Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 Amanat 4 an nisa ayat 29 5 surah al-imran ayat 140 6 riba 7 iman 8 Ali Imran 104 9 al ikhlas 10 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 11 al+baqarah+ayat+93 12 Berpuasa 13 luqman+14 14 sijjin 15 ali imran 16 ali imran 110 17 Ramadhan 18 Ismail 19 ali imran 134 20 orang orang lemah 21 Penciptaan 22 akhlak 23 Al Baqarah ayat 2 24 An-Nisa' Ayat 29 25 doa ziara kubur 26 Al-Baqarah Ayat 188 27 Asy+syams+ayat+7 28 Al-Hujurat Ayat 13 29 menutup 30 Asy+syams+ayat+6 31 hari raya 32 berfikir 33 akal 34 ADAM 35 Perhitungan Allah sangat akurat 36 orang tua 37 Sabar 38 yunus 32 39 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 40 Yunus 99 41 Al-Baqarah Ayat 30 42 Tiap berjiwa pasti mati 43 yusuf 44 Al-A’raf Ayat 56 45 tanggung jawab 46 doa awal ramadhan 47 al baqarah ayat 30 48 Makhluk-makhluk 49 Luqman 18 50 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 51 Munafik 52 maryam 26 53 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 54 ingkar 55 ali+imran+190 56 an+nisa+ayat+14 57 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 58 annisa ayat 59 59 Belajar 60 Al-Baqarah Ayat 195 61 pemimpin 62 Al jumuah ayat 9 63 al mumtahanah ayat 10 64 al maidah ayat 5 65 Wajah 66 Al-Isra' Ayat 26 67 ibrahim 68 at-taubah+ayat+105 69 al baqarah ayat 185 70 al maidah ayat 55 71 ghafir+ayat+7 72 Ali+Imran+159 73 SURAH MUHAMMAD 74 tempat 75 Main 76 tafsir+jalalin+surah+al+an'am+ayat+26 77 Baitul maqdis daud 78 surah Al maidah ayat 32 79 manusia 80 ali imran 185 81 annur ayat 2 82 Zakat 83 Tumbuhan 84 al hajj ayat 41 85 Pemberian 86 al-nahl ayat 89 87 Keuntungan 88 as-syam ayat+1 89 jual beli istishna 90 Pada zaman apa dupa di bakar 91 Al-An'am Ayat 153 92 mempunyai hati 93 manusia di akherat 94 Shalat 95 luqman 14 96 pengurangan objek sewa 97 al maidah ayat 48 98 fatir ayat 29 99 hukum+tajwid+luqman+ayat+33 100 Mengendalikan

Hasil pencarian tentang ar+Ra'du+ayat+11

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ


11. Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya) kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya...(dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya....Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad...keadaan di masa lalu, maksudnya angin itu menggerakkannya (lalu Kami halau awan itu) di dalam ungkapan ayat
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...(Q.S. 11 Hud, 36).
Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang artinya
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.