Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali imran 6 Almaidah ayat 48 7 Al-Baqarah ayat 168 8 hujan 9 Al ikhlas 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 ayat tentang kepala madrasah 12 ali+imran+159 13 yusuf 14 al-insyirah ayat 5 15 laut 16 hewan 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 al ahzab ayat 70 19 Aman 20 Urusan 21 an-nur+ayat+36 22 al-maidah ayat 3 23 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 24 huud+40 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 akhlak 27 Ibrahim ayat 7 28 dunia 29 lukman+ayat+15 30 surat Al furqan ayat 9 31 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 32 AL+AHZAB+AYAT+70 33 ali imran 64 34 al fatiha ayat 1 35 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 36 Ar-Rahman ayat 19 37 orang tua 38 al-maidah ayat 48 39 Surat al maidah ayat 48 40 Yunus 41 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 42 QS.Al imran ayat 79 43 saba 15 44 ali imran ayat 185 45 Tafsir kepuasan kerja 46 al bayyinah ayat 8 47 surat al baqarah ayat 11 48 luqman 49 Bersyukur 50 Al+hijr+ayat+48 51 kemuliaan 52 al baqarah ayat 261 53 ar rum ayat 21 54 ikhlas 55 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 56 surat Al furqan ayat 20 57 al baqarah ayat 28 58 wahai jiwa 59 Al Isra ayat 26 60 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 61 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 62 al hijr ayat 9 63 besi 64 yunus 101 65 surat al-ahzab ayat 5 66 Al Baqarah ayat 30 67 al anfal ayat 17 68 al anfal ayat 63 69 gunung 70 surat al-araf 31 71 Surat Al-A’raf Ayat 26 72 Ibrahim 25 73 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 74 Beriman 75 an nisa ayat 9 76 surat+Asy+syuara+ayat+157 77 an nahl ayat 43 78 Kitab belakang 79 Ibrahim ayat 3 80 surat al baqarah 81 Anjing 82 hewan ternak 83 Ayat 36 surat al isra 84 Al-Baqarah [2] ayat 43 85 SURAT LUKMAN 86 Ibrahim ayat 31 87 Al-Baqarah ayat 177 88 surah Ar-Ra’du ayat 11 89 an nisa ayat 135 90 al maidah ayat 3 91 Al-Israa’ ayat 24 92 Sedekah 93 Al mu'minun ayat 51 94 ali imran+191 95 Rezeki 96 Terhadap diri 97 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 98 muhammad+ayat+23 99 sungai 100 Surat annisa ayat 56

Hasil pencarian tentang asy-syu'ara+ayat+197

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ


197. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu...`ara disebutkan bahwa perkataan ini adalah perkataan Firaun sendiri.
-deskripsi"> Dalam Surah Asy Syu’ara diterangkan, bahwa yang mengatakannya adalah Firâ
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
hawa nafsunya sebagai tuhannya) maksudnya orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya; dalam ungkapan ayat...Sedangkan jumlah Manittakhadza Hawaahu adalah Maf'ul Awwal dari lafal Ara-aita, dan Maf'ul yang kedua
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
Firaun, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh firman-Nya sewaktu menceritakan tentang Musa dalam surah Asy...Asy Syu'ara, 18).
[[91 ~ ASY-SYAMS (MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 15 ayat ~ Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah
(Bagaimana pendapatmu) lafal Ara-ayta dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna Ta'ajjub
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
dan minuman) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb
tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy...Syu’araa’: 53-68)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami
Asy Syuuraa: 40)…dst.”

-deskripsi"> Maksudnya, apa yang mereka ucapkan berupa...menghadapinya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
menafsirkan, bahwa memang ada dua air yang berdampingan, namun tidak menyatu seperti yang disebutkan dalam ayat...Syaikh Asy Syinqithi rahimahullah berkata, “Saya pernah berkunjung ke kota Sanlois pada tahun 1363
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan
Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

Asy-Syu'ara, 100).
Maka Beliau menjawab dengan jawaban seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ayat...tafsir-deskripsi"> Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Orang-orang (para ulama) berselisih tentang tafsir ayat...Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” Namun pendapat ini dibantah oleh Syaikh Asy...meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Hammad bin Zaid bin Tsabit dari Anas, ia berkata: Turun ayat
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...Asy Syu’araa: 214) Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas Shafa dan menyeru, “Wahai
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak