Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 Al+hujurat+ayat+13 8 angin 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 ali imran 103 11 tentang kurban 12 al qalam ayat 4 13 Al Baqarah ayat 285 14 surah al baqarah ayat 2 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 zakat 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 talak 19 Sedekah 20 saba 15 21 al baqarah ayat 177 22 ali imran 190 23 Al hujurat ayat 9 24 Ibrahim Ayat 7 25 ali imran 26 ali imran 159 27 al hajj ayat 7 28 at tahrim ayat 6 29 an nisa ayat 59 30 an nisa ayat 29 31 Yusuf 87 32 riba 33 al-a'raaf+7 34 hawa 35 kafir 36 surat al araf ayat 54 37 al-hujurat ayat 9 dan 10 38 Terbit 39 miskin 40 ar rad ayat 11 41 Al hujurat ayat 13 42 ilmu 43 Muslim itu bersaudara 44 ali imran 104 45 al maidah ayat 8 46 maryam 47 al ikhlas 48 Alat pembelajaran 49 Al ahzab ayat 21 50 Rumah 51 al anfal ayat 60 52 Melaksanakan haji 53 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 54 at taubah ayat 60 55 beriman kepada allah 56 upah 57 surat+at+tagabun+ayat+1 58 Pendidikan islam sebelum menikah 59 surat+38+ayat+72 60 al baqarah ayat 285 61 Surah Al Maidah ayat 15-16 62 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 63 Cahaya Allah 64 Luqman ayat 12 65 yunus ayat 3 66 Al baqarah ayat 30 67 Al baqarah ayat 229 68 surat+al-anbiya+ayat+22 69 keutamaan sholat 70 Bagi kaum berakal 71 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 72 Materi pendidikan islam 73 muhammad 36 74 malaikat 75 ali imran 77 76 yusuf 111 77 surat al-anbiya ayat 22 78 Ghafur ayat 78 79 luqman 80 pendidikan 81 yunus 61 82 Surah Hud ayat 114 83 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 84 at-tahrim ayat 6 85 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 86 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 87 adam 88 surat as saffat ayat 113 89 al+isra+ayat+26 90 surah+luqman+ayat+17 91 Musibah 92 al jumuah ayat 10 93 tilawah per ayat 94 Surah as saba' ayat 44 95 qs al isro ayat 1 96 Tentang fenomena alam 97 Surah+as+saba'+ayat+44 98 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 99 Tajwid surat an-nisa ayat 34 100 Al Bayyinah ayat 5

Hasil pencarian tentang kebersihan+sebahagian+daripada+iman

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian...dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan...(tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir),
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 15
Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya.
Mereka adalah penghuni neraka karena mereka lebih memilih kufur daripada iman.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 30
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 27
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 50
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 25
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 128
menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan-kawan meraka dari golongan manusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian...daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 25
menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian...kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain); dan tempat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 257
Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman...Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 129
Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang
jika kitab itu diturunkan kepada kami tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka.") oleh karena kebersihan...rahmat) bagi orang yang mengikutinya (maka siapakah) artinya tidak ada seorang pun (yang lebih lalim daripada
(Kemudian timbul pikiran) tampak nyata (pada mereka setelah melihat tanda-tanda) yang menunjukkan kebersihan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 85
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu...Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 24
Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 116
mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada...(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 83
Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian...dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 42
Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan...kepada sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 103
Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -- walaupun kamu sangat menginginkannya.
angan-angan kosong) dengan dipanjangkan umur mereka dan lain-lainnya sehingga mereka lupa daratan akan iman...(maka kelak mereka akan mengetahui) akibat daripada perbuatan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 26
Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 18
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 16
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 62
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 23
untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar,
(Demikianlah) sebagaimana mereka berpaling daripada iman (telah tetap hukuman Rabbmu terhadap orang-orang