Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 surat ali' imran ayat 185 8 Adam 9 ar-rum ayat 21 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 dosa 12 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 13 Jihad 14 Nikah 15 Dua masa 16 cinta 17 hutang 18 al mujadalah ayat 11 19 surah al-maidah ayat 8 20 matahari 21 surat al imran ayat 185 22 Saba 13 23 Jika allah menganugerahi rahmat 24 Ikhlas 25 hadist tentang perilaku konsumen 26 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 27 ALI IMRAN 159 28 maryam 29 Berdebat 30 puasa 31 Al-Imran (3 : 130) 32 miskin 33 Al-Imran ayat 130 34 sabar 35 al-mukminun+ayat+34 36 surat+al+imranayat+110 37 Ta ha+ayat+14 38 al isra ayat 7 39 Kafir 40 Aliimram+ayat+105 41 ilmu 42 Ar Rahman 43 al ahzab ayat 21 44 al isra ayat 36 45 Hadits Muslim Nomor 3035 46 al a'raf ayat 52 47 az zumar ayat 68 48 Sebaik baik penolong dan pelindung 49 yunus 99 50 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 51 asy+syuara+ayat+181+182+183 52 berserah diri 53 Tentang kematian 54 ayat tentang serakah 55 Hadist ibnu majah 2172 56 AL Baqarah ayat 286 57 surah yusuf 65 58 al+maidah+ayat+ 83 59 AN NAML AYAT 88 60 iman 61 ombak 62 al an'am ayat 71 63 Yusuf 84 64 al anbiya ayat 30 65 Al Hijr 26 66 Al ikhlas ayat 1-4 67 Metode pendidikan 68 al-Hujurât ayat 6 69 berlayar 70 ATTAKASUR AYAT 1-2 71 ar rum ayat 21 72 maryam ayat 30-35 73 al-mujadalah ayat 11 74 al-imron ayat 110 75 Surat Al-Baqarah Ayat 256 76 ayat al-Baqarah 219 77 Shalat 78 surat Toha ayat 14 79 menyapih 80 adil 81 Hadits ahmad jauhi kufur 82 al jumuah ayat 10 83 Bahasa kaumnya 84 permainan 85 ayat+menyembunyikan+ilmu 86 al+qiyamah+ayat+1-2 87 khusyu 88 al-baqarah ayat 164 89 yusuf 90 surah al Maun beserta terjemahan 91 Surat yunus+ayat+8 92 durhaka 93 Gelap 94 Ditanya 95 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 96 al ikhlas 97 AL Hasyr ayat 7 98 aL IMRAN AYAT 2 99 Zina 100 ar rum ayat 56

Hasil pencarian tentang berfikir

terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 37
Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 21
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 13
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 21
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.
Tidak ada yang dapat mengerti kebenaran dan merenungkan kebesaran Allah selain orang yang berakal dan berfikir
Bahkan mereka tidak berfikir bahwa ajal mereka sebenarnya sudah dekat atau, paling tidak, sudah semakin
Mereka tidak berfikir apa-apa yang ada di balik itu semua.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 24
Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.
panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir
Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, "Jika kalian mau berfikir, kalian tentu ingat bahwa api neraka
Mereka sama sekali tidak berfikir bahwa ini adalah balasan atas kekafiran mereka yang seharusnya membuat
bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Swt. bagi orang-orang yang mau berfikir
Apakah akal kalian dicabut, wahai orang-orang yang menolak, hingga kalian tidak dapat berfikir dan merenungkan
dibuat berlipat ganda karena kekafiran dan kesesatan mereka serta karena mereka mengikuti lainnya tanpa berfikir
Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat
Dijelaskan pula bagaimana cara berfikir orang yang mengingkari al-Qur'ân.
Dijelaskan pula bagaimana cara berfikir orang yang mengingkari al-Qur'ân.
Dijelaskan pula bagaimana cara berfikir orang yang mengingkari al-Qur'ân.
Dijelaskan pula bagaimana cara berfikir orang yang mengingkari al-Qur'ân.
Begitulah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu sekalian agar kalian berfikir tentang apa yang
benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kemahakuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir
Dia juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau berfikir, menjadikan pelajaran dan beriman