Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 surga 5 an+nisa+ayat+21 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 Hukum+al+ankabut 8 surat an nisa ayat 135 9 waktu 10 ikhlas 11 al imran 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 14 Muslim 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 luqman+ayat+14 17 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 18 shalat 19 tolong menolong 20 Riba 21 Ar rahman 22 yunus 5 23 wanita 24 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 25 al kahfi ayat 2 26 zakat 27 Surat albakoroh 20_28 28 ali imran 97 29 hadits shalat 30 Al maidah ayat 2 31 puasa 32 muhammad 35 33 Zikir 34 Anak allah 35 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 36 ular 37 surah+al+baqoh+ayat+222 38 AL MAIDAH AYAT 3 39 Tajwid+surat+al+anbiya 40 Sabar 41 QS. Al-Baqarah ayat 124 42 hujan 43 dimana Allah 44 Allah 45 ayat 145 46 Nabi saw 47 pecahan 48 Ali Imran 49 Jujur 50 Pendusta 51 unta 52 Ali imran 159 53 An naml ayat 19 54 ibrahim 7 55 al+maidah+ayat+122 56 al baqarah ayat 233 57 Surat an Nisa ayat 142 58 ali+imran+19 59 Surat Nuh 60 ibrahim ayat 7 61 Surat Ar-rahman ayat 19 62 al-hijr ayat 9 63 Takwa 64 Al Qashas ayat 77 65 Nabi Isa adalah anak Allah 66 al baqarah ayat 275 67 pendidikan 68 ali+imran+146 69 al-baqarah ayat 275 70 ali imran 190 71 ayat Quran tentang sejarah 72 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 73 Petunjuk 74 ar rum ayat 21 75 yusuf 24 76 katak 77 Ali imran 133 78 an nisa ayat 58 79 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 80 Yunus 81 Jihad 82 Al insyirah ayat 5 83 kera 84 al-quran 85 Al mulk ayat 2 86 al baqarah ayat 163 87 Ayat 42 88 Al hadid ayat 20 89 an-nisa ayat 124 90 Shad ayat 27 91 tauhid 92 al hajj ayat 78 93 at tahrim ayat 6 94 Rezeki 95 Surat+al+al+isra+ayat+36 96 munafik 97 Al Baqarah ayat 30 98 ali imran 147 99 Unsur surat Ibrahim ayat 18 100 Kisah kaum sodo

Hasil pencarian tentang berfikir

untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 37
Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 21
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 13
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 21
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.
Tidak ada yang dapat mengerti kebenaran dan merenungkan kebesaran Allah selain orang yang berakal dan berfikir
Bahkan mereka tidak berfikir bahwa ajal mereka sebenarnya sudah dekat atau, paling tidak, sudah semakin
Mereka tidak berfikir apa-apa yang ada di balik itu semua.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 24
Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.
panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir
Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, "Jika kalian mau berfikir, kalian tentu ingat bahwa api neraka
Mereka sama sekali tidak berfikir bahwa ini adalah balasan atas kekafiran mereka yang seharusnya membuat
bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Swt. bagi orang-orang yang mau berfikir
Apakah akal kalian dicabut, wahai orang-orang yang menolak, hingga kalian tidak dapat berfikir dan merenungkan
dibuat berlipat ganda karena kekafiran dan kesesatan mereka serta karena mereka mengikuti lainnya tanpa berfikir
Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat
Begitulah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu sekalian agar kalian berfikir tentang apa yang
benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kemahakuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir
Dia juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau berfikir, menjadikan pelajaran dan beriman