Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali+imran+190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 ali imran 190 7 Q.S. Qaaf (50) : 16 8 al ahzab ayat 59 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 ayat kursi 11 qaaf ayat 16 12 ali imran 190-191 13 Al-A’raaf 179 14 qaaf 16 15 Al maidah ayat 90 16 Al A'raaf 179 17 yusuf 18 al hujurat ayat 13 19 al imran ayat 190-191 20 Al-A’raaf (7):179 21 ali+imran+190+191 22 Sedekah 23 Al Imran 190 24 surat Al-A'Raaf ayat 179 25 at taubah ayat 60 26 AL-BAQARAH AYAT 30 27 ali imran 190 191 28 al qaaf ayat 16 29 ali imran ayat 159 30 al baqarah ayat 22 31 ali imran ayat 190-191 32 Surah+al ikhlas 33 sabar 34 al maidah ayat 1 35 luqman ayat 20 36 Al ahzab ayat 21 37 Ali-imran ayat 190-191 38 Al-Hujurat ayat 10 39 an-Nisa ayat 58 40 Ali Imran 41 ali imran 191 42 al-maidah ayat 2 43 Ali-Imran 44 al baqarah ayat 195 45 AL IMRAN 125 46 QS.+Al-A’raaf+(7):179 47 Surat Fatir ayat 28 48 Al hujurat ayat 10 49 ZINA 50 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 51 al+qasas+ayat+50 52 al-a'raf ayat 179 53 surat al araaf 179 54 al imran ayat 130 55 surat al baqarah ayat 165 56 Rahmat 57 surah al–baqarah ayat 183 58 doa nabi adam 59 Adam 60 Muhammad 15 61 Al-A'Raaf ayat 179 62 a'raaf 63 ali imran 103 64 at tahrim ayat 6 65 qaaf ayat 50 66 Luqman+33 67 al baqarah ayat 165 68 al hijr 9 69 Al-A’raaf 70 al hasyr ayat 7 71 al-hujurat ayat 13 72 Q.S Al-Qashass ayat 84 73 al maidah ayat 2 74 Ali Imran+ayat+159+ 75 Al imran 76 al baqarah ayat 275 77 menciptakan manusia 78 surat al a'raaf ayat 179 79 al+maidah ayat 90 80 Surat Al-An’am: 162 81 Az-Zukhruf ayat 32 82 surah+al+isra'+ayat+58 83 al-maidah ayat 90 84 At-Taubah ayat 105 85 al qaf ayat 16 86 Asy-Sy'araa+ayat+90 87 bersyukur 88 Gila 89 Yusuf 93 90 Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? 91 Surat Fatir ayat 118 92 SURAT+AL+HUJURAT+AYAT+12 93 moderasi beragama 94 Al-Araaf ayat 179 95 yusuf ayat 72 96 ali imran ayat 134 97 GHAFIR AYAT 60 98 YUSUF 72 99 surah+al+israk+ayat+58 100 Al-Maidah ayat 8

Hasil pencarian tentang katakan

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 180
Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan pula, "Siapakah Tuhan Pemilik tujuh lapis langit dan singgasana agung?"
agar orang-orang dapat memahami dengan benar apa yang aku katakan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 10
maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun
mendatangkan baju gamisnya yang berlumuran darah, untuk menjadi bukti pengakuan mereka, yang mereka katakan...Akan tetapi sang ayah berkata, "Serigala tidak memakan Yûsuf seperti yang kalian katakan....Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan atas kebohongan yang kalian katakan.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 84
Allah berfirman: "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan".
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 43
Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 36
; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
(Maka aku katakan, "Mohonlah ampun kepada Rabb kalian) dari kemusyrikan kalian (sesungguhnya Dia adalah
Katakan pula, "Aku sungguh takut, bila melanggar perintah Tuhanku, akan siksaan hari kiamat yang amat
Katakan pula, "Sesungguhnya aku takut kepada siksa pada hari yang sangat mengerikan, jika aku mendurhakai
melakukan itu, tetapi malah mengikuti pendusta-pendusta terdahulu dan mengatakan seperti apa yang mereka katakan
Berangkatlah kalian berdua menemui Fir'aun, lalu katakan kepadanya, 'Sesungguhnya kami berdua adalah
Aku bersumpah demi langit yang memiliki celah-celah yang teratur, bahwa apa yang kalian katakan itu rancu
Aku bersumpah demi langit yang memiliki celah-celah yang teratur, bahwa apa yang kalian katakan itu rancu
Katakan hai Muhammad, "Hanya Allahlah yang tahu itu semua.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 79
sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 80
dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.
(Maha Suci Rabbmu Yang mempunyai keperkasaan) yakni kemenangan (dari apa yang mereka katakan) yaitu,
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 62
hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 74
hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan
mengetahui betapa sakit dan sesaknya hatimu akibat kata-kata syirik, ejekan dan hinaan yang mereka katakan
Katakan kepada mereka, hai Muhammad, "Yang aku sampaikan ini adalah berita besar yang kalian palingkan
Katakan kepada mereka, hai Muhammad, "Yang aku sampaikan ini adalah berita besar yang kalian palingkan
Katakan, "Aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 39
Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum
Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Jangan-jangan sebagian azab yang kalian minta disegerakan itu
Katakan, wahai Muhammad, "Aku hanya memuji dan menyanjung Allah....Katakan pula kepada orang-orang musyrik, "Manakah yang lebih baik, pengesaan Tuhan atau penyembahan berhala