Paling Sering Dicari

1 Angin 2 Kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 hujan 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 kemudahan 13 Adam 14 Jihad 15 Dua masa 16 Maryam 17 surah al-maidah ayat 8 18 al baqarah ayat 275 19 ibrahim 37 20 Disebabkan 21 Matahari 22 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 23 al quran adalah petunjuk 24 hadist tentang perilaku konsumen 25 al-mukminun+ayat+34 26 puasa 27 Al-Imran (3 : 130) 28 surat al mujadalah ayat 11 29 Aliimram+ayat+105 30 Al-Imran ayat 130 31 miskin 32 sabar 33 al araf ayat 56 34 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 35 Surga 36 Manusia 37 surat+al+imranayat+110 38 Ta ha+ayat+14 39 Iman 40 Kafir 41 ilmu 42 al isra ayat 36 43 al isra ayat 7 44 al a'raf ayat 52 45 Al Isra ayat 73 46 Ikhlas 47 Hadits Muslim Nomor 3035 48 Berdebat 49 cinta 50 Jika allah menganugerahi rahmat 51 al baqarah ayat 81 52 keinginan berhasil 53 Al-Ankabut ayat 57 54 surat Toha ayat 14 55 pikun dan beruban 56 surah yusuf 65 57 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 58 ayat+menyembunyikan+ilmu 59 al jumuah ayat 10 60 al bayyinah ayat 5 61 Gelap 62 khusyu 63 Saba 13 64 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 65 yusuf 66 al imran 159 67 Tentang kematian 68 surat al-zalzalah 69 berserah diri 70 Hati 71 Ditanya 72 durhaka 73 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 74 al-imron ayat 110 75 al anam ayat 83 76 an nisa ayat 29 77 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 78 Zina 79 Surat Al Kahfi ayat 97 80 surah al kautsar ayat 1-3 81 allah maha 82 Perubahan zat 83 Surat Ali imran ayat 64 84 surah al Maun beserta terjemahan 85 Laut 86 Surat Al-Baqarah Ayat 256 87 ibrahim ayat 37 88 Bahasa kaumnya 89 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 90 perempuan 91 AL Hasyr ayat 7 92 maryam ayat 30-35 93 al-baqarah ayat 164 94 atap terpelihara 95 shaffat+ayat+102 96 Metode pendidikan 97 annisa ayat 12 98 ali imran : 92 99 mengetahui 100 SURah FATHIR AYAT 28

Hasil pencarian tentang dunia+adalah+cobaan

-deskripsi"> Bidh’ adalah bilangan dari tiga sampai sembilan....Wahb bin Munabbih berkata, “Ayyub menerima cobaan selama tujuh tahun, dan Yusuf menerima cobaan selama...sehingga keutamaannya semakin jelas, dan ilmunya semakin nampak yang menjadikannya berkedudukan tinggi di dunia
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
pada diri dan harta bendanya (tetaplah ia dalam keadaan itu dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana) cobaan...(Rugilah ia di dunia) disebabkan terlepasnya semua apa yang ia harapkan dari dunia (dan di akhirat) disebabkan...(Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata) jelas ruginya.
Oleh karena itu mereka meminta kembali ke dunia, padahal bukan waktunya lagi....kepadamu, mengutus para rasul dan penerusnya (para ulama yang memberi peringatan dan nasihat), memberikan cobaan...jika sudah ke alam yang baru (alam kubur dan alam akhirat), maka sudah tidak mungkin lagi kembali ke dunia..., karena alam itu adalah alam pembalasan, adapun alam tempat beramal adalah alam dunia dan alam itu telah
Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman...dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia...suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan...akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia
Sesungguhnya cobaan yang Kami berikan kepada Ibrâhîm dan anaknya adalah bentuk cobaan yang menjelaskan
-deskripsi"> Balaa’ bisa berarti cobaan, dan bisa berarti nikmat....Sebagai cobaan adalah ketika mereka ditimpakan siksa yang berat, berupa dibunuhnya anak laki-laki mereka...dan dibiarkan hidup anak perempuannya, sedangkan sebagai nikmat adalah ketika Allah menyelamatkan mereka
AL-INSAN (MANUSIA) Pendahuluan: Madaniyyah, 31 ayat ~ Dalam surat ini dibicarakan perihal penciptaan dan cobaan...Surat ini juga memuat peringatan bagi mereka yang mencintai kehidupan dunia dengan tidak mempedulikan...Ketika itu, manusia adalah sesuatu yang tak bernama dan belum diketahui akan diperlakukan apa.
Siapa mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan) adakalanya di akhirat dan adakalanya di dunia...dengan cobaan dan bala bencana sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis (dan tidaklah akan dijumpainya
(Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati) di dunia (dan Kami akan menguji kalian) mencoba kalian...(dengan keburukan dan kebaikan) seperti miskin, kaya, sakit dan sehat (sebagai cobaan) kalimat ini menjadi
pandangan manusia kecintaan kepada syahwat) yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan...(Demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup
Ketahuilah pula wahai orang-orang yang benar-benar beriman, bahwa cobaan hidup itu di antaranya disebabkan...Dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar daripada harta dunia dan anak keturunan.
Yakinlah, wahai orang-orang yang beriman, bahwa kalian akan mengalami cobaan harta (dengan perintah untuk...berinfak) dan cobaan jiwa (dengan perintah berjihad, dengan penyakit dan kesengsaraan)....Karena sesungguhnya sikap yang demikian itu adalah sebagian dari kesalehan yang dikerjakan dengan niat
Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah cobaan.
(Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan...Tetapi menurut suatu pendapat bahwa azab tersebut terjadi di dunia, umpamanya api tersebut keluar dari
rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar) maka kamu adalah...(Dan Kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain) yakni orang yang kaya dicoba dengan...di dalam menghadapi perkataan yang kalian dengar dari orang-orang yang kalian mendapat cobaan dari mereka...Istifham atau kata tanya di sini mengandung arti perintah, maksudnya bersabarlah kalian (dan adalah Rabbmu
Dan apabila mereka berpaling dari keimanan, maka Allah akan menyiksa mereka di dunia dengan bermacam...cobaan, dan di akhirat dengan neraka jahanam....Mereka tidak mempunyai seorang pun di dunia yang dapat melindungi atau menolong mereka.
Oleh karena itu, arti ayat ini adalah "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan bantulah kami menempuh...Jalan yang lurus itu adalah Islam; sebagai jalan yang dapat mengarah kepada keridhaan Allah dan surga-Nya...jalan yang lurus itu sampai akhir hayat mengingat hati yang lemah mudah berbalik dan karena hidup di dunia...penuh dengan liku-liku, penuh dengan gelombang cobaan dan fitnah yang begitu dahsyat yang dapat menghanyutkan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?...; dan adalah Tuhanmu maha Melihat.
telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan Kami sesuatu yang di dalamnya terdapat cobaan...yang nyata) yang dimaksud adalah nikmat yang nyata, yaitu dapat dibelahnya laut, diturunkannya manna
orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan dihukum oleh Allah--karena kemaksiatan mereka--dengan cobaan...berat di dunia seperti kekeringan dan gempa bumi, atau siksa pedih yang memilukan yang telah disediakan
(Maka apabila manusia ditimpa) yang dimaksud adalah jenis manusia (bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila...berkata, "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah atas sepengetahuan) dari Allah bahwasanya aku adalah...(Sebenarnya itu) maksudnya, ucapan itu (adalah ujian) cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba (tetapi
orang-orang yang mempunyai keteguhan hati) yaitu orang-orang yang teguh dan sabar di dalam menghadapi cobaan...Pada hari mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah) yang dimaksud adalah...azab di akhirat mengingat lamanya masa di akhirat mereka merasa seolah-olah (tidak tinggal) di dunia...menurut dugaan mereka (melainkan sesaat pada siang hari) Alquran ini adalah (suatu peringatan) peringatan
Allah) mengajak mereka bertobat.”

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan...adalah seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya.
Surat ini dimulai dengan keterangan bahwa keimanan orang-orang Mukmin harus diuji dengan cobaan-cobaan...Setelah itu Allah mengisyaratkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang buta huruf, dan hal itu merupakan...kepada alam semesta dan karunia-karunia Allah yang ada di dalamnya, dan juga disebutkan tentang nilai dunia...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf fonemis yang digunakan untuk menerangkan bahwa al-Qur'ân, sebagai suatu
Sabtu itu ikan-ikan besar justru berdatangan dan terapung-apung di atas air--sebagai salah satu bentuk cobaan...Melalui cobaan-cobaan di atas, Kami akan terus menguji mereka dengan bentuk lain, karena mereka selalu...Melalui cobaan-cobaan seperti itulah akan dapat dipilah mana yang baik dan mana yang jahat."
perintah Kami ketika mereka sabar) di dalam memegang agama mereka dan sewaktu mereka menghadapi berbagai cobaan...(Dan adalah mereka terhadap ayat-ayat Kami) yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Kami (orang-orang
Ayub,) kemudian dijelaskan oleh Badalnya, yaitu (ketika ia menyeru Rabbnya) pada saat itu dia mendapat cobaan...Selama itu penghidupan Nabi Ayub sangat sulit dan sengsara ("Sesungguhnya aku) asal kata Annii adalah...Bi-ann (telah ditimpa kemudaratan) yakni hidup sengsara (dan Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara
Sesungguhnya semua itu bunga kehidupan dunia, di mana orang-orang yang tertipu bersenang-senang dengannya...akan menyesal pada hari kiamat serta akan mereka ketahui bahwa Allah menjadikannya sebagai ujian dan cobaan...

-deskripsi"> Baik yang segera (di dunia) maupun yang ditunda (di akhirat)....

-deskripsi"> Dari kenikmatan yang diberikan kepada mereka di dunia....Dalam ayat ini terdapat isyarat, bahwa seorang hamba apabila melihat dirinya tergiur oleh perhiasan dunia
Seperti cobaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Kami ini, Kami menguji orang-orang yang sombong...Orang-orang miskin itu memahami bahwa karunia Allah adalah petunjuk kepada keimanan, maka mereka lalu
Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat tersebut karena Ayyûb sabar atas cobaan...Maka ia adalah sebaik-baik hamba, karena selalu kembali kepada Allah dalam segala permasalahan.