Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Zakat 11 Injil 12 Zina 13 Rezeki 14 al hujurat ayat 13 15 Ali imran 16 Bumi bulat 17 lokasi yang memudahkan 18 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 19 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 20 ali imran ayat 159 21 Jibril 22 AL HASYR AYAT 18 23 ar rum ayat 21 24 Al-Ahzab ayat 33 25 surat+thaha+ayat+126 26 Ayat ayat larangan zina 27 Al quran 28 surah ar-raf ayat 72 29 Ar rum ayat 41 30 al+hijr+22 31 al+maidah+ayat+47 32 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 33 an nahl ayat 125 34 Arsy 35 al+ikhlas 36 ali imran 134 37 Saba' ayat 1 38 AS+SAJADAH+AYAT+6 39 al maidah ayat 48 40 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 41 hr+muslim+288 42 Jihad 43 Surat-ad-dahr-ayat-23 44 kitab+zabur 45 surah+fathir+ayat+18 46 Ali imran 110 47 pertengkaran 48 mati 49 Melindungi 50 dalil+kitab+Zabur 51 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 52 surat+thaha+ayat+125 53 Perintah membaca Alquran secara tartil 54 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 55 ar rad ayat 11 56 Tenggorokan 57 al imran 139 58 Surat Al-Baqarah Ayat 21 59 motivasi kera 60 Kitab zabur 61 penetapan harga 62 an nisa ayat 1 63 al baqarah ayat 282 64 Keutamaan Al quran 65 Sulaiman 66 al+hijr+40 67 al-ma'arij+ayat+29-30 68 surat+al-ahzab+ayat+33 69 at tahrim ayat 6 70 az-zariyat ayat 56 71 luqman 13 72 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 73 Kesedihan 74 Lohong hitam 75 al+hijr+41 76 yusuf 77 surat hud 78 ali imran 159 79 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 80 Allah runtuhkan sebahagian langit 81 Takut kepada Allah 82 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 83 Tiang agama 84 al maidah ayat 8 85 Hadits Abu Daud Nomor 1335 86 haji 87 al hijr 9 88 al kitab 89 Negeri yang dijanjikan 90 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 91 Surat Al Muzzammil ayat4 92 tanah 93 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 94 an nisa ayat 58 95 al+mukmin+ayat+17 96 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 97 Ujian 98 Jin dan manusia 99 al ahzab ayat 59 100 As al jinn 6

Hasil pencarian tentang ilmu+pengetahuan

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk
di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah pengetahuan...Ia Kami ajarkan banyak ilmu.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 43
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 114
qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu...pengetahuan".
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
ita (adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui) jika kalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu...pengetahuan niscaya kalian mengetahui besarnya sumpah ini.
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
dan tidak menyombongkan diri untuk tidak taat kepada Allah(1). (1) Ayat ini telah mendahului penemuan ilmu...pengetahuan modern tentang keberadaan makhluk hidup di beberapa planet yang berada di dalam dan di luar...Dan inilah yang sedang dan akan terus diupayakan untuk diketahui oleh ilmu pengetahuan modern.
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para...Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 56
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya
Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan...meminta oang lain menyembah Allah swt., yang menciptakan mereka, dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu
dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu...pengetahuan dan tanpa petunjuk) yang menjadi pegangannya (dan tanpa kitab yang bercahaya) kitab yang
seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang diwahyukan kepadanya, ilmu...pengetahuan, hukum-keagamaan yang kokoh dan menyucikan mereka dari perilaku buruk.
Kami telah mengajarkan kepada mereka ilmu yang luas menyangkut pengetahuan agama dan pengetahuan tentang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 100
membohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan", tanpa (berdasar) ilmu...pengetahuan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 16
perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu...pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya tadi?"
umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami berikan kepadanya hikmah) kebijaksanaan (dan ilmu...) pengetahuan agama sebelum ia diangkat menjadi nabi.
orang-orang yang lalim, mengikuti) pengertian lalim di sini adalah menyekutukan Allah (hawa nafsunya tanpa ilmu...pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah?)
Dan keduanya Kami beri ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang segala hal ihwal kehidupan.
Dan Dia Mahaluas ilmu-Nya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 11
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu...pengetahuan beberapa derajat.
Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu...pengetahuan.