Paling Sering Dicari

1 surat al-hadid ayat 57 2 Sabar 3 ali imran 4 hujan 5 Al+hijr+ayat+47 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 ali imran ayat 185 10 Surat yasin 11 al ikhlas 12 Hadits Abu Daud Nomor 4432 13 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 14 ali imran 159 15 surat thaha ayat 180 16 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 17 al-insyirah ayat 5 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 Aman 20 huud+40 21 laut 22 ali imran 64 23 al baqarah ayat 219 24 awan 25 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 AL HUJURAT AYAT 11 28 al bayyinah ayat 8 29 al hasyr ayat 7 30 An-nisa ayat 58 31 surat al baqarah ayat 11 32 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 33 Ar-Rahman ayat 19 34 al fatiha ayat 1 35 AL MAIDAH AYAT 2 36 saba 15 37 Tafsir kepuasan kerja 38 Ayat 43 39 Al+hijr+ayat+48 40 surat Al furqan ayat 20 41 al maidah ayat 3 42 Ali Imran 110 43 surat Al furqan ayat 9 44 hewan 45 akhlak 46 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 47 annisa ayat 58 48 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 49 surah Ar-Ra’du ayat 11 50 Surat Al baqarah 51 Al Imran ayat 7 52 al maidah ayat 8 53 gembira 54 Zakat fitrah 55 munafik 56 al baqarah ayat 124 57 AL BAQARAH AYAT 43 58 luqman 59 Bersyukur 60 Nabi Yahya 61 surat al-araf 31 62 al+mursalat+ayat+32 63 al fatihah ayat 1 64 an nisa ayat 1 65 surah al imran 110 66 Surat annisa ayat 56 67 an nisa ayat 59 68 Surah an Nisa ayat 3 69 Al-Baqarah [2] ayat 43 70 Ibnu majah 127 71 al+mursalat+ayat+33 72 al+fatihah+ayat+2 73 yunus 101 74 surah+al+imran+110 75 Surat+Al-Baqarah 76 Al mu'minun ayat 51 77 yusuf 87 78 Imran 30 79 Surat Al-Baqarah ayat 10 80 al baqarah ayat 275 81 Al Baqarah ayat 30 82 Rezeki 83 muhammad+ayat+23 84 al baqarah ayat 28 85 Surat Ap Ahqaf ayat 9 86 al ahzab ayat 70 87 al araf ayat 31 88 Hadits Abu Daud No. 1241 89 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 90 allah maha tau 91 ali+imran+159 92 Al+Ankabut+ayat+64 93 Palestina 94 anjing 95 Ayat 216 96 Ibrahim 25 97 zakat qardh 98 al ghasiyah ayat 17-20 99 al-baqarah-ayat-286 100 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152

Hasil pencarian tentang ayat+29:20

-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Dari ayat 19 dan 20 dapat diambil kesimpulan:

-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Jika mereka meminta minum, niscaya mereka...Al Kahfi: 29).

kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
-deskripsi"> Hal seperti firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala di ayat yang lain, “Dan...Al Kahfi: 29)

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya...Shaad: 29).

kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan Ramadhan sehingga turun ayat...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di juz 29 hal. 124-125 dimana para perawinya adalah...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Dengan demikian maksud ayat 19-20 ialah bahwa ada dua laut yang keduanya terpisah karena dibatasi oleh

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu
[[81 ~ AT-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 29 ayat ~ Surat al-Takwîr
Hal ini sangat mengherankan Musa, sehingga ia berkata kepada istrinya seperti yang disebutkan dalam ayat...29.
selain mereka adalah perkara yang tidak disanggupi atau perkara berat, maka Allah menerangkan dalam ayat...perbuatan-perbuatan seseorang, baik atau buruk, yang akan dibacakan pada hari kiamat (lihat surat Al-Jatsiyah ayat...29).
Ada pula yang mengatakan, bahwa kata “Kallaa” di ayat ini artinya “Alaa” (Ingatlah!)....ketika berlalu dan dengan Subuh ketka semakin terang karena semuanya (bulan, malam dan Subuh) mengandung ayat-ayat...Al Kahfi: 29)

Ayat ini dibatasi dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah Ta’ala, “Dan kamu tidak dapat menghendaki...At Takwir: 29) yakni, kita memang mempunyai pilihan untuk melakukan sesuatu tanpa ada yang memaksa, akan
[[90 ~ AL-BALAD (KOTA) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Allah bersumpah demi tanah suci, Mekah, tempat
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153
Frase "mitsqâlu dzarrah" pada ayat ini berarti 'seberat atom'....Isyarat ilmiah al-Qur'ân ini baru dapat diketahui pada abad 20.
-deskripsi"> Yulhiduun (menyimpang) dalam ayat tersebut maksudnya menyimpang dari yang...Allah mengancam orang-orang yang berbuat ilhad (penyimpangan) terhadap ayat-ayat-Nya, bahwa orang itu...Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (Al Kahfi: 29)

Dalam ayat ini terdapat dalil besarnya keharaman membunuh seorang mukmin dan bahwa hal itu bertentangan...Diyatnya menurut As Sunnah adalah seratus ekor unta dengan rincian; 20 bintu makhaadh, 20 bintu labun..., 20 ibnu labun, 20 hiqqah dan 20 jadza'ah....Dalam ayat ini terdapat anjuran memaafkan, karena Allah menamainya sedekah, sedangkan sedekah itu diperintahkan
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia
[[20 ~ THAHA Pendahuluan: Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan...di Mekah, kecuali ayat 130 dan 131....Kendati demikian, mereka tetap tidak mampu mendatangkan satu surat pendek atau beberapa ayat saja yang...serupa dengan surat dan ayat al-Qur'ân.
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Kalau saja tubuh seseorang kehilangan 20% air, maka ia tidak akan dapat bertahan hidup.
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Imam Ibnu Katsir berkata, “Banyak para mufassir yang menyebutkan di ayat...musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,-- dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (An Najm: 19-20...Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya....Adh Dhahhak berkata, “Jibril dengan perintah Allah menghapuskan godaan setan dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.â...menyingkirkan (godaan setan itu), menghilangkannya, membatalkannya dan menerangkan bahwa hal itu bukan termasuk ayat-ayat-Nya.â
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah.