Paling Sering Dicari

1 niat 2 asmaul husna 3 Hud ayat 1 4 puasa 5 ali+imran+ayat+16 6 nikah 7 An Naml ayat 6 8 iman 9 ibrahim 10 Al baqarah ayat 275 11 an-nahl ayat 90 12 Takwa 13 al maidah ayat 8 14 ali+imran+ayat+17 15 Berangsur 16 Tulislah 17 ali imran 159 18 Al-Maidah ayat 2 19 ibrahim 7 20 an nisa ayat 29 21 surat at tahrim ayat 6 22 at taubah ayat 105 23 an nisa ayat 4 24 ibadah 25 surat alzalzalqh 26 Annisa ayat 1 27 al hujurat ayat 6 28 haji 29 zina 30 Al+maidah+ayat+90 31 Ayat Alquran tentang filsafat 32 AN NISA AYAT 3 33 Dalam kubur berputus asa 34 Az Zukhruf ayat 4 35 Al-Mutaffifin+ayat+2 36 an Nisa ayat 36 37 al imran 192 38 surat al-fatihah 39 Ibrahim ayat 24 40 Al anfal ayat 9 41 Hutang 42 anak 43 yasin+ayat+30-38 44 An Nuur ayat 35 45 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 46 SURAT AL KAFIRUN 47 jual beli 48 ali imran 103 49 Ikan 50 ilmu 51 Al hijr 9 52 Membela diri sesudah teraniaya 53 Al-Mu'minun Ayat 19 54 Kedengkian 55 al maidah ayat 5 56 MUHAMMAD 57 Puasa tiga hari 58 an-nahl ayat 125 59 Tidak membeda-bedakan 60 Fathir ayat 31 61 ali imran ayat 77 62 Sedekah 63 gunung meletus 64 Babi 65 anak berkebutuhan khusus 66 ali imran 104 67 ali+Imran+ayat+102 68 al ikhlas 69 zakat 70 at tauriq ayat 3 71 marah 72 al anfal ayat 75 73 asy syura ayat 20 74 imran 61 75 al an'am ayat 165 76 Surah aRum+ayat+21 77 Al+Maidah+ayat+101 78 Taubat 79 banjir 80 Surat 17 ayat 23 81 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 82 Zaitun 83 al maidah ayat 1 84 At tahrim ayat 6 85 an nahl ayat 90 86 Makna surat al baqarah ayat 234 87 ALI IMRAN 88 surat+thaha+ayat+125 89 ali imran ayat 15 90 Ali imran 110 91 surah yusuf 92 Budak 93 Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Tsabit Al Jahdari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab] dari [Khalid] dari [Mujahid] dari [Thawus] berkata, "[Mu'adz bin Jabal] pernah menyewakan tanah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 94 ibrahim ayat 7 95 lemah lembut 96 ash+shaff+ayat+11 97 5 rukun islam 98 al hasyr ayat 7 99 fitnah 100 mengendalikan

Hasil pencarian tentang dan+tidaklah+Muhammad+berbicara+dari+hawa+nafsunya

Al-Qur'ân yang diucapkannya itu tidak keluar dari hawa nafsunya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 40
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 3
dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
(Terangkanlah kepadaku) ceritakanlah kepada-Ku (tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya...) maksudnya orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya; dalam ungkapan ayat ini Maf'ul kedua didahulukan...Sedangkan jumlah Manittakhadza Hawaahu adalah Maf'ul Awwal dari lafal Ara-aita, dan Maf'ul yang kedua...yang dapat memelihara dia untuk tidak mengikuti hawa nafsunya? Tentu saja tidak.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 27
Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya...kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).
(Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia) dengan cara selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya.
(Dan tiadalah apa yang diucapkannya itu) apa yang disampaikannya kepada kalian (menurut kemauan hawa...nafsunya) menurut kehendaknya sendiri.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 14
Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang (shaitan...) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 43
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 59
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa...nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 50
Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa...Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk...dari Allah sedikitpun.
(Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya) di kala ia berdiri di hadapan-Nya (dan menahan...diri) menahan nafsu amarahnya (dari keinginan hawa nafsunya) yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan
diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti kebenaran, maka dia benar-benar memperoleh kebahagiaan dunia dan...Dan barangsiapa yang dijauhkan dari petunjuk karena selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dia termasuk
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 16
Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh...orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa".
maksudnya kaum kerabatnya sewaktu di dunia (selalu bergembira) yakni sombong karena selalu mengikuti hawa...nafsunya.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan...Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.
Wahai Mûsâ, janganlah kamu dipalingkan untuk tidak mempercayai hari kiamat dan mempersiapkan diri menghadapinya..., oleh orang-orang yang memang tidak mempercayainya dan lebih condong mengikuti hawa nafsunya.
Sedangkan orang-orang yang tak dapat digoda setan, karena membuat dinding pemisah antara dirinya dan...hawa nafsunya, akan memperoleh berbagai taman dan air yang mengalir.
(Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan) dibelokkan (daripadanya) dari iman kepada adanya hari kiamat...(oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya) untuk ingkar kepada
Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada di antara keduanya dengan sia-sia....Itu hanya sangkaan orang-orang kafir sehingga mereka semena-mena memberikan keputusan sesuai hawa nafsunya...Dari itu, mereka akan memperoleh siksa yang pedih berupa api neraka.
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya....Dalam ketentuan hukum Allah, Qâbîl termasuk orang-orang yang merugi, sebab telah kehilangan imannya dan
jika mereka tidak menjawab kamu) maksudnya tantanganmu itu, yaitu supaya mereka mendatangkan Kitab dari...sisi Allah (ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka) dalam...kekafirannya itu (Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak...mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun?)
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 28
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan...mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan...dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami,...serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.
Mereka mengikuti hawa nafsunya....Begitulah keadaan orang yang bermain-main, bukan orang yang mempunyai ilmu (ahl al-'ilm) dan keyakinan
Apakah kamu melihat, wahai Rasul, kesesatan orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga dia menyembah...bebatuan yang tidak dapat mendatangkan bahaya dan manfaat?...Akan tetapi kamu diutus hanya sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, bukan untuk memaksa mereka...untuk beriman dan mendapat hidayah.
Atau dengan kata lain, mereka tidak mau mengikuti Alquran demi memperturutkan hawa nafsunya dan ketamakannya...(lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah) dari agama-Nya.
(Dan Allah hendak menerima tobatmu) diulang-Nya di sini untuk menjadi dasar pembinaan (sementara orang-orang...yang mengikuti hawa nafsunya ingin) yakni orang-orang Yahudi, Nasrani atau Majusi atau yang gemar berzina...(agar kamu berpaling sejauh-jauhnya) artinya menyimpang dari kebenaran dengan berbuat apa yang diharamkan
kitab berisi petunjuk yang lebih baik, maka ketahuilah bahwa mereka telah dikenai ketentuan hukum, dan...Dan, dengan begitu, mereka telah mengikuti hawa nafsu....Tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya di dalam urusan...agama tanpa petunjuk dari Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 23
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya...berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas
(Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri) yaitu berbicara dengan suara yang pelan-pelan ("Tidaklah