Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 darah 9 ali imran 159 10 al imran ayat 104 11 al jumuah ayat 10 12 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 13 cinta 14 ibrahim 15 Ar rahman 16 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 17 sabar 18 Muhammad 19 Pakaian 20 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 21 AN NISA AYAT 58 22 QS. Ali Imran (3): 67 23 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 24 AL IKHLAS 25 yunus 26 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 27 an+nisa+ayat+59 28 an nisa ayat 5 29 ali imran 134 30 al baqarah ayat 111 31 al maidah ayat 8 32 AL-BAQARAH AYAT 148 33 yusuf 34 Sedih 35 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 36 Muslim 4969 37 pikun dan beruban 38 al baqarah ayat 151 39 al maidah ayat 2 40 an nisa ayat 58-59 41 +surat+at+taubah+ayat+24 42 quran 43 Ali Imran ayat 26. 44 akhlak 45 surah fatir ayat 29 46 bekerja 47 mimpi 48 Ali Imran ayat 185 49 surat ar rum 21 50 Al hujurat ayat 13 51 al imron ayat 198 52 luqman 53 Hadits cinta 54 an nisa ayat 59 55 al+imran+ayat+38 56 al+baqarah+ayat+69 57 Al Maidah ayat 1 58 al+baqarah+ayat+70 59 al araf ayat 185 60 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 61 Al Hajj ayat 54 62 menuntut ilmu 63 Asy-syu'ara+ayat+8 64 al baqarah ayat 195 65 hewan 66 al ankabut ayat 45 67 ali imran 130 68 Putus asa 69 albaqarah ayat 2 70 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 71 ali imran 14 72 riba 73 al+kahfi+ayat++4 74 ali imran ayat 67 75 al baqarah ayat 198 76 al+insyirah+ayat+5 77 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 78 maryam 79 al alaq ayat 2 80 Surat asyuaro ayat 214 81 Kisah nabi 82 al+insyirah+ayat+6 83 ibrahim ayat 7 84 Al maidah ayat 18 85 an nisa ayat 29 86 al baqarah ayat 10 87 al mujadilah ayat 11 88 Saba ayat 16 89 1. Jangan mudah mengobral sumpah 90 Peristiwa dimasa lalu 91 al imran 92 Surat Ar-Ra’d 93 an nahl ayat 97 94 Talak 95 an nur ayat 9 96 Darah manusia 97 al insyirah ayat 5 98 surah al baqarah ayat 151 99 surat al-a'la 100 al ahzab ayat 59

Hasil pencarian tentang ali+imran+165

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan