Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Puasa syawal 7 Iman 8 niat 9 palestina 10 adil 11 Sholat ied 12 al maidah ayat 3 13 ibrahim+ayat+25 14 An-nisa ayat 59 15 al-Baqarah ayat 143 16 Zakat fitrah 17 kemenangan 18 surat+Ali+'imran+180 19 Ibrahim 20 Asy-Syu’ara ayat 214 21 al baqarah ayat 256 22 Talak 23 kebahagiaan 24 Ramadhan 25 Israil 26 ali imran 103 27 Shalat 28 at taubah ayat 7 29 al baqarah ayat 275 30 telah aku tinggalkan dua perkara 31 Anak yatim 32 IKHLAS 33 ibrahim+ayat+27 34 Kiblat 35 pembelaan qur-an pada hari kiamat 36 al jumuah ayat 10 37 al maidah ayat 6 38 ali imran 112 39 ibrahim+ayat+26 40 Surat Al anbiyah 96 41 Baitul Maqdis 42 Dalil Nabi Muhammad di al quran 43 Haram 44 ali imran 104 45 pamer ibadah 46 makanan halal 47 menuntut ilmu 48 Yunus+85 49 Bicara yang baik 50 as-sajdah+ayat+7 51 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 52 Surat al isra 53 Yunus+87 54 Penyakit hati 55 Maryam 56 riba 57 ali imran ayat 33 58 ali imran 133 59 Akhir Ramadhan 60 matahari 61 Al+ahzab+ayat+31 62 Dari Abu Hurairah raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya 63 berhala 64 Cerai 65 ar-rad ayat 11 66 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 67 Yang+beristighfar+ 68 Makanan yang mereka ingini 69 ibnu majah 2246 70 mohon bantuan 71 Yunus ayat 44 72 yunus 92 73 Al-Baqarah+ayat+187 74 Surat Anisa ayat 24 75 kafir 76 Yang+sidiqqin 77 yusuf 78 Ayat Petra 79 surah al anfal muka surah 186 80 surah yunus 81 kebaikan 82 Merah putih 83 Iman kepada allah 84 al maidah ayat 8 85 jumuah ayat 11 86 surah hujurat ayat 2 87 Perak 88 Hadis+ibnu+malah+dari+jabir+bin+abdullah 89 Allah+menjaga+israel 90 al imran+190-191 91 Allah pasti akan menerangi hamba yang mendengar perkataanku, kemudian menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang hafal fiqih padahal bukan seorang ahli fiqih, dan berapa banyak orang yang menghafal fiqih berkunjung terhada 92 hud ayat 6 93 al+baqarah+ayat+215 94 anfal ayat 2 95 hadits sholat 96 yunus+96 97 surat Al-Baqarah/2: 228 98 Dua kalimat 99 Mereka+juga+kekuasaan+itu+pergilirkan 100 Hadits zakat

Hasil pencarian tentang kebenaran

Janganlah kalian gabungkan antara kebenaran yang datang dari-Ku dengan kepalsuan yang kalian buat, agar...Janganlah kalian sembunyikan kebenaran, termasuk di dalamnya kebenaran Muhammad, sedangkan kalian mengetahui...kebenaran hal itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka) dengan sesungguhnya (dan sesungguhnya mereka...benar-benar orang-orang yang berdusta) sewaktu mereka menentang kebenaran itu; kebenaran tersebut adalah
Sebenarnya orang-orang kafir itu enggan mengikut kebenaran, dan selalu memusuhi pengikut kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 176
Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya...orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh...(dari kebenaran).
Janganlah kalian berperangai seperti orang-orang munafik yang berkata, "Kami telah mengetahui dan mengerti kebenaran...," akan tetapi sebenarnya mereka tidak mempercayai dan tidak tunduk kepada kebenaran, seakan-akan mereka...tidak mengetahui kebenaran itu.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 78
Sesungguhnya Kami benar-benar telah memhawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci...pada kebenaran itu.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 5
Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka
Orang yang membawa kebenaran dan mempercayainya saat kebenaran itu datang, merekalah orang-orang yang
(Mereka tuli) terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya (bisu) terhadap...kebaikan hingga tidak mampu mengucapkannya (buta) terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga
Sebelum datangnya hari kiamat ini, mereka sungguh telah mengingkari kebenaran....Mereka pun selalu melontarkan praduga-praduga batil yang jauh dari kebenaran.
Sesungguhnya kebenaran itu adalah yang berasal dari Allah, bukan yang justru menyesatkan Ahl al-Kitâb..., maka yakinlah akan kebenaran itu dan jangan bimbang ataupun ragu....Persoalan kiblat adalah sebagian dari kebenaran, maka laksanakan terus perintah itu dan jangan hiraukan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 32
Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu...Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 70
Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu
Sedangkan kebenaran, maka Allahlah--dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya--akan menjadi penolong dan...penyokongnya, kendati tampak kebencian dan permusuhan orang-orang kafir kepada kebenaran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 7
apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran...ketika kebenaran itu datang kepada mereka: "Ini adalah sihir yang nyata".
Allah swt. berfirman: (Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kepada kalian) hai penduduk Mekah (kebenaran...) melalui lisan rasul (tetapi kebanyakan di antara kalian benci pada kebenaran itu.)
Sungguh, Kami telah menerangkan kebenaran kepada mereka melalui rasul-rasul utusan Kami. orang-orang...kafir itu sungguh bohong belaka dalam segala hal yang bertentangan dengan kebenaran itu.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 35
Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?"...Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran"....Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 16
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
Allah swt. berfirman: (Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul...) yang juga datang membawa kebenaran, yaitu kalimat Laa Ilaaha Illallaah/tidak ada Tuhan selain Allah
Adapun para ahli sihir itu, mereka tercengang kagum mendapati kebenaran yang terjadi itu, sehingga terdorong...untuk sujud kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran.
antara orang-orang yang Kami siapkan surga untuk mereka, adalah meraka yang selalu mengajak kepada kebenaran..., lalu berdasarkan kebenaran itu, mereka menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum-hukum mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 32
tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran),
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 23
kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
adalah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya) yang tetap dan wajib kalian sembah (maka tidak ada sesudah kebenaran...melainkan kesesatan) Istifham atau kata tanya di sini bermakna menetapkan; artinya tidak ada sesudah kebenaran...Barang siapa yang menyimpang dari kebenaran yaitu menyembah selain kepada Allah berarti ia terjerumus...dari keimanan padahal bukti-bukti kebenaran telah cukup ada.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 6
maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
Sesungguhnya al-Qur'ân adalah kebenaran yang tidak mengandung keraguan.
al-Qur'ân ini benar-benar datang dari Allah kemudian kalian ingkari, siapakah yang lebih jauh dari kebenaran...daripada orang yang selalu menyimpang jauh dari kebenaran?"
Tidaklah dapat disamakan antara orang yang tidak mendapat petunjuk kebenaran karena kebodohan dengan...Juga tidak dapat disamakan antara kebatilan dan kebenaran, antara keteduhan dan udara panas.
Tidaklah dapat disamakan antara orang yang tidak mendapat petunjuk kebenaran karena kebodohan dengan...Juga tidak dapat disamakan antara kebatilan dan kebenaran, antara keteduhan dan udara panas.