Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Zabur 6 saba 16 7 Riba 8 Surat an nahl ayat 44 9 Injil 10 Dalil+tentang+judi 11 ali imran 159 12 gunung 13 Tuhan 14 al hujurat ayat 13 15 zakat 16 Penyakit 17 Al Maidah ayat 2 18 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 19 ibrahim 7 20 akal 21 maryam 16 22 dalil+kitab+injil 23 Cinta+tanah+air+ 24 Surat Al-A’raf Ayat 144 25 menyelam 26 Saba 13 27 berlomba 28 Berfikir+positif 29 Tajwid+surat+al+anbiya 30 yusuf ayat 111 31 Hikmah 32 Kitab+injil+alisra 33 al+lail+ayat+1-2 34 sabar 35 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 membunuh 38 at+talaq+ayat+3 39 yusuf 69 40 Taurat 41 Alankabut ayat 10 42 QS. Ali Imran ayat 104 43 Pintu+rezeki 44 ar+rahman+20 45 Sakit 46 Surat Al alaq 47 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 48 judi 49 al+ikhlas 50 maryam+17 51 at taubah ayat 36 52 Al+anfal+ayat+82 53 Samiri 54 yunus 57 55 ali imran 56 yunus 57 Kayu 58 at taubah ayat 105 59 Hadis kitab zabur 60 Muhammad 61 Al imran 130 62 nafsu 63 Pengertian dalil kitab 64 bekerja 65 hadits kitab taurat 66 pinjaman 67 al+hijr+22 68 Hadist kitab Zabur 69 anjing 70 Ali Imran 139 71 takut 72 kitab+zabur 73 saba+16 74 Ali Imran ayat 164 75 hadist+al-hujurat+ayat+12 76 An nisa ayat 58 77 al-A’raf+ayat+204 78 al imran 103 79 Al bayyinah ayat 1 80 dalil+kitab+zabur 81 Berpikir 82 Al Hijr 74 83 Al baqarah ayat 43 84 Kesengsaraan dan kemelaratan 85 Surah yang berkaitan dengan kitab Taurat 86 fangqolibu bini mati 87 surat ali imran ayat 104 88 surah al ahzab ayat 45-46 89 PelajarN+surat+az+zumar Ayat 39 90 ar rahman 19 91 anisa+ayat+20 92 Surat an nisa ayat 59 93 Ali imron ayat 173 94 Hujan 95 Maryam 17 96 Durhaka 97 al baqarah ayat 177 98 al jumuah ayat 9 99 Surat annas 100 bertengkar

Hasil pencarian tentang adil

baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil...) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia....Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil.
timbanglah sesuatu dengan timbangan yang sempurna, sehingga orang-orang dapat mengambil haknya secara adil
Pembagian itu sungguh merupakan pembagian yang tidak adil, karena kalian telah menjadikan sesuatu yang
Maka dari itu, tegakkanlah timbangan itu secara adil pada setiap transaksi yang kalian lakukan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
(Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kalian mengurangi timbangan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 47
mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 152
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
telah datang rasul mereka) kepadanya mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...) secara adil; untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman
(Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil) pembagian yang lalim; berasal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya
Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 112
(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil.
memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan memberikan timbangan yang tidak adil
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 112
amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan
hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil...kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil
wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil...Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal
Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil
Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghimpun kita dan akan memberikan keputusan antara kita secara adil