Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 Ayat yang ada arti al quranyya 6 hujan 7 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 8 ali imran ayat 185 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Surat yasin 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 surat thaha ayat 180 13 ali imran 159 14 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 15 huud+40 16 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 17 Hadits Abu Daud Nomor 4432 18 Aman 19 al-insyirah ayat 5 20 laut 21 surat al baqarah ayat 11 22 al ikhlas 23 An-nisa ayat 58 24 al hasyr ayat 7 25 Rezeki 26 AL HUJURAT AYAT 11 27 Ar-Rahman ayat 19 28 saba 15 29 al fatiha ayat 1 30 Tafsir kepuasan kerja 31 Ayat 43 32 surat Al furqan ayat 20 33 al maidah ayat 3 34 akhlak 35 ciri ciri pasngan yang baik 36 surat Al furqan ayat 9 37 hewan 38 ali imran 64 39 Ali Imran 110 40 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 41 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 42 Sedekah 43 annisa ayat 58 44 al baqarah ayat 219 45 awan 46 al bayyinah ayat 8 47 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 48 ibrahim ayat 33 49 al+mursalat+ayat+33 50 surah+al+imran+110 51 Surat Al-Baqarah ayat 10 52 Al Baqarah ayat 30 53 an-nisa+ayat+29 54 orang tua 55 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 56 al fatihah ayat 1 57 Ibnu majah 127 58 ali+imran+159 59 Surat Al baqarah 60 Surat+Al-Baqarah 61 al baqarah ayat 124 62 ayat tentang hukum pada juz 20 63 Ibrahim 25 64 yusuf 87 65 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 66 Imran 30 67 al+fatihah+ayat+2 68 al baqarah ayat 28 69 al baqarah ayat 275 70 ali+imran+,135 71 Surat Ap Ahqaf ayat 9 72 al ahzab ayat 70 73 al ghasiyah ayat 17-20 74 Surah an Nisa ayat 3 75 Iman 76 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 77 ali imran 185 78 Nasab anak zina 79 anjing 80 surah Al-Maidah ayat 23 81 al-baqarah-ayat-286 82 riba 83 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 84 Muslim 4971 85 allah maha tau 86 surat an nisa azat 124 87 Al+Ankabut+ayat+64 88 zakat qardh 89 an nisa ayat 36 90 ali imran 139 91 Ayat 216 92 Hadits Abu Daud No. 1241 93 pendidikan 94 nuh ayat 25 95 Ayat tentang toleransi 96 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 97 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 98 Faedah hadits At tarmizi no 2292 99 Palestina 100 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+

Hasil pencarian tentang dalil+tentang+membedakan+yang+bik+dan+salah

-deskripsi"> Keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 53
Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara...yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.
Semuanya adalah ayat-ayat yang jelas, dalil yang terang terhadap semua tuntutan ilahi dan keyakinan dalam...beragama, maka Al Qur’an datang dengan membawa masalah yang paling baik dan dalil yang paling jelas...Termasuk ke dalam neraca yang Allah turunkan dan letakkan di antara hamba-hamba-Nya adalah semua dalil...atau dalil maka ia adalah batil dan bertentangan, dimana asasnya rusak, bangunannya roboh demikian pula...dalil yang rajih dengan yang kurang rajih, serta dapat membedakan antara hujjah dan syubhat.
Kami sungguh telah memberikan Tawrât kepada Mûsâ dan Hârûn, sebuah kitab suci yang membedakan antara...yang benar dan yang salah, dan antara yang halal dan yang haram....Lebih dari itu, Tawrât merupakan cahaya yang menerangi jalan kebaikan dan kecemerlangan, di samping merupakan...peringatan yang berguna bagi orang-orang yang bertakwa.
(Patutkah kalian menyembah Ba'l) Ba'l adalah nama berhala yang terbuat dari emas, dan dengan nama berhala...itu pula negeri mereka diberi nama, lalu dimudhafkan kepada lafal Bik, sehingga jadilah Ba'alabak....Maksud ayat ini ialah mengapa kalian menyembahnya (dan kalian tinggalkan) artinya kalian tidak menyembah
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 21
Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa...yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu....Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.
tidak kalian suka.” Sebagian mereka berkata, “Kami sungguh akan bertanya kepadanya.” Lalu salah...diri atau untuk mengalahkan dan meninggalkan bertanya terhadap hal yang penting....Bertanya tentang ruh, berarti bertanya tentang hal-hal yang samar yang tidak seorang pun manusia yang...sanggup menyifatkan dengan tepat dan tentang bagaimana bentuknya....Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya tentang sesuatu yang bagi si penanya sebaiknya
Sebuah kitab suci yang ayat-ayatnya--baik dari segi kata, frase, maupun maknanya--membedakan antara yang...benar dan yang palsu, antara kabar gembira dan peringatan, pendidikan jiwa, pemberian tamsil, dan keterangan...tentang hukum....Kitab suci ini merupakan bacaan dalam bahasa Arab yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mengetahui

-deskripsi"> Dari syirk dan akhlak yang buruk....Ayat ini menjadi dalil tasfiyah dan tarbiyah dalam berdakwah, yakni dibersihkan segala yang bukan dari...Islam dan dibina kaum muslimin dengan Tarbiyah Islamiyyah yang bersumber dari ajaran Islam yang murni...membedakan mana ajaran Islam dan mana yang bukan ajaran Islam, maka seorang da'i hendaknya dalam dakwahnya...membersihkan ajaran Islam yang dicampuri oleh berbagai bid'ah serta menerangkan ajaran Islam yang sesungguhnya
, yang bukan dalil terhadap yang hak maupun yang batil; syubhat yang hanya laku di kalangan orang yang...Mana dalil yang menunjukkan bahwa Fir’aun adalah orang yang benar dalam pernyataannya bahwa dirinya...sebagai raja Mesir dan sungai-sungai mengalir di bawah istananya....Apakah di sana terdapat dalil yang menunjukkan batilnya apa yang dibawa Nabi Musa ‘alaihis salam hanya...; benar atau salah.
Ini merupakan kezaliman dan sikap keras kepala, karena ilmu tentang hari Kiamat itu di sisi Allah, bukan...di sisi makhluk-Nya, dan tidak ada kaitannya antara benarnya akan terjadi Kiamat dengan diberitakan...kapan waktunya, karena kebenaran itu diketahui dengan dalil-dalilnya, dan Allah Subhaanahu wa Ta'aala...telah menegakkan dalil-dalil dan bukti yang menunjukkan kebenarannya sehingga tidak tersisa lagi keraguan...bagi orang yang mau mendengar dan menyaksikan.
-deskripsi"> Bukti kebenaran ini mencakup di dalamnya dalil 'aqli, dalil naqli, ayat-ayat...yang ada di alam semesta dan pada diri manusia....

-deskripsi"> Di dalamnya terkandung pengetahuan tentang generasi terdahulu dan generasi...kemudian, berita-berita benar yang bermanfaat, perintah mengerjakan semua keadilan, ihsan dan kebaikan...serta larangan terhadap kezaliman dan keburukan.
al Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan…dst.”

<...p class="tafsir-deskripsi"> Furqan artinya yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan antara...dengannya diketahui hukum-hukum, dibedakan antara yang halal dan yang haram, serta sebagai penerang di...Dengannya mereka dapat mengingat hal yang bermanfaat bagi mereka dan hal yang membahayakan, dan dengannya...Pada ayat selanjutnya diterangkan tentang siapakah orang-orang yang bertakwa.

-deskripsi"> Agar urusan agama dan dunia mereka menjadi baik...., baik Taurat dan Injil yang masih murni dan kitab Al Qur'an....

-deskripsi"> Al Furqaan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah...Ada pula yang mengartikan furqan di sini dengan hujjah, bukti dan keterangan yang jelas, serta perincian...yang tidak beriman kepadanya.
Dan kalau sekiranya Allah mengabulkan untuk menyegerakan permohonan keburukan yang mereka pinta--sebagaimana...Namun Dia berlemah lembut dengan mereka, sehingga menangguhkan kebinasaan mereka, untuk menunggu apa yang...tampak dari diri mereka, sesuai dengan apa yang diketahui-Nya tentang mereka....dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil...Mereka telah dengan sengaja melenceng dan berjalan dalam kesesatan dan kegelapan.
(Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini) yakni ingin beriman, maksudnya iman mereka...tidak diterima lagi, karena waktunya sudah habis (sebagaimana dilakukan terhadap orang-orang yang serupa...(Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam) tentang hal-hal yang sekarang mereka...imani; disebabkan sewaktu di dunia mereka tidak mau menganggap dalil-dalil yang menunjuk ke arahnya.
itu (syirk, membunuh dan berzina) atau orang yang melakukan perbuatan syirk....Demikian pula azab yang pedih tertuju kepada orang yang melakukan salah satu dari perbuatan itu karena...Adapun pembunuh dan pezina, maka ia tidak kekal di neraka, karena telah ada dalil-dalil baik dari Al...Qur’an maupun As Sunnah yang menunjukkan bahwa semua kaum mukmin akan dikeluarkan dari neraka dan orang...merusak agama, membunuh merusak badan dan zina merusak kehormatan.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang keagungan dan kesempurnaan-Nya...

-deskripsi"> Kalimat ini dan yang semisalnya termasuk yang sering disebutkan dalam...Oleh karena itu, penggunaan dalil oleh kaum Mu’tazilah dengan ayat ini bahwa Al Qur’an adalah makhluk...Alasannya adalah bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang Diri-Nya yang mulia bahwa Dia...kekurangan pada salah satu sifat-Nya, sehingga pemberitahuan-Nya bahwa Dia Wakil terhadap segala sesuatu
-deskripsi"> Ayat ini termasuk dalil tentang keberhakan Allah saja untuk diibadahi; tidak...selain-Nya, dan dalil terhadap buruknya perbuatan syirk....

-deskripsi"> Oleh karena itu, di antara kamu ada yang kaya dan ada yang miskin, ada...yang merdeka dan ada yang menjadi budak....mereka saja tidak ingin hartanya dibagi rata kepada hamba sahaya mereka atau mereka tidak ingin ada yang
Beliau, “Engkau bukan seorang rasul.” Firman-Nya, “Sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang...bahwa Beliau termasuk rasul pilihan karena sifat-sifat sempurna yang Beliau miliki dan akhlak utama....jika seandainya tidak ada dalil dan saksi terhadap kerasulan Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam selain...Al Quranul Karim ini, tentu ia sudah cukup sebagai dalil dan saksi terhadap kerasulan Muhammad shallallahu...'alaihi wa sallam, bahkan Al Qur’anul Karim merupakan dalil terkuat yang menunjukkan kerasulan Beliau
r. a., istri Rasulullah saw., ketika menyebarkan isu negatif tentang dirinya, adalah sekelompok orang...yang hidup bersama kalian....Sebaliknya, peristiwa itu justru mengandung arti sangat baik bagi kalian, karena dapat membedakan siapa...di antara kalian yang bersifat munafik dan siapa yang benar-benar beriman....Dan pemimpin kelompok itu akan mendapat siksa amat kejam karena dosanya yang besar.
(Dan demi yang membedakan sejelas-jelasnya) maksudnya, demi ayat-ayat Alquran yang membedakan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil, serta yang membedakan antara perkara yang halal dan perkara...yang haram.
dalil yang menunjukkan keesaan Allah dan sifat-sifat sempurna yang dimiliki-Nya....Demikian pula apabila mereka melihat salah satu ciptaan Allah, maka di sana dia akan mendapatkan dalil...kehendak Allah dan menunjukkan sifat-sifat-Nya yang agung yang sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah...sendiri yang mencipta dan mengatur alam semesta....

-deskripsi"> Apakah berita dusta dan sesat yang mereka percayai ataukah berita yang
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah, keesaan-Nya dan banyaknya...

-deskripsi"> Al Qur’an disebut Al Furqan, karena ia membedakan antara yang hak...dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, petunjuk dengan kesesatan, dan orang yang bahagia dengan...Allah dan jalan yang dimurkai-Nya, sehingga barang siapa yang menerimanya dan mengamalkannya, maka ia...termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat, yang memperoleh kebahagiaan yang kekal.
Orang-orang kafir pemegang keputusan yang sombong beralih kepada kekuatan fisik setelah mereka tidak...bisa melawan para rasul dengan dalil, dan mengatakan kepada mereka, "Pilih salah satu: kalian kami usir
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang keadaan orang yang murtad...dari petunjuk dan iman kepada kesesatan dan kekafiran....Hal itu terjadi bukanlah karena ada dalil yang mengalihkan mereka darinya, akan tetapi karena hiasan...dan rayuan musuh mereka, yaitu setan serta pemanjangan angan-angan darinya.
dalil-dalil terhadap keesaan-Nya.”

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, â...€œBerilah peringatan kepada manusia dan nasihatilah mereka, berikan peringatan dan kabar gembira kepada...Tidak diutus sebagai penguasa dan tidak sebagai orang yang diserahkan memperhatikan amal mereka....Hal ini seperti firman Allah Ta’ala, “Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan...Maka berilah peringatan dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.” (Terj.
Maksudnya, bahwa binasanya orang-orang yang menentang rasul itu terdapat dalil yang jelas siapa yang...benar dan siapa yang salah, siapa yang beruntung dan siapa yang sengsara sekaligus sebagai penegakkan...Demikian juga di dalamnya terdapat petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, di mana semua...itu menjadikan mereka menempuh jalan yang lurus dan menghindari jalan yang sesat setelah menyaksikan...perstiwa yang dialami oleh mereka yang menentang rasul.
Suatu kaum bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan sabit, yang mulanya tampak tipis seperti benang...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Berulang-ulangnya kemunculan bulan sabit dan perubahan yang terjadi...merupakan salah satu sokoguru agamamu. (1) Kalaulah bulan sabit itu tidak berubah-ubah sebagaimana halnya...setiap orang, dan mencari kebenaran dengan mengikuti dalil yang argumentatif...." {(1) Bulan memantulkan sinar matahari ke arah bumi dari permukaannya yang tampak dan terang, hingga
-deskripsi"> Tentang kelahiran Ishaq, dan darinya lahir Ya’qub....

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil disyari’atkannya mengucapkan salam,...dan bahwa ia termasuk ajaran Nabi Ibrahim, dan bahwa salam didahulukan sebelum berbicara, demikian juga...sepatutnya menjawab salam melebihi ucapan yang pertama mengucapkan.