 44 ali imran 31 45 al maidah ayat 2 46 hutang 47 tolong menolong 48 ali imran 159 49 Al-Hujurat ayat 11 50 Rahmat 51 al maidah ayat 8 52 al isra ayat 55 53 al maidah ayat 90 54 Tanah 55 hadits abu daud 56 berusaha 57 niat 58 Surat+Al+An+am+152 59 zina 60 Gempa 61 Sihir 62 Ilmu 63 Surat Al Baqarah ayat 275 64 YUNUS 65 Ali imran 141 66 surah al baqarah ayat 188 67 surat+al+baqarah+ayat+275 68 al baqarah ayat 168 69 Tanya 70 Cari hadist nabi yang menjelaskan tentang sholat sunnah 71 al ahzab ayat 49 72 al baqarah ayat 286 73 al imran 159 74 Syariat 75 ibrahim ayat 7 76 tumbuhan 77 kurma ajwa 78 surat yunus ayat 57 79 nikmat 80 pasangan 81 Surah+Al+Mulk+ayat+30 82 al qalam ayat 4 83 an+nur+ayat+60 84 al hijr 9 85 penciptaan manusia dan jin 86 Akal 87 Nabi Muhammad 88 An Nahl ayat 125 89 PEREMPUAN 90 an+nur+ayat+61 91 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 92 Surah alkahfi ayat 60 93 Ali+Imran+ayat+134 94 Surat al hadid ayat 7 95 perdagangan dilaut 96 Quraisy 97 Petunjuk 98 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 99 al an am ayat 99 100 Yang+maha+merajai

Hasil pencarian tentang al-alaq+ayat+2

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ


2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd...ayat 2.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1) dan mudlghah(2)...yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1) 'alaqah: (2)
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya