Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 Ibrahim 5 al-baqarah ayat 23 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 ar-rum ayat 21 9 sabar 10 cinta 11 Kurban 12 surat ali' imran ayat 185 13 JUAL BELI AYAT 14 Ar Rahman 15 lumpuh dan buta 16 sedekah 17 dosa 18 al ikhlas 19 Zina 20 Nikah 21 Maryam 22 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 23 miskin 24 ayat kursi 25 ali imran 159 26 ali imran 134 27 Matahari 28 al ahzab ayat 21 29 perempuan 30 Putra 31 al infitar ayat 6 7 32 yunus 99 33 Al-ahzab ayat 70 34 surat Al-Baqarah ayat 177 35 al baqarah ayat 256 36 an nur ayat 35 37 al baqarah ayat 233 38 Nabi Ismail 39 Aliimram+ayat+105 40 al ahzab ayat 70 41 jual beli 42 al imran ayat 47 43 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 44 al imran 200 45 al-mukminun+ayat+34 46 pagi 47 al+anam+ayat+14 48 surat al imran ayat 185 49 Surah An-Najm ayat 24 50 Gunung 51 AN NAML AYAT 88 52 tafsir surat al imran ayat 104 53 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 54 Hadits Muslim Nomor 2314 55 luqman ayat 12 56 surah al-baqarah ayat 153 57 buta 58 Musnad Ahmad 18808 59 al+anam+ayat+15 60 Ali+Imran+ayat+189 61 Rezeki 62 asy-syu'ara ayat 197 63 Surah Taha ayat 5 64 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 65 imran 66 al hijr 55-56 67 atap terpelihara 68 surah+al-kafirun+ayat+1-6 69 Qs. Maryam 33 70 ayat qursi 71 lidah 72 ali imran 26 73 ali imran : 92 74 surat Al-ibrahim ayat 10 75 arah 76 waris 77 al-Hujurât ayat 6 78 UJIAN 79 aL IMRAN AYAT 2 80 al+anam+ayat+16 81 Saksi 82 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 83 AL A'RAF AYAT 52 84 surat al-an'am ayat 59 85 jujur 86 surah an-nisa ayat 29 87 al anbiya ayat 30 88 ar rahman 19 89 Hadits ahmad jauhi kufur 90 Hadits Muslim Nomor 4936 91 berkata benar 92 Bahasa kaumnya 93 gandum 94 Ayat+nikah+misyar 95 Yusuf ayat 103 96 al imran ayat 159 97 al isro ayat 1 98 kesulitan 99 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 100 at+taubah+ayat+103

Hasil pencarian tentang az+zumar+ayat+53

۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ


53. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan...karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az...Zumar: 45.
karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas sebagaimana yang diterangkan dalam surah Az...Zumar: 45.
Az Zumar: 16)

dan diseret di atas mukanya ke dalam air yang sangat panas kemudian dibakar dalam api (lihat surah Az...Zumar: 71-72).
dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.” (Az...Zumar: 45)

Az Zumar: 68).

kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir Q., s. al-Zumar...ayat 7.
Az Zumar: 10)

-deskripsi"> Menurut Ibnu Katsir, maksudnya adalah barang siapa yang...tidak akan menimpanya, maka tidak akan mengenainya.” Al A’masy berkata dari ‘Alqamah tentang ayat
[[39 ~ AZ-ZUMAR (ROMBONGAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 75 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat yang...diturunkan pada periode Mekah, kecuali ayat- ayat 52, 53 dan 54 yang turun pada periode Madinah.
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan tidak menghadiri Az Zuur, yakni ucapan...menjauhi semua majlis yang di dalamnya penuh dengan ucapan dan perbuatan yang haram, seperti mengolok-olok ayat-ayat...Jika mereka tidak menghadiri Az Zuur, maka tentu mereka tidak mengucapkan dan melakukannya.Termasuk ucapan...Az Zuur adalah persaksian palsu.

-deskripsi"> Ayat 53 dan 55 menunjukkan Allah Mahakuasa menghidupkan kembali, sebagaimana
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az
bermaksud menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat...lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...tidak menyebutkan hal itu dari bapaknya, yakni Abu Bakar (Abdullah bin Abi Mulaikah atau Abdullah bin Az..., dan di sana disebutkan secara tegas bahwa Abdullah bin Abi Mulaikah diceritakan oleh Abdullah bin Az...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu...Az Zukhruf: 32)

-deskripsi"> Yakni berkuasa terhadap makhluk Allah dan milik-Nya
sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy Syu’araa’: 53...-68)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami.
Musykilul Atsar dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Ada ayat...mengetahui, apakah mereka sudah mengetahui maksudnya sehingga tidak bertanya.” Lalu dikatakan, “Ayat...” Ia menjawab, “Yaitu ketika turun ayat, “Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah...Kamu (pasti) masuk ke dalamnya.” Ayat ini terasa berat bagi penduduk Mekah....Az Zukhruf: 57). Hadits ini menurut Syaikh Muqbil adalah shahih lighairih.
Ayat ini menunjukkan, bahwa mentadabburi Al Qur’an akan membawa seseorang kepada kebaikan dan melindungi...Az Zukhruf: 23-24)

[[22 ~ AL-HAJJ (IBADAH HAJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Surat yang terdiri atas 78 ayat ini termasuk...kelompok surat-surat Madaniyyah, kecuali ayat 52, 53 54 dan 55.
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Ayat-ayat itu semua menunjukkan kemahakuasan Allah dengan bukti-bukti dan tanda-tandanya yang terlihat
[[53 ~ AN-NAJM (BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 62 ayat ~ Sumpah yang terdapat pada permulaan surat...Ayat-ayat itu semua menunjukkan kemahakuasan Allah dengan bukti-bukti dan tanda-tandanya yang terlihat
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...maka sesungguhnya sembahan-sembahan mereka sama seperti yang engkau katakan.” Maka Allah menurunkan ayat...Apa maksud), “Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat.” (Az
Al Kahfi: 53)

[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan...Allah dalam membangkitkan dan menghidupkan orang mati; ancaman keras kepada orang yang menyelewengkan ayat-ayat...Hal ini dapat kita pahami melalui ayat 53: "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kemahakuasaan...bahwa sikap orang-orang kafir itu disebabkan oleh keragu-raguan akan kebangkitan yang terdapat pada ayat
menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar Ramaadiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az...menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi
bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka" (lihat Az
Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Abdullah bin Az...menyelisihimu.” Maka keduanya berbantah-bantahan sampai suaranya keras, kemudian turunlah tentang hal itu ayat...mendahului Allah dan Rasulnya…dst.”

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy menerangkan, “Ayat...Dalam ayat ini terdapat larangan yang keras mendahulukan ucapan selain Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam
seperti shuhuf Nabi Ibrahim (dan Alkitab) menurut satu qiraat dengan memakai 'ba' pada al-kitab dan az-zubur