Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 8 angin 9 Al+hujurat+ayat+13 10 tentang kurban 11 ali imran 103 12 surah al baqarah ayat 2 13 Al Baqarah ayat 285 14 al qalam ayat 4 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 Sedekah 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 zakat 19 saba 15 20 talak 21 at tahrim ayat 6 22 al baqarah ayat 177 23 ali imran 24 ali imran 190 25 Al ahzab ayat 21 26 an nisa ayat 59 27 ali imran 159 28 Al hujurat ayat 9 29 al hajj ayat 7 30 Ibrahim Ayat 7 31 Al baqarah ayat 30 32 surat al araf ayat 54 33 Melaksanakan haji 34 kafir 35 al maidah ayat 8 36 surat+at+tagabun+ayat+1 37 ilmu 38 Terbit 39 al ikhlas 40 al anfal ayat 60 41 ali imran 104 42 ar rad ayat 11 43 Cahaya Allah 44 an nisa ayat 29 45 Pendidikan islam sebelum menikah 46 hawa 47 Luqman ayat 12 48 Surah Al Maidah ayat 15-16 49 Al hujurat ayat 13 50 upah 51 al-hujurat ayat 9 dan 10 52 beriman kepada allah 53 al-a'raaf+7 54 al baqarah ayat 285 55 maryam 56 at taubah ayat 60 57 Alat pembelajaran 58 Muslim itu bersaudara 59 Yusuf 87 60 Al baqarah ayat 229 61 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 62 riba 63 Rumah 64 yunus ayat 3 65 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 66 miskin 67 surat al-anbiya ayat 22 68 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 69 Ghafur ayat 78 70 solat jemaah dua puluh tujuh darjat 71 al-alaq+ayat+3 72 qs al isro ayat 1 73 Melupakan jasa orang 74 Tajwid surat an-nisa ayat 34 75 al-mujadalah ayat 11 76 iman kepada malikat 77 Al Bayyinah ayat 5 78 Surah Al Baqarah Ayat 180 79 al-alaq+ayat+4 80 al maidah ayat 2 81 al hujurat ayat 10 82 al+isra+ayat+26 83 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 84 Surah+Al+Baqarah+Ayat+180 85 al-alaq+ayat+5 86 yunus 61 87 al baqarah ayat 282 88 muhammad 36 89 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 90 Musibah 91 yusuf 111 92 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 93 Pendusta 94 Tafsir hak anak terhadap orang tua 95 at-tahrim ayat 6 96 al+maidah+ayat+122 97 al imran 98 an nisa ayat 58 99 amanat 100 menjual minuman keras

Hasil pencarian tentang adil

baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil...) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia....Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil.
timbanglah sesuatu dengan timbangan yang sempurna, sehingga orang-orang dapat mengambil haknya secara adil
Pembagian itu sungguh merupakan pembagian yang tidak adil, karena kalian telah menjadikan sesuatu yang
Maka dari itu, tegakkanlah timbangan itu secara adil pada setiap transaksi yang kalian lakukan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
(Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kalian mengurangi timbangan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 47
mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 152
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
telah datang rasul mereka) kepadanya mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...) secara adil; untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman
(Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil) pembagian yang lalim; berasal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya
Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 112
(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil.
memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan memberikan timbangan yang tidak adil
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 112
amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan
hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil...kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil
wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil...Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal
Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil
Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghimpun kita dan akan memberikan keputusan antara kita secara adil