Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 al baqarah ayat 111 7 Kematian 8 ali imran 159 9 Bumi 10 sabar 11 bintang 12 Jika Allah menghendaki 13 al mulk ayat 15 14 luqman 15 tafsir at-tahrim ayat 3 16 Tafsir surat al kafirun 17 zina 18 Al-Hajj ayat 54 19 Matahari 20 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 21 al ahzab ayat 21 22 an nur ayat 2 23 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 24 Syari’ah Charge Card 25 Gempa 26 Hujan 27 ikhlas 28 surat+an+nisa+ayat+20 29 al baqarah ayat 16 30 al maidah ayat 8 31 dunia adalah cobaan 32 Ar rahman 33 Surat Al Kahfi ayat 66 34 surah al kahfi ayat 1-2 35 ayat tentang penjualan 36 al hajj ayat 54 37 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 38 Al Baqarah ayat 30 39 albaqarah ayat 30 40 takwa 41 pendidikan 42 AKAL 43 Al-Jaatsiyah AYAT 13 44 Ibrahim 45 hadiah 46 al-baqarah ayat 275 47 Ali Imran 133 48 Surat Ali Imran 49 Al Baqarah ayat 195 50 an nahl ayat 97 51 Ibrahim 7 52 surat Ibrahim/14:7 53 Luqman 13 54 surat al hujurat 55 al maidah ayat 25 56 an nahl ayat 90 57 an nahl ayat 75 58 Arrum ayat 54 59 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 60 al jumuah ayat 9 61 al hujurat ayat 10 62 Awan 63 surat+an+nisa+ayat+21 64 Yunus 101 65 ibadah 66 Ibrahim 41 67 QS. An-Nahl Ayat 91 68 Ishaq 69 Kehidupan 70 surat al jazalah ayat 7-8 71 Mujadalah ayat 11 72 al mudatsir ayat 85 73 makan 74 Thalut sungai 75 jadilah 76 menuntut ilmu 77 Annisa ayat 36 78 surat al imran 79 an+nur+ayat+33 80 Al Isra ayat 23 81 Quraisy shihab 82 al maidah ayat 90 83 an nisa ayat 19 84 ayat kursi 85 al maidah ayat 6 86 kekal 87 Iman 88 tafsir surat at-tahrim ayat 3 89 al imran 104 90 al-alaq+ayat+2 91 Hadits ahmad+26216 92 ali imran 191 93 Al ikhlas 94 al quran surat at-taubah 95 Banjir 96 an+nur+ayat+6 97 saba 13 98 yusuf 111 99 Annisa ayat 29 100 Warisan

Hasil pencarian tentang jiwa+

(Hai jiwa yang tenang) atau yang aman, dimaksud adalah jiwa yang beriman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya...; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 27
Hai jiwa yang tenang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 7
dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
(Allah mematikan jiwa orang ketika matinya dan) memegang (jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya...) artinya Allah memegangnya di waktu ia tidur (maka Dia tahan jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya...dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan) bagi kematiannya....Jiwa yang dilepaskan itu hanyalah dimatikan perasaannya saja, tetapi ia masih hidup, berbeda dengan jiwa
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 9
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
(Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali) dirinya sendiri sekalipun ia berupaya sekuat tenaga...Jawab Qasam tidak disebutkan; lengkapnya, Aku bersumpah dengan nama hari kiamat dan dengan nama jiwa...yang banyak mencela, bahwa niscaya jiwa itu pasti akan dibangkitkan.
(Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui) artinya setiap jiwa akan mengetahui waktu terjadinya hal-hal tersebut
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 14
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 2
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 8
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 5
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
Masing-masing jiwa pun menerima balasan perbuatannya. Allah Mahatahu apa yang telah mereka perbuat.
Allah telah membiasakan Yahyâ dengan sifat belas kasih dan jiwa yang mulia serta mendidiknya untuk bertakwa
Kecuali bagi mereka yang beriman dan mengharap Allah dengan jiwa yang bersih dari kekufuran, kemunafikan
Jika demikian, Kami akan menguatkan jiwa mereka....Apabila ada dua puluh orang prajurit dari kalian yang teguh iman mereka, memiliki jiwa kesabaran dan...Mereka tidak memiliki keimanan, kesabaran jiwa dan keinginan untuk mendapatkan pahala.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 70
Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui
Sebab, secara naluri, jiwa manusia selalu condong kepada kesenangan dan menganggap indah keburukan dan...kejahatan, kecuali jiwa yang dijaga oleh Allah dan dihindarkan dari kejelekan.
Mereka berkata; Itu adalah kumpulan mimpi-mimpi kosong dan halusinasi dalam jiwa.
ujian yang akan kalian hadapi berupa perasaan takut pada musuh, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa...Tidak ada yang melindungi kalian dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran.
Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya.
(Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun) baik jiwa atau harta benda (yang dilandanya, melainkan dijadikannya
diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar dan orang yang mempunyai banyak kebaikan dan kesempurnaan jiwa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 45
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa
membangkitkan kalian dari dalam kubur itu melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa...saja) artinya sebagaimana menciptakan dan membangkitkan satu jiwa, karena kesemuanya itu akan ada hanya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 155
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 28
membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa
(Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya) yakni balasannya (dan Dia lebih
Atau jiwa yang berdosa itu berkata, ketika melihat siksaan, 'Seandainya aku dapat dikembalikan ke dunia
Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan...Allah mencintai dan memberi pahala kepada orang-orang yang mendekatkan diri dengan menyucikan jiwa dan