Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 Ibrahim 5 al-baqarah ayat 23 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 ar-rum ayat 21 10 sabar 11 cinta 12 Kurban 13 surat ali' imran ayat 185 14 Ar Rahman 15 JUAL BELI AYAT 16 lumpuh dan buta 17 sedekah 18 dosa 19 al ikhlas 20 Zina 21 Nikah 22 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 23 Maryam 24 miskin 25 Putra 26 ayat kursi 27 al anbiya ayat 30 28 ar rahman 19 29 Al-ahzab ayat 70 30 Matahari 31 al ahzab ayat 21 32 ali imran 159 33 ali imran 134 34 perempuan 35 al infitar ayat 6 7 36 yunus 99 37 an nur ayat 35 38 surat Al-Baqarah ayat 177 39 al imran ayat 47 40 Nabi Ismail 41 Aliimram+ayat+105 42 al baqarah ayat 256 43 jual beli 44 al baqarah ayat 233 45 al ahzab ayat 70 46 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 47 Surah An-Najm ayat 24 48 al imran 200 49 al-mukminun+ayat+34 50 pagi 51 al+anam+ayat+14 52 surat al imran ayat 185 53 Gunung 54 AN NAML AYAT 88 55 albaqarah ayat 26 56 buta 57 Surah Yusuf ayat 30 58 al+anam+ayat+15 59 Rezeki 60 asy-syu'ara ayat 197 61 Surah Taha ayat 5 62 imran 63 niat 64 Hadits Muslim Nomor 2314 65 arah 66 waris 67 al-Hujurât ayat 6 68 UJIAN 69 aL IMRAN AYAT 2 70 al+anam+ayat+16 71 Saksi 72 AL A'RAF AYAT 52 73 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 74 surah al maidah ayat 96 75 atap terpelihara 76 Qs. Maryam 33 77 lidah 78 ali imran 26 79 ali imran : 92 80 surat Al-ibrahim ayat 10 81 luqman ayat 12 82 berkata benar 83 gandum 84 Ayat+nikah+misyar 85 surat al-an'am ayat 59 86 jujur 87 al hijr 55-56 88 al hujurat ayat 10 89 Hadits ahmad jauhi kufur 90 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 91 Hadits Muslim Nomor 4936 92 Hadist ibnu majah 2172 93 Bahasa kaumnya 94 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 95 kacang adas 96 ayat al-Baqarah 219 97 Yusuf ayat 103 98 al isro ayat 1 99 kesulitan 100 at+taubah+ayat+103

Hasil pencarian tentang adil

baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil...) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan
Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia....Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu...untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang...(kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 152
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
telah datang rasul mereka) kepadanya mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...) secara adil; untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman
(Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil) secara adil dan tidak curang....(Dan apabila kamu berkata) dalam masalah hukum atau lainnya (maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya
Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil...kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil
wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil...Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal
-deskripsi"> Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada...Adil yang diperintahkan Allah ini mencakup adil terhadap hak-Nya dan adil terhadap hak hamba-Nya....Adil juga berlaku dalam mu’amalah, yaitu dengan bermu’amalah dalam akad jual beli dan tukar-menukar...

-deskripsi"> Adil hukumnya wajib, sedangkan ihsan adalah keutamaan dan disukai, misalnya
yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil...orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil
Qur'an turun dengan kebenaran, mengandung kebenaran, beritanya benar, perintah dan larangannya pun adil...

-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hakim harus berilmu dan adil....Dalil berilmu berdasarkan firman Allah, "dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu" dan dalil adil
(Dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil) artinya bersikap sama tanpa berat sebelah (di antara...(Dan jika kamu mengadakan perjanjian) yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran (dan menjaga diri
(Dan telah diberikan keputusan di antara mereka) yakni di antara makhluk (dengan adil) secara adil (sedangkan
Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan Dia akan menjaga serta memberi pahala
Yang dilarang berlaku tidak adil adalah dalam hal yang disanggupi seseorang, seperti dalam hal nafkah...

-deskripsi"> Dengan bersikap adil dalam giliran dan nafkah.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, kalau suami memiliki lebih dari satu istri, tidak selamanya
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
-deskripsi"> Yakni Kami tidaklah menzalimimu, akan tetapi berbuat adil terhadap kamu.
katakanlah, "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil...) bersikap adil (di antara kalian) dalam masalah memutuskan hukum (Allahlah Rabb kami dan Rabb kalian
timbanglah sesuatu dengan timbangan yang sempurna, sehingga orang-orang dapat mengambil haknya secara adil
Pembagian itu sungguh merupakan pembagian yang tidak adil, karena kalian telah menjadikan sesuatu yang