Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 kemudahan 10 ar-rum ayat 21 11 rumah 12 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 13 Maryam 14 Disebabkan 15 ibrahim 37 16 surah al-maidah ayat 8 17 Jihad 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Adam 20 Dua masa 21 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 22 surat+al+imranayat+110 23 Ta ha+ayat+14 24 Kafir 25 sabar 26 al-mukminun+ayat+34 27 Aliimram+ayat+105 28 ilmu 29 al isra ayat 36 30 al baqarah ayat 275 31 cinta 32 Al Isra ayat 73 33 Jika allah menganugerahi rahmat 34 Ikhlas 35 al isra ayat 7 36 al a'raf ayat 52 37 Berdebat 38 al ahzab ayat 21 39 Surga 40 surat al mujadalah ayat 11 41 matahari 42 puasa 43 Al-Imran (3 : 130) 44 Al-Imran ayat 130 45 hadist tentang perilaku konsumen 46 Hadits Muslim Nomor 3035 47 Manusia 48 miskin 49 Iman 50 Nikah 51 surat Toha ayat 14 52 tafsir al maidah ayat 2 53 sunat perempuan 54 berserah diri 55 An Nahl ayat 125 56 AL Hasyr ayat 7 57 permainan 58 maryam ayat 30-35 59 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 60 al baqarah ayat 269 61 Susah payah 62 Surat Al-Baqarah Ayat 256 63 makanan 64 Metode pendidikan 65 Bahasa kaumnya 66 al jumuah ayat 10 67 Gelap 68 Ditanya 69 durhaka 70 al-baqarah ayat 164 71 al anam ayat 83 72 surat abasa 73 Surat Al A'raf ayat 157 74 ayat+menyembunyikan+ilmu 75 dalil hidayah 76 albaqarah ayat 221 77 Al-ikhlas 78 Dongeng 79 allah sembahlah 80 Zina 81 AN NABA AYAT 7 82 Tanah 83 surah al kautsar ayat 1-3 84 al ikhlas 85 al bayyinah ayat 5 86 al+qiyamah+ayat+1-2 87 Kurang ilmu 88 Perubahan zat 89 Ali imran ayat 191 90 Laut 91 surat yasin 92 Abu Daud 1397 93 perempuan 94 Hud ayat 5 tema apa 95 surat saba surah yang ke berapa 96 ar rum ayat 56 97 Gunung-gunung burung-burung daud 98 Surat yunus+ayat+8 99 injil 100 Membunuh

Hasil pencarian tentang belanja

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 5
Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
tafsir-deskripsi"> Yakni karena dijadikan-Nya hancur setelah kamu bersusah payah menanamnya dan mengeluarkan belanja
dibaca qayyima jamak dari qiimah; artinya alat untuk menilai harga benda-benda (hanya berilah mereka belanja
bagi mereka"

-deskripsi"> Ada yang mengartikan "jika kamu mencampurkan nafkah belanja...kamu dengan nafkah belanja mereka", maka mereka (anak yatim) tersebut adalah saudara kita, yakni tidak
1) dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja
mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan maskawin dan belanja