Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 Ali imran 159 4 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 5 Al+imran+191 6 niat 7 al ikhlas 8 AL HAJJ AYAT 7 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 An nasr ayat 2 11 Menuntut ilmu 12 yusuf 13 Luqman ayat 14 14 al quran 15 makan 16 kami 17 sholat 18 ali imran 130 19 obat 20 Maryam 21 An nisa ayat 58 22 kiamat 23 Ibrahim 24 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 25 Al baqarah ayat 2 26 yusuf 87 27 ayat kursi 28 Al-Hujurat Ayat 13 29 9 surat al-hadid ayat 3 30 Al+waqi'ah+ayat+68 31 al+maidah+ayat+9 32 Nikah 33 al+hujurat+ayat+12 34 dalil+kitab+zabur 35 Surat Al kahfi 36 ilmu 37 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 38 al+luqman+9 39 al+luqman+8 40 Perangilah 41 al mulk ayat 30 42 al maidah ayat 90 43 al-maidah ayat 3 44 dalil+kitab+injil 45 Ar+rum+ayat+31 46 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 47 jual beli 48 yunus 49 Al-Baqarah Ayat 282 50 Latin dan arab 51 al-baqarah ayat 275 52 Alam 53 Solawat nabi 54 zabur 55 Surah Al Maidah Ayat 90 56 al maidah ayat 44 57 sabar 58 menutup mulut 59 akal 60 dosa 61 petunjuk 62 ar rum ayat 21 63 Surga 64 Muhammad 19 65 Hadits kitab taurat 66 Pahala baca quran 67 al maidah ayat 8 68 Berbuat kebaikan dan etos kerja 69 al anfal ayat 11 70 An nisa ayat 136 71 Al-Baqarah ayat 197 72 luqman+ayat+13 73 niat sholat idul Fitri 74 ibrahim 7 75 surat al fatihah 76 Musa mariam isa 77 dalil+kitab+taurat 78 surah Al-Baqarah ayat 155 79 Asy-Syu’ara Ayat 214 80 ali imron ayat 130 81 +zabur 82 keburukan 83 Menjelaskan 84 yunus+41 85 al-A’raaf:157 86 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 87 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 88 Zikir 89 Al hijr 90 ibrahim 4 91 Al-Baqarah ayat 185 92 An-Nisa Ayat 58 93 Hud ayat 88 94 Al Baqarah ayat 30 95 Ali imran 185 96 Ayat 38 97 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 98 Sulaiman 99 Bunyi bacaan tasbih tahmid dan takbir 100 Ali Imran ayat 9

Hasil pencarian tentang adil

baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil...) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka) dengan secara adil....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 8
hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil....Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Lalu didatangkan para nabi dan orang-orang adil untuk menjadi saksi atas perbuatan umat manusia....Mereka pun kemudian diadili secara sangat adil.
timbanglah sesuatu dengan timbangan yang sempurna, sehingga orang-orang dapat mengambil haknya secara adil
Pembagian itu sungguh merupakan pembagian yang tidak adil, karena kalian telah menjadikan sesuatu yang
Maka dari itu, tegakkanlah timbangan itu secara adil pada setiap transaksi yang kalian lakukan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
(Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kalian mengurangi timbangan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 47
mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 152
Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah
telah datang rasul mereka) kepadanya mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...) secara adil; untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman
(Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil) pembagian yang lalim; berasal dari lafal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya
Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 112
(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil.
memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan memberikan timbangan yang tidak adil
Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 112
amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan
hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil...kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil
wajib untuk dilaksanakan, tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil...Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal
Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil
Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghimpun kita dan akan memberikan keputusan antara kita secara adil