Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 ILMU 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 zakat 13 al fushilat ayat 33 14 riba 15 ibrahim 16 sedekah 17 luqman 18 yunus 19 Al imran 20 menuntut ilmu 21 ali imran 133 22 An nisa ayat 4 23 al baqarah ayat 275 24 Al maidah ayat 90 25 al baqarah ayat 282 26 Sholat 27 ali imran 159 28 suraT Al-Maidah AYAT 38 29 banjir 30 al maidah ayat 1 31 sabar 32 Muhammad 33 iman 34 ar rahman 33 35 al-Baqarah ayat 275 36 yusuf 37 Al-Baqarah ayat 4 38 an nisa ayat 29 39 Al Imran 104 40 sedih 41 al-isro ayat 26 42 shalat 43 Hujan 44 Imran 45 luqman ayat 15 46 surga 47 Yusuf 87 48 Surat 19 ayat 12 49 pemimpin 50 ikhlas 51 laut 52 Ayat sedekah 53 Jual beli 54 khalifah 55 bumi 56 bersyukur 57 kurma 58 Makar 59 Minyak+bumi+pertambangan 60 Luqman ayat 18 61 teman 62 ali imran 14 63 hewan dan tumbuhan 64 Al isra ayat 23 65 al hujurat ayat 13 66 Ghaib 67 Soal sholat taraweh 68 Muhammad 7 69 nikmat 70 fitnah 71 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 72 al maidah ayat 3 73 mukmin 74 Surat Al -insyirah 75 ANNISA AYAT 29 76 al baqarah ayat 185 77 Maaf 78 An Nahl ayat 114 79 Nafas 80 gaib 81 warna kulit 82 ali imran 52 83 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 84 ali imran 112 85 al kahfi ayat 29 86 Tafsir quraish shihab surah al anaam ayat 82 ,jilit dan tempat +tahun terbitnya 87 an nahl ayat 115 88 surat Asy syura ayat30 89 Injil 90 yusuf 57 91 Ibadah 92 ali+imran+ayat+19 93 hadits puasa 94 al ikhlas 95 surat an nahl ayat 32 96 nikah 97 Puasa sya'ban 98 at tin ayat 4 99 an nisa ayat 58 100 yunus 57

Hasil pencarian tentang bencana

Katakan, "Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana-bencana itu, juga dari bencana- bencana
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 10
Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata...: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga,
Katakan kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, "Siapa yang mampu menyelamatkan kalian dari bencana-bencana...perlindungan kepadanya dengan penuh tunduk mengatakan, 'Kami bersumpah, apabila engkau selamatkan kami dari bencana...- bencana itu, kami tidak akan melupakan kebaikanmu, dan akan sangat berterima kasih kepadamu
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ketika kalian terkena musibah atau ketika kalian takut tertimpa bencana...Tanyakan mereka tentang bencana itu!...Kalian pasti tidak akan mendapati mereka mampu menghindarkan bencana itu atau mengalihkannya dari kalian
(Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana) kemiskinan dan kesengsaraan (yang menimpanya..., niscaya dia akan berkata, "Telah hilang keburukan-keburukan itu) yaitu bencana-bencana tersebut (dariku
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 76
Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 115
Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 35
Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
menyelamatkan kamu) dibaca dengan takhfif yaitu yunjiikum dan dibaca dengan tasydid yaitu yunajjiikum (daripada bencana...itu dan dari segala macam kesusahan) kesulitan yang selain bencana itu (kemudian kamu kembali menyekutukan
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa...rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana
Mereka berdua beserta kaumnya Kami selamatkan dari bencana besar yang menimpa Fir'aun dan kaumnya.
Kami telah menyelamatkan Nûh dan orang-orang yang beriman bersamanya dari bencana tenggelam dan topan
(Dan Kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar) yakni dari banjir yang
Bencana di bumi, langit dan gunung hampir saja terjadi karena mereka menyatakan bahwa Allah mempunyai
Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqûm itu sebagai bencana dan siksaan bagi orang-orang musyrik di
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 64
Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu
(Sesungguhnya Saqar itu) neraka Saqar itu (adalah salah satu bencana yang amat besar) malapetaka yang
penduduk Mekah ("Siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari kegelapan-kegelapan di darat dan di laut) dari bencana-bencananya...menyelamatkan kami) dalam qiraat lainnya dibaca anjaytanaa, yakni Allah (dari ini) maksudnya dari kegelapan dan bencana-bencana
(Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya) yaitu kaum Bani Israel (dari bencana yang besar) dari perbudakan
Kami pun menyelamatkan golongan yang beriman bersama Shâlih dari bencana yang menghancurkan itu, lantaran
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Jama'a dan Jamma'a (harta dan menghitung-hitungnya) dan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana
Seperti balasan yang menolak bencana itu, Kami akan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik dengan
mendapat kemenangan dan ganimah (mereka merasa tidak senang karenanya dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana...memikirkan urusan kami) secara matang sewaktu kami tidak ikut berangkat (sebelumnya.") sebelum terjadinya bencana
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 30
Dan orang yang beriman itu berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana
Pada hari itu terjadilah bencana, dan langit menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan.
Pada hari itu terjadilah bencana, dan langit menjadi terbelah dengan hilangnya keseimbangan.