Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 ali imran 7 Ilmu 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 Shalat 10 Luqman 11 perjanjian 12 riba 13 ali imran 159 14 almuminun+ayat+gg-100 15 al baqarah ayat 2 16 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 17 Islam 18 an nisa ayat 58 19 Tumbuhan 20 yunus 21 hadits+tentang+menjaga+keturunan 22 SYAITAN 23 yunus 5 24 al baqarah ayat 30 25 Al imran 103 26 Surat an naba 27 an nisa ayat 29 28 Zina 29 Zakat 30 yunus 57 31 niat 32 Hak dan kewajiban suami istri 33 Al anbiya ayat 30 34 Belajar 35 Sholat 36 ALI+IMRAN+159 37 kiamat 38 luqman 15 39 Al Baqarah ayat 1 40 sehat 41 Tajjwid qs al anfal ayat 30 42 Makanan halal 43 al maidah ayat 2 44 al hijr 22 45 tafsir+ar-rum+ayat+41 46 surat+fushshilat+ayat+33 47 sihir 48 al ahzab ayat 72 49 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 50 pembunuhan 51 al maidah ayat 3 52 Al imran 104 53 al hujarat ayat 13 54 almuminun+ayat+99-100. 55 Surga 56 Surat annisa 57 pentingnya akal 58 ali imran 19 59 Jalan keluar 60 ali imran 145 61 maha pengasih 62 ali imran 110 63 ali imran 54 64 al maidah ayat 8 65 penyayang 66 al ahzab ayat 21 67 Taubat 68 al hijr 74 69 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 70 Al maidah ayat 1 71 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 72 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 73 Maryam+96 74 an nisa ayat 1 75 masjid 76 An nahl ayat 78 77 al baqarah ayat 256 78 agama yang humanis 79 bersikap merasa paling bisa segalanya 80 Istri yang ber iman 81 Al anam ayat 88 82 surat+maryam+ayat+86 83 Al+maidah+ayat+135 84 maryam+93 85 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 86 ar+rahman+ayat+3 87 ikhlas 88 az zumar ayat 68 89 tipu daya 90 Musa api 91 Ar rum ayat 21 92 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 93 surat yunus 94 bidadari 95 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 96 MARYAM 97 ayat 118 98 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 99 al+maidah+ayat+90 100 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok

Hasil pencarian tentang hari+akhir

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pertemuan dengan Allah pada...hari akhir, berkeyakinan--atas dasar praduga saja--bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan akhir bagi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kami menjadikan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhir memandang indah perbuatan- perbuatan mereka
(Di antara manusia ada orang yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir.") yaitu hari...kiamat, karena hari itu adalah hari terakhir.
(Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya) yaitu...semua amal perbuatannya dari mulai awal hingga akhir, diberitakan kepadanya.
Para tokoh dan pemuka masyarakat mereka menjawab seruan kepada keesaan Tuhan dan hari akhir itu dengan
akan diselamatkan oleh tebusan harta mereka dan pertolongan anak-anak mereka dari siksaan Allah di hari...akhir.
Orang-orang yang tunduk dan berhati tenang itu adalah mereka yang beriman kepada hari akhir dan meyakini...bahwa mereka akan menemui Tuhan pada hari kebangkitan.
Berilah peringatan kepada mereka, wahai Rasul, akan hari di mana Kami kumpulkan mereka untuk dihitung..., sehingga terbukti kedatangan hari akhir setelah mereka mendustakannya....Orang-orang yang mendustakan hari akhir itu sangat merugi, karena mereka tidak sempat mengerjakan amal
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 36
saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari...akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".
(Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun) mereka berdoa dengan mengucapkan, "Allaahumaghfir Lanaa
termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang untuk beriman kepada Allah dan hari...akhir.
Sucikanlah Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi diri-Nya sejak dini hari hingga akhir malam.
Sucikanlah Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi diri-Nya sejak dini hari hingga akhir malam.
Mereka bagaikan orang buta, karena tidak mau berusaha mencari alasan-alasan yang membenarkan adanya hari...akhir.
Maka bagaimana mungkin mereka mengingkari kebangkitan di hari akhir untuk dihitung dan diberi balasan
Sembahlah oleh kalian Allah, harapkanlah pahala hari akhir) maksudnya takutlah kalian akan hari itu,...yaitu hari kiamat (dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan.")
Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, belanjakanlah sebagian harta yang telah Allah...Bergegaslah melakukan itu sebelum datang hari kiamat....Yaitu suatu hari yang sepenuhnya hanya untuk kebaikan dan tidak ada penyebab perselisihan....Pada hari itu kalian tidak bisa mengembalikan apa-apa yang telah lalu di dunia....Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
Apabila mereka telah mendekati akhir masa idahnya, rujukilah mereka dengan perlakuan yang baik atau lepaskan...Perintah yang disampaikan kepada kalian itu adalah nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari...akhir.
Dengan seruan yang benar kepada keesaan Tuhan dan percaya akan adanya hari akhir, aku menyampaikan pesan-pesan
Orang-orang kafir terus-menerus mendustakan hari akhir, dan meminta untuk disegerakan.
Apakah yang akan merugikan mereka kalau mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu menginfakkan
Dia menyerukan mereka kepada ketauhidan dan beribadah kepada Allah, takut kepada hari akhir dan melakukan
(Mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang
maksudnya pertengahan di antara diam-diam dan keras suara (di waktu pagi dan petang) pada permulaan siang hari...dan pada akhir siang hari (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai) daripada mengingat atau
Sehubungan dengan masalah ini ada berbagai pendapat mengenainya (dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari...yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh Zulhijah, atau hari Arafah, atau hari berkurban hingga...akhir hari-hari Tasyriq; mengenai masalah ini pun ada beberapa pendapat (atas rezeki yang telah Allah...berikan kepada mereka berupa binatang ternak) unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya
Masing-masing umat memiliki batas akhir kehidupannya yang tidak akan maju atau mundur sedikit pun.
(Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang) yakni pada permulaan siang dan akhir siang.
, Allah menciptakannya lalu menentukannya) menjadi 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging hingga akhir
kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala upaya, tetapi ia tidak percaya kepada hari...akhir serta tidak menunggu balasan hari akhirat, niscaya Kami segerakan baginya di dunia kelapangan
Kalau kita memperhatikan matahari secara teratur mulai akhir bulan Maret--yaitu ketika terjadi musim...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara....Pada akhir Juni kita akan melihat matahari terbit di tempat yang paling dekat ke utara....Setelah itu ia akan tampak bergeser kembali ke arah semula sampai akhir September--saat musim gugur--...Semua itu memakan waktu 365,25 hari.